615
   Ф24


   
    Фармакологія [Текст] : [підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів] / за ред. І.С. Чекмана ; Іван Сергійович Чекман, О.І. Бекетов, В.М. Бобирєв та ін. - К. : Вища школа, 2001. - 598 с. - Бібліогр.: с. 565-566. - ISBN 966-642-057-0 : 060.00 грн, 046.00 грн, 100.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИКИ


Доп.точки доступа:
Чекман, Іван Сергійович; Бекетов, О.І.; Бобирєв, В.М.; Вікторов, О.П.; Голота, Л.Г.; Горчакова, Надія Олександрівна; Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна; Гудивок, Я.С.; Дунаєв, В.В.; Зленко, О.Т. та ін.; Чекман, Іван Сергійович \ред.\
Экземпляры всего: 305
Уч.Аб. (4), Уч.Аб. (298), ЧЗ (2), Наук.Аб. (1)
Свободны: Уч.Аб. (4), Уч.Аб. (298), ЧЗ (2), Наук.Аб. (1)   615(075.8)
   К63


    Комендантова, Мария Вениаминовна
    Фармакология [Текст] : учеб пособие для студ. стомат. фак. мед. ин-тов / Мария Вениаминовна Комендантова. - М. : Медицина, 1988. - 207 с. : ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов. Стомат. фак.). - ISBN 5-225-00012-6 : 000.40 р.
УДК
Рубрики: Фармакология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Зорян, Елена Васильевна , ЧЗ, Уч.Аб.
Свободных экз. нет   615
   С42


    Скакун, Микола Петрович
    Фармакологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладыв освыти III-IV рівнів акредитації / Микола Петрович Скакун, Катерина Андріївна Посохова. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 739 с. - Бібліогр.: с. 722-724. - ISBN 966-673-035-9 : 050.00 грн, 070.00 грн, 085.00 грн, 130.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакологія
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Посохова, Катерина Андріївна
Экземпляры всего: 4
ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (3)   615
   Х21


    Харкевич, Дмитрий Александрович
    Фармакология [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / Дмитрий Александрович Харкевич. - Изд 4-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 1993. - 543 с. : ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - ISBN 5-225-00893-3 : 1000000.00 крб, 1200000.00 крб, 2875000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 4
Наук.Аб. (3), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (3), ЧЗ (1)   615
   Х21


    Харкевич, Дмитрий Александрович
    Фармакология [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / Дмитрий Александрович Харкевич. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 650 с. : ил. - (Учебник для студ. высших мед. учеб. заведений). - ISBN 5-9231-0090-8 : 093.00 грн, 064.00 грн, 064.80 грн
УДК
Рубрики: Фармакология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 91
ЧЗ (1), Уч.Аб. (90)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (90)   615(075.8)
   Х 21


    Харкевич, Дмитрий Александрович
    Фармакология [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / Дмитрий Александрович Харкевич ; Учебная л-ра. Для студ. мед. вузов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 1996. - 543 с. : ил. - ISBN 5-225-02750-4 : 065.00 грн
УДК
Рубрики: Фармакология
   лекарства

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 1
Уч.Аб. (1)
Свободны: Уч.Аб. (1)   615
   Х21


    Харкевич, Дмитрий Александрович
    Фармакология с общей рецептурой [Текст] : учебник для студ. мед. колледжей и училищ / Дмитрий Александрович Харкевич. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : МИА, 2005. - 439 с. : ил. - ISBN 5-89481-271-2 : 075.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   615
   Д75


    Дроговоз, Світлана Мефодіївна
    Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту [Текст] : (підручник-довідник): для студ. ВНЗ / Світлана Мефодіївна Дроговоз ; МОЗ, Нац. фарм. ун-т. - Харків : [ВЦ " ХАІ"], 2007. - 479 с. - Предм. покаж.: с. 454-479. - ISBN 966-662-049-9 : 050.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология
Кл.слова (ненормированные):
ЛІКИ
Аннотация: Даний уніфікований підручник-довідник допоможе засвоїти матеріал з фармакології не методом запам'ятовування, а шляхом формування фармакологічної логіки, фармакологічного мислення, фармакологічної інтуїції. Великий обсяг інформації про сучасні ліки представлений у лаконічній, наглядній та зручній формі (більш 260 таблиць, рисунків та схем). Кожна фармакологічна група побудована в уніфікованій та логічній послідовності, що полегшує сприйняття, засвоєння та використання матеріалу. Усі підрозділи підручника-довідника викладені в обсязі, необхідному для чіткого розуміння суті дії, ефективного та безпечного застосування ліків. Підручник-довідник базується на найновіших даних по класифікації, механізму дії, фармакодинаміці, показаннях, побічній дії та протипоказаннях до застосування ліків. Особливу увагу приділено порівняльній характеристиці ліків у кожній фармакологічній групі, умовам раціонального застосування ліків для їх оптимального вибору, взаємозамінення та фармакобезпеки. Номенклатура препаратів подається з урахуванням інформації про нові ліки та ліки, зняті з виробництва. Для всіх препаратів представлені міжнародні назви та їх синоніми. Представлена не тільки номенклатура зареєстрованих в Україні ліків, але широко використовуваних у світі. Вперше представлені фармакомаркетинг та фармакобезпека кожної фармакологічної групи ліків

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   615
   К 85


    Крылов, Ю. Ф.
    Фармакология [Текст] : учеб. пособие для студ. стомат. фак. высш. мед.учеб. заведений / Ю.Ф. Крылов. - М. : ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. - 350 с. - Библиогр.: с. 346. - ISBN 5-89004-064-2 : 025.00 грн
УДК
Рубрики: Фармакология
   Стоматологія

   лекарственная терапия

Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Бобырев, В.Н.
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)   615(075.8)
   Б72


    Бобирєв, Віктор Миколайович
    ФармакологІя [Текст] : підручник для студ. стом. фак. вищ. мед. навч. закладів / Віктор Миколайович Бобирєв, Юрій Федорович Крилов, Іван Сергійович Чекман, Є.В. Зорян та ін. - К. : Здоров'я, 1996. - 416 с. - Библиогр.: с. 401-402. - ISBN 5-311-00890-3 : 001.00 грн, 006.00 грн
УДК
Рубрики: Фармакологія
Кл.слова (ненормированные):
Підручник


Доп.точки доступа:
Крилов, Юрій Федорович; Чекман, Іван Сергійович; Зорян, Є.В.; Петрова, Т.А.; Новикова, Н.В.
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Уч.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (1)   615
   Ф24


   
    Фармакология. Рецептура. Практические занятия [Текст] : учебник для иностран. студентов / И.С. Чекман, Н.А. Горчакова, П.А. Галенко-Ярошевский и др.; под ред. И.С. Чекмана. - К. : Рада, 2003. - 831 с. - ISBN 966-95380-3-3 : 065.00 грн, 075.00 грн, 080.00 грн
Фамилия ред. на обл. (в авторстве)
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология--Учебник
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК для иностранцев


Доп.точки доступа:
Чекман, Иван Сергеевич; Горчакова, Н.А.; Галенко-Ярошевский, П.А.; Туманов, В.А.; Казак, Л.И.; Бабак, В.А.; Борзенко, И.А.; Голота, Л.Г.; Кава, Т.В.; Ниженковская, И.В. и др.; Чекман, Иван Сергеевич \ред.\
Экземпляры всего: 5
ЧЗ (2), Наук.Аб. (3)
Свободны: ЧЗ (2), Наук.Аб. (3)   615
   Д75


    Дроговоз, Светлана Мефодьевна
    Фармакология - Сіто! (Фармакологическая логика) [Текст] : учебник: для студентов фарм. и мед. специальностей вузов II-IV уровня / Светлана Мефодьевна Дроговоз; под ред. С.М. Дроговоз. - Харьков : СИМ, 2008. - 236 с. - Загл. обл. : Фармакология. Сіто: быстро. просто. понятно. - Перечень препаратов: с. 225-236. - Логический конспект учебника-справочника "Фармакология в помощь врачу, провизору и студенту". Позволяет экспресс-изучение фармакологии путём освоения фармакологической логики, выработки навыков фармакологического мышления и интуиции. - ISBN 978-966-8549-36-6 : 030.00 грн
На тит. л. обозначена редакция, на обл. - авторство С.М. Драговоз
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология


Доп.точки доступа:
Дроговоз, Светлана Мефодьевна \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   615
   Ч-37


    Чекман, Іван Сергійович
    Фармакологія [Текст] : [підручник для студентів стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів] / Іван Сергійович Чекман, Віктор Миколайович Бобирьов, Надія Олександрівна Горчакова, Л.І. Казак та ін. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 477 с. - На обкл., тит. л. - тільки три перші автори. - Бібліогр.: с. 448 -Предм. покаж. термінів: с. 449-456 -Покаж. препаратів: с. 457-477. - ISBN 978-966-382-145-0 : 091.00 грн, 110.00 грн, 100.00 грн, 125.00 грн, 130.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология--Підручник


Доп.точки доступа:
Бобирьов, Віктор Миколайович; Горчакова, Надія Олександрівна; Казак, Л.І.; Кава, Т.В.; Островська, Галина Юріївна; Петрова, Тамара Аркадіївна; Рябушко, Микола Миколайович
Экземпляры всего: 314
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Уч.Аб. (301), Гурт.2 (3), Гурт.4 (3)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Уч.Аб. (301), Гурт.2 (3), Гурт.4 (3)   615
   К49


   
    Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для студентів вищ. мед. (фарм.)навч. закладів IV рівня акредитації / Олег Якович Бабак, Олександр Миколайович Біловол, Н.П. Безугла та ін; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. - К. : Медицина, 2008. - 766 с. - ISBN 978-966-10-0008-6 : 140.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология


Доп.точки доступа:
Бабак, Олег Якович; Біловол, Олександр Миколайович; Безугла, Н.П.; Волков, В.І.; Голопихо, Л.І.; Гріднєв, О.Є.; Григорова, І.А.; Єфімов, В.В.; Железнякова, Н.М.; Захараш, А.Д. та ін; Бабак, Олег Якович \ред.\; Біловол, Олександр Миколайович \ред.\; Чекман, Іван Сергійович \ред.\
Экземпляры всего: 13
ЧЗ (1), Наук.Аб. (8), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (8), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2)   615
   К49


   
    Клінічна фармакологія [Текст] : у 2-х т. : підручник для студентів та інтернів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації, курсантів академій післядиплом. освіти та лікарів. Т. 1 / Олександр Миколайович Біловол, Олександр Федорович Возіанов, Іван Кіндратович Латогуз та ін; за ред. О.М. Біловола, І.К. Латогуза, А.Я. Циганенка. - К. : Здоров'я, 2005. - 606 с. - Бібліогр.: с. 597-601. - ISBN 5-311-01311-7 : 080.00 грн
Імена 1-х 4-х авторів-на обкладинці і тит. л.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая


Доп.точки доступа:
Біловол, Олександр Миколайович; Возіанов, Олександр Федорович; Латогуз, Іван Кіндратович; Москаленко, Віталій Федорович; Циганенко, Анатолій Якович; Грищенко, Валентин Іванович; Дубенко, Євген Григорович; Кривоносов, М.В.; Лупальцов, В.І.; Мала, Л.Т. та ін; Біловол, Олександр Миколайович \ред.\; Латогуз, Іван Кіндратович \ред.\; Циганенко, Анатолій Якович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   615
   К49


   
    Клінічна фармакологія [Текст] : у 2-х т. : підручник для студентів та інтернів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації, курсантів академій післядиплом. освіти та лікарів. Т. 2 / Олександр Миколайович Біловол, Олександр Федорович Возіанов, Іван Кіндратович Латогуз та ін; за ред. О.М. Біловола, І.К. Латогуза, А.Я. Циганенка. - К. : Здоров'я, 2005. - 683 с. - Бібліогр.: с. 672-676. - ISBN 5-311-01311-7 : 080.00 грн
Імена 1-х 4-х авторів-на обкладинці і тит. л.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая


Доп.точки доступа:
Біловол, Олександр Миколайович; Возіанов, Олександр Федорович; Латогуз, Іван Кіндратович; Москаленко, Віталій Федорович; Циганенко, Анатолій Якович; Грищенко, Валентин Іванович; Дубенко, Євген Григорович; Кривоносов, М.В.; Лупальцов, В.І.; Мала, Л.Т. та ін; Біловол, Олександр Миколайович \ред.\; Латогуз, Іван Кіндратович \ред.\; Циганенко, Анатолій Якович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   615
   Х21


    Харкевич, Дмитрий Александрович
    Фармакология [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / Дмитрий Александрович Харкевич. - Изд 3-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 1987. - 560 с. : ил. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - Библиогр.: с. 548-549. - 002.20 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   615
   М90


    Муляр, Александр Георгиевич
    Фармакология [Текст] : учебник : для студ., обучающ. по спец. 040100-"Лечебное дело", 060108-"Фармация", 060105-"Стоматология" / Александр Георгиевич Муляр, Наталья Дмитриевна Бунятян, Хачик Саркисович Саядян, Лариса Анатольевна Тарарина и др ; Москов. гос. медико-стомат. ун-т, Москов. мед. академия им. И.М. Сеченова. - М. : Триада-Х, 2010. - 428 с. - Алф. указ. препаратов: с. 413-425. -Библиогр.: с. 426-428. - ISBN 5-8249-0150-1 : 210.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология


Доп.точки доступа:
Бунятян, Наталья Дмитриевна; Саядян, Хачик Саркисович; Тарарина, Лариса Анатольевна; Ефремова, Галина Николаевна; Заборовский, Андрей Владимирович; Лобанова, Елена Георгиевна; Карамышева, Елена Игоревна; Моряков, Николай Павлович; Колосов, Юрий Анатольевич; Кириллова, Алла Александровна; Московский государственный медико-стоматологический университет; Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   615
   К88


    Кудрин, Александр Николаевич
    Руководство к практическим занятиям по фармакологии [Текст] : [учебное пособие для студ. фармац. ин-тов] / Александр Николаевич Кудрин, Яков Израилевич Зайдлер, Степан Иванович Золотухин . - М. : Медицина, 1964. - 211 с. : табл. - 000.40 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология--Учебное пособие


Доп.точки доступа:
Зайдлер, Яков Израилевич; Золотухин , Степан Иванович
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   615
   К49


   
    Клінічна фармакологія [Текст] : [підручник для студентів вищ. мед. (фарм.) навч. закладів IV рівня акредитації] / за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана ; Олег Якович Бабак, Олександр Миколайович Біловол, Н.П. Безугла та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2010. - 766 с. - ISBN 978-617-505-034-7 : 180.00 грн, 140.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология--Підручник


Доп.точки доступа:
Бабак, Олег Якович; Біловол, Олександр Миколайович; Безугла, Н.П.; Волков, В.І.; Голопихо, Л.І.; Гріднєв, О.Є.; Григорова, І.А.; Ємельянова, Н.Ю.; Єфімов, В.В.; Железнякова, Н.М. та ін.; Бабак, Олег Якович \ред.\; Біловол, Олександр Миколайович \ред.\; Чекман, Іван Сергійович \ред.\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)