616-053.2
   П 24


    Педиатрия: В 8-ми кн. [Текст] : руководство / Под ред. Р.Е. Бермана, В.К. Вогана; Пер. с англ. М.Ф. Логачева и др.; Под ред. И.М. Воронцова. - М. : Медицина, 1987 - 1989.
   Кн. 1 : Общие вопросы: развитие, питание, уход за детьми. - 640 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - 003.50 р.
УДК
Рубрики: Педиатрия


Доп.точки доступа:
Берман, Р.Е. \ред.\; Воган, В.К. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-053.2(076.5)
   П 24


    Педиатрия: В 8-ми кн. [Текст] : руководство / Под ред. Р.Е. Бермана, В.К. Вогана; Пер. с англ. А.Г. Румянцева и др.; Под ред. И.М. Воронцова. - М. : Медицина, 1987 - 1989.
   Кн. 6 : Болезни иммунной системы. Эндокринно-обменные заболевания. Детская гинекология. - 573 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-225-01623-5 : 003.30 р.
УДК
Рубрики: Педиатрия
   иммунологические расстройства--дети

   эндокринные болезни--дети

   гинекология--детская

   обмена веществ нарушения--детиДоп.точки доступа:
Берман, Р.Е. \ред.\; Воган, В.К. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-053.2(076.5)
   П 24


    Педиатрия: В 8-ми кн. [Текст] : руководство / Под ред. Р.Е. Бермана, В.К. Вогана; Пер. с англ. А.Г. Румянцева и др.; Под ред. И.М. Воронцова. - М. : Медицина, 1987 - 1989.
   Кн. 7 : Болезни крови. Опухоли. Болезни нервной системы. Патология опорно-двигательного аппарата. - 544 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-225-01622-7 : 003.00 р.
УДК
Рубрики: Педиатрия
   новообразования --дети

   нервные системы болезни--дети

   нервно-мышечные болезни--детские

   ортопедия--детскаяДоп.точки доступа:
Берман, Р.Е. \ред.\; Воган, В.К. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-053.2
   П69


   
    Практикум з педіатрії [Текст] : навч. посібник для студ. мед. училищ і коледжів / Олександра Нестерівна Бура, Валентина Семенівна Тихомирова, Маргарита Павлівна Шаніна, Оксана Ігорівна Юрків. - К. : Здоров'я, 1995. - 191 с. : іл. - ISBN 5-311-01028-2 : 50000.00 крб
УДК
Рубрики: Педіатрія
Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Бура, Олександра Нестерівна; Тихомирова, Валентина Семенівна; Шаніна, Маргарита Павлівна; Юрків, Оксана Ігорівна
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-053.2
   П69


   
    Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. ВМЗО / За ред. В.Г. Майданника та К.Д. Дуки ; МОЗ України. ЦМК з ВМО. Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. Дніпропетровська держ. мед. акад. Київський мед. ін-т УАНМ. - К. : Знання України, 2002. - 355 с. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 966-79-99-45-9 : 010.00 грн
УДК
Рубрики: Педіатрія--пропедевтична--невідкладна медична допомога
   діти, догляд

Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Майданник, В.Г.; Дука, К.Д.; Бурлай, В.Г.; Качалова, О.С.; Мишина, Н.В.; Ярошевська, Т.В.; Кундіна, Н.О.; Коренюк, О.С.; Ільченко, С.І.; Єфанова, А.О.; Майданник, В.Г. \ред.\; Дука, К.Д. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-053.2
   У-76


    Усов, Иван Нестерович
    Практические навыки педиатра [Текст] : монография / Иван Нестерович Усов, Михаил Викентьевич Чичко, Лариса Николаевна Астахова ; под ред. И.Н. Усова. - Минск : Вышэйшая школа, 1990. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 397. - ISBN 5-339-00410-4 : 001.80 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Педиатрия


Доп.точки доступа:
Чичко, Михаил Викентьевич; Астахова, Лариса Николаевна; Усов, И.Н. \ред.\
Экземпляры всего: 4
ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)   616-053.2
   П 24


   
    Педіатрія [Текст] : навч. посібник: для студ. ВМНЗ IV рівня / за ред. О.В. Тяжкої. - К. : Медицина, 2005. - 550 с. - Бібліогр. в кінці підрозд. - ISBN 966-8144-08-2 : 050.00 грн
УДК
Рубрики: Педиатрия
Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК
Аннотация: Представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (частина І) та дитячих хвороб (частина II та III) у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на III -V курсах. До кожного заняття наведено актуальність теми, мету заняття, перераховано питання, які має знати студент внаслідок домашньої підготовки до заняття, вказано перелік практичних навичок, якими студент повинен оволодіти після вивчення теми. Окрім переліку необхідної для засвоєння теми літератури, наведено допоміжні матеріали, навчальні тести й ситуаційні задачі. У додатку подано перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент, вивчаючи пропедевтичну, факультетську та госпітальну педіатрію. Окрім того, дається повний обсяг питань, які винесено на диференційований залік після III курсу та на екзамени, що складають студенти за IV і V курси.


Доп.точки доступа:
Тяжка, Олександра Василівна; Вінницька, Олена Павлівна; Лутай, Тетяна Ілларіонівна; Антошкіна, А.М.; П'ятницький, Ю.С.; Васюкова, М.М.; Горобець, Н.І.; Джуринська, О.М.; Казакова, Л.М.; Кошова, Г.О. та ін.; Тяжка, Олександра Василівна \ред.\
Экземпляры всего: 4
Наук.Аб. (3), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (3), ЧЗ (1)   616-053.2
   Ф44


    Фесенко, Марія Євгенівна
    Здоровий малюк [Текст] : [навчальний посібник для студ. і лікарів- інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівня акредит. та лікарів- педіатрів] / Марія Євгенівна Фесенко . - Полтава : АСМІ, 2004. - 339 с. : ил. - Бібліогр.: с. 333-335. - ISBN 966-7653-15-4 : 010.42 грн, 030.00 грн, 035.00 грн, 065.00 грн, 055.00 грн
Навчальна література
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Педиатрия--Навчальний посібник
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 206
Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), ЧЗ (3), Уч.Аб. (196)
Свободны: Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), ЧЗ (3), Уч.Аб. (196)