614.2
   П 78


   
    Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров'я [Текст] : посібник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів / Під ред. Ю.В. Вороненка. - 2-е вид., переробл. та доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 315 с. - Бібліогр.: с. 312-313. - ISBN 966-7364-47-Х : 008.36 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров'я

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко, Юрій Васильович; Гульчій, О.П.; Дяченко, М.О.; Кухленко, Г.В.; Назарова, О.Г.; Прус, Л.О.; Полянський, О.А.; Тонковид, О.Б.; Чуйко, А.П.; Зоріна, С.М.; Вороненко, Ю.В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   С 69


   
    Соціальна медицина та організація охорони здоров'я [Текст] : практикум: Навч. посібник для студ. ВНМЗ I-IV рівнів акредит. за спец. "сестринська справа" освітньо-кваліф. рівень "молодший спеціаліст", "лікуавльна справа", "бакалавр" / За ред. Ю.В. Вороненка та В.В. Рудень. - Львів : Новий світ-2000, 2004. - 375 с. : табл. - Бібліогр.: с. 374-375. - ISBN 966-7827-51-8 : 030.00 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров'я

Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко, Ю.В. \ред.\; Рудень, В.В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Р 85


   
    Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / Под ред. Ю.П. Лисицына, Н.Я. Копыта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1984. - 400 с. : табл. - (Учебная литература. Для студентов медицинских институтов). - Библиогр. в конце разд. - 001.10 р.
УДК
Рубрики: здравоохранение
   социальная медицина

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Лисицын, Ю.П. \ред.\; Копыт, Н.Я. \ред.\
Экземпляры всего: 342
ЧЗ (1), Уч.Аб. (341)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (341)   614.2(076.5)
   П61


   
    Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів / Юрій Васильович Воронько, Любов Олександрівна Прус, Алла Петрівна Чуйко та ін.; за ред. Ю.В. Вороненка. - К. : Здоров'я, 2002. - 359 с. - Библиогр.: с. 357. - ISBN 5-311-01268-4 : 026.00 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров‘я

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Воронько, Юрій Васильович; Прус, Любов Олександрівна; Чуйко, Алла Петрівна; Гульчій, О.П.; Зоріна, С.М.; Вороненко, Юрій Васильович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)