Веропотвелян, М. П.
    Особливості характеру секреції інсуліну й толерантності до глюкози та його корекція у юних і молодих жінок з синдромом полікістозо-яєчникової гіперандрогенії [Текст] / М.П. Веропотвелян, Н.С. Єльчанінова // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 99-103 . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ГЛЮКОЗА

   ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ -- ЯИЧНИКОВАЯ ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ -- ЖЕНЩИНЫ


Доп.точки доступа:
Єльчанінова, Н.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Иммунотерапия больных сальпингоофоритом в послеоперационном периоде [Текст] / А.А. Конопля, В.А. Демиденко, В.Ф. Ликов, Караулов А.В. // ИММУНОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-теоретический журнал. - 2008. - Том29, N5. - С. 302-305 : граф. . - ISSN 0206-4952
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ИММУНОТЕРАПИЯ

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Кл.слова (ненормированные):
ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ -- ТАЗОВЫЕ БОЛИ -- БЕСПЛОДИЕ


Доп.точки доступа:
Конопля, А.А.; Демиденко, В.А.; Ликов, В.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Краснопольская, К. В.
    Характер изменений андрогенсекретирующей функции яичников и его влияние на эффективность последующего экстракорпорального оплодотворения [Текст] / К.В. Краснопольская, Е.С. Булычева, С.Л. Горский // Акушерство и гинекология : Научно-практический ж-л. - 2009. - N 1. - С. 49-52 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ОПЛОДОТВОРЕНИЕ IN VITRO

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ -- КИСТЫ -- ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВО


Доп.точки доступа:
Булычева, Е.С.; Горский, С.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Пахаренко, Л. В.
    Порівняльна оцінка ефективності препаратів Метформін та Діане-35 у лікуванні жінок із синдромом полікістозних яйників [Текст] / Л.В. Пахаренко // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 75-77
Рубрики: МЕТФОРМИН
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

   ПОЛИКИСТОЗНОГО ЯИЧНИКА СИНДРОМ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКИ ПОЛИКИСТОЗНЫЕ -- ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ -- ЭНДОКРИНОПАТИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дурягин, В. И.
    Состояние показателей эндогенной интоксикации и их изменения под влиянием фетальной терапии у пациенток с хроническим рецидивирующим неспецифическим сальпингоофоритом [Текст] / В.И. Дурягин // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 69-71. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: САЛЬПИНГИТ
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
САЛЬПИНГООФОРИТ -- ИНТОКСИКАЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сухих, Г. Т.
    Иммунные аспекты патофизиологии синдрома гиперстимуляции яичников [Текст] / Г.Т. Сухих, Т.Т. Сароян, И.И. Корнеева // Акушерство и гинекология : Научно-практический ж-л. - 2009. - N 3. - С. 3-7 . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИЯ ЯИЧНИКОВ -- ЯИЧНИКИ -- ЯТРОГЕННОЕ СОСТОЯНИЕ


Доп.точки доступа:
Сароян, Т.Т.; Корнеева, И.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дурягін, В. І.
    Механізм лікувальної дії гомотоксикологічних препаратів і можливості їхнього застосування в терапії хронічного рецидивуючого неспецифічного сальпінго-оофориту [Текст] / В.І. Дурягін // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 5. - С. 104-105. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ГОМЕОПАТИЯ

Кл.слова (ненормированные):
САЛЬПИНГООФОРИТ -- ПРЕПАРАТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Морфологічні зміни у тканині яєчника при алоплексії яєчника з середнім та великим об'ємом внутрішньочеревної кровотечі [Текст] / В.О. Ситнікова, І.З. Гладчук, Т.О. Ліщиновська, Назаренко О.Я. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 147-150 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ИММУНОГИСТОХИМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКИ -- КРОВОТЕЧЕНИЯ ВНУТРИБРЮШНЫЕ


Доп.точки доступа:
Ситнікова, В.О.; Гладчук, І.З.; Ліщиновська, Т.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шелигін, М. С.
    Гормональна функція яєчників і морфологічні особливості молочних залоз при фіброзно-кістозній хворобі [Текст] / М.С. Шелигін // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 6. - С. 69-71. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ФИБРОЗ

   МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКИ -- ФИБРОЗНО-КИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ -- МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Профиль половых гормонов и морфологические изменения яичников при хроническом эндотоксикозе [Текст] / А.Г. Денисов, С.А. Калашникова, А.И. Щёголев, Новочадов В.В. // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2010. - Том 149, N 1. - С. 104-108 : табл. . - ISSN 0365-9615
Рубрики: ЭНДОТОКСИНЫ
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

   ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

Кл.слова (ненормированные):
СКЛЕРОКИСТОЗ -- ИНТОКСИКАЦИЯ -- ФОЛЛИКУЛЫ


Доп.точки доступа:
Денисов, А.Г.; Калашникова, С.А.; Щёголев, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гладчук, І. З.
    Сучасна концепція надання допомоги жінкам з яєчниковими крововиливами [Текст] / І.З. Гладчук, О.Я. Назаренко // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 3. - С. 70-74 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА


Доп.точки доступа:
Назаренко, О.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Иммунобиологические особенности CD56-позитивной серозной аденокарциномы яичников [Текст] / Е.В. Зуева, М.Ж. Каирбаева, С.О. Никогосян, Моженкова А.В., Дигаева М.А., Терешкина И.В., Тупицын Н.Н. // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2010. - Том 149, N 5. - С. 538-542 : табл. . - ISSN 0365-9615
Рубрики: АДЕНОКАРЦИНОМА
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ИММУНОГИСТОХИМИЯ -- АДГЕЗИЯ


Доп.точки доступа:
Зуева, Е.В.; Каирбаева, М.Ж.; Никогосян, С.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Возрастные особенности наблюдаемой и относительной выживаемости больных со злокачественными новообразованиями яичника в Санкт-Петербурге [Текст] / В.М. Мерабишвили, Е.М. Богданова, А.Ф. Урманчеева, Дятченко О.Т., Чепик О.Ф., Сафронникова Н.Р., Лалианци Э.И. // ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ : Научно-практический ж-л. - 2010. - Том 56, N 3. - С. 283-292 : табл. . - ISSN 0507-3758
Рубрики: ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЖЕНСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКА НОВООБРАЗОВАНИЯ -- СМЕРТНОСТЬ -- ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА


Доп.точки доступа:
Мерабишвили, В.М.; Богданова, Е.М.; Урманчеева, А.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Гранулезоклеточные опухоли яичников и ингибин В [Текст] / Н.В. Любимова, А.М. Бейшембаев, Д.Н. Кушлинский, Жорданиа К.И., Адамян Л.В. // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2010. - Том 149, N 11. - С. 567-570 : табл. . - ISSN 0365-9615
Рубрики: ИНГИБИН
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ БОЛЕЗНИ -- МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ


Доп.точки доступа:
Любимова, Н.В.; Бейшембаев, А.М.; Кушлинский, Д.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дубініна, В. Г.
    Оптимізація диференціальної діагностики доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників [Текст] / В.Г. Дубініна, Н.М. Рожковська, О.Л. Александров // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том 73, N 1. - С. 101-104 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГИНЕКОЛОГИЯ
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ИММУНОГИСТОХИМИЯ -- РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Рожковська, Н.М.; Александров, О.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Страховецький, В. С.
    Інформативність методів діагностики при гнійно-запальних захворюваннях придатків матки, ускладнених місцевим і розлитим перитонітом [Текст] / В.С. Страховецький // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N2. - С. 81-83. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ПРИДАТКОВ МАТКИ БОЛЕЗНИ

   ПЕРИТОНИТ

   ВОСПАЛЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕ -- ПЕРИТОНИТ -- ДИАГНОСТИКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Анализ ассоциативных связей полиморфизмов генов с синдромом поликистозных яичников и эндокринно-метаболическими нарушениями [Текст] / Г.Т. Сухих, А.М. Бирюкова, Т.А. Назаренко, Захаржевская Н.Б., Дуринян Э.Р., Генерозов Э.В., Говорун В.М. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N5. - С. 49-53 . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ -- ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ -- ОЖИРЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Сухих, Г.Т.; Бирюкова, А.М.; Назаренко, Т.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Роль гена андрогенного рецептора в генезе преждевременной недостаточности яичников [Текст] / Г.И. Табеева, Л.А. Марченко, А.И. Карселадзе, Бутарева Л.А., Строганова А.М. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N6. - С. 36-41 . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- ЯИЧНИКОВ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ЦИПРОТЕРОН АЦЕТАТ


Доп.точки доступа:
Табеева, Г.И.; Марченко, Л.А.; Карселадзе, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Мозаицизм половых хромосом в гонадах у больных с преждевременной недостаточностью яичников [Текст] / Н.А. Жахур, Л.А. Марченко, Л.Ф. Курило, Карселадзе А.И., Бутарева Л.Б., Строганова А.М. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N6. - С. 70-75 : табл. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- КАРИОТИП -- МОЗАИЦИЗМ ГОНАДНЫЙ


Доп.точки доступа:
Жахур, Н.А.; Марченко, Л.А.; Курило, Л.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Эффективность защиты яичников при проведении химиотерапии у женщин с лимфомой Ходжкина [Текст] / И.В. Пылова, Р.Г. Шмаков, Е.А. Демина и др // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N7/1. - С. 40-45 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЛИМФОМА ХОДЖКИНА
   ТЕРАПИЯ (МЕТОД)

   ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯИЧНИКОВ ПОРАЖЕНИЯ -- ХИМИОТЕРАПИЯ -- ЛИМФОМА ХОДЖКИНА


Доп.точки доступа:
Пылова, И.В.; Шмаков, Р.Г.; Демина, Е.А.; Любимова, Н.В.; Сметник, В.П.; Самойлова, Т.Е.; Махова, Е.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)