614.2
   С 83


   
    Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров'я в Україні [Текст] : научное издание / Під заг. ред. В.м. Лехан. - К. : Сфера, 2001. - 176 с. - (Ініціативи в галузі охорони громадського здоров'я). - Бібліогр. в кінце розд. - ISBN 966-7841-22-7 : 005.00 грн
УДК
Рубрики: Охорони здоров'я планування
   Україна


Доп.точки доступа:
Биченко, Світлана Іванівна; Буркат, Наталія Євгенівна; Войцехівський, Валерій Милославович; Глуховський, Віктор Васильович; Гук, Андрій Петрович; Демченко, Інна Борисівна; Джафарова, Джемма Мамедівна; Жаліло, Любов Іванівна; Загайський, Степан Іванович; Загородній, Володимир Васильович; Лехан, Валерія Микитівна \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   П 16


   
    Панорама охорони здоров'я населення України [Текст] : монография / За заг. ред. А. В. Підаєва, О.Ф. Возіанова, В. Ф. Москаленка. - К. : Здоров'я, 2003. - 395 с. - Библиогр.: с. 381-395. - ISBN 5-311-01253-6 : 050.00 грн
УДК
Рубрики: Здравоохранение


Доп.точки доступа:
Підаєв, Андрій Володимирович \ред.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   614.2
   П50


    Поліщук, Микола Єфремович
    Лікуймо Україну! [Текст] / Микола Єфремович Поліщук. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2009. - 226 с. : ил. - ISBN 978-966-673-134-3 : 010.00 грн
Есть автограф: Поліщук, Микола Єфремович
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Здравоохранение--Украина

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   614.2
   Р83


    Рудий, Володимир Мирославович
    Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров'я в Україні [Текст] : монография / Володимир Мирославович Рудий. - К. : Сфера, 2005. - 271 с. - Бібліогр.: с. 255-270. - ISBN 966-8782-07-0 : 085.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Здравоохранение
Аннотация: На основі універсальних та європейських міжнародно-правових актів і рекомендацій міжнародних організацій розкрито зміст права людини на охорону здоров'я. Описано індивідуальний та соціальний аспекти цього права, основні прийняті в сучасному цивілізованомусупільстві принципи політики охорони здоров'я, механізми державного регулювання та функції у зазначеній сфері. З метою оцінки відповідності визнаним міжнародною спільнотою принципам проаналізовано визначені законодавством України зміст права громадян на охорону здоров'ята підходи до формування та реалізації політики охорони здоров'я. Представлено загальний огляд, оцінку структури і змісту сучасного медико-санітарного законодавства України як інструменту державного регулювання в системі охорони здоров'я. Враховуючи критичне значення для реформи галузі, особливу увагу приділено аналізу проблем законодавчого регулювання організаційної структури національної системи охорони здоров'я та управління нею, а також проблем законодавчого регулювання фінінсових і економічних відносин в цій системІ. Викладено ряд обґрунтованих автором ропозицій щодо вдосконалення національного законодавства України з метою сприяння здійсненню реформи національної системи охорони здоров'я, що передбачає запровадження в практику сучасних стратегій контролю за витратами, розподілу ресурсів та забезпечення якості в секторі медичного обслуговування, ефективність яких доведена досвідом більшості європейських держав, та перехід від чинної інтегрованої командно-адміністративної до більш ефективної та результативної контрастної моделі управління та фінансування в системі охорони здоров'я, що базується на принципах чіткого розділення функцій платника та постачальника медичних послуг, запровад- моделІ державних стратегічних закупівель медичних послуг і підвищення рівня управлінської та господарської автономії постачальників медичних послуг

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   М 82


    Москвяк, Євген Йосифович
    Медико-соціальне обгрунтування створення закладів паліативної медицини [Текст] : автореф. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Євген Йосифович Москвяк ; МОЗ України. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2007. - 24 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   К54


    Князевич, Василь Михайлович
    Наукове обгрунтування оптимізації системи інтенсивної медичної допомоги населенню України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 / Василь Михайлович Князевич ; Нац. мед, акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2009. - 36 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Л93


    Любінець, Олег Володимирович
    Медико-соціальне обгрунтування подовження середньої очікуваної тривалості життя населення України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" / Олег Володимирович Любінець ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. - К., 2011. - 40 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   М35


    Матюха, Лариса Федорівна
    Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03- соц. медицина; 14.01.38 - загальна практика _ сімейна медицина / Лариса Федорівна Матюха ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. - К., 2011. - 40 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина--Загальна практика - сімейна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   О-66


    Орлова, Наталія Михайлівна
    Медико-соціальне обгрунтування реструктуризації мережі амбулаторно-поліклінічних закладів із врахуванням медико-демографічних особливостей регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 "Соціальна медицина" / Наталія Михайлівна Орлова ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти. - К., 2012. - 40 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   А31


   
    Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров'я [Текст] : (аналітичний огляд) / за заг. ред. В.Ф.Москаленка ; В.Ф. Москаленко, О.О. Бобильова, О.Ш.Коротко та ін. ; МОЗУ. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 54 с. - ISBN 966-7364-18-6
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Охорона здоров'я--Україна


Доп.точки доступа:
Москаленко, Віталій Федорович \ред.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)