616.12
   Ц91


    Цфасман, Анатолий Захарович
    Систолическая гипертония у людей старших возрастов [Текст] : монография / Анатолий Захарович Цфасман. - М. : Медицина, 1985. - 159 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 152-154. - 000.70 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гипертензия

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.12
   Ч59


    Чижова, Валентина Петрівна
    Зміни мікроциркуляторної ланки судинного русла та функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу похилого та старечого віку під впливом антигіпертензивної терапії (еналаприл, амлодипін, небіволол - довготривалі спостереження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Валентина Петрівна Чижова ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2005. - 24 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)