Чайковський Ю.Б.
    Порівняльний лектиногістохімічний аналіз ендометрію в нормі, при гіперплазії та аденокарциномах [Текст] / Чайковський Ю.Б.; Ю.Б. Чайковський, І.В. Копійка // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 334-338 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   ГИПЕРПЛАЗИЯ

   АДЕНОКАРЦИНОМА

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОМЕТРИЙ -- ГИПЕРПЛАЗИЯ -- АДЕНОКАРЦИНОМА
Аннотация: Представлены данные результатов по возможному диагностическому прогнозу выявления экспрессии лектинов в тканях эндометрия в норме, при гиперпластических процессах и аденокарциномах


Доп.точки доступа:
Копійка, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ампилогова, Э.
    Возможности ранней диагностики гиперпластических процессов эндометрия [Рукопись] / Э. Ампилогова, А. Солопова, А. Макацария // Врач. - 2007. - N4. - С. 45 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЯ -- ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ -- ПОСТМЕНОПАУЗА


Доп.точки доступа:
Солопова, А.; Макацария, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Чубей, Г. В.
    Вплив запального процесу геніталій на перебіг аденоміозу у жінок репродуктивного віку [Текст] / Г.В. Чубей // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 88-90 : граф. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ ЖЕНСКИЕ
   ЭНДОМЕТРИЙ

   ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
АДЕНОМИОЗ -- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГЕНИТАЛИЙ -- ЭНДОМЕТРИЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Касянчук, Н. Ю.
    Анатомо-функціональні особливості лютеїнової фази менструального циклу у жінок з аутоімунним тиреоїдитом на фоні еутиреозу [Текст] / Н.Ю. Касянчук, К.Л. Аветисьян, Л.М. Захарцева // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомІІI-IV, N2. - С. 124-127 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЛЮТЕИНОВАЯ ФАЗА
   ТИРЕОИДИТ АУТОИММУННЫЙ

   ЭНДОМЕТРИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ТИРЕОИДИТ АУТОИММУННЫЙ -- ЭУТИРЕОЗ -- БИОПСИЯ ЭНДОМЕТРИЯ


Доп.точки доступа:
Аветисьян, К.Л.; Захарцева, Л.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Гіперпластичні процеси ендометрія в жінок репродуктивного віку та корекція з урахуванням рецепторного фону ендометрія [Текст] / П.М. Веропотвелян, Ю.О. Дубоссарська, М.П. Веропотвелян, Панасенко О.М., Тарасова Л.О. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 143-144 . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ
   ЭНДОМЕТРИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОМЕТРИЙ -- ЖЕНЩИНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА


Доп.точки доступа:
Веропотвелян, П.М.; Дубоссарська, Ю.О.; Веропотвелян, М.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Назаренко, Т. А.
    Применение препарата лонгидаза в комплексной терапии патологических изменений эндометрия [Текст] / Т.А. Назаренко, Л.В. Дубницкая // Акушерство и гинекология : Научно-практический ж-л. - 2007. - N 5. - С. 95-98 . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛОНГИДАЗА -- ЭНДОМЕТРИЙ -- ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ


Доп.точки доступа:
Дубницкая, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Громова, А. М.
    Сучасні аспекти лікування гіперпластичних процесів ендометрію [Текст] / А.М. Громова, О.О. Тарановська, О.Є. Афанасьєва // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 2. - С. 147-149. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   ГИПЕРПЛАЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ -- ЭНДОМЕТРИЙ


Доп.точки доступа:
Тарановська, О.О.; Афанасьєва, О.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Желєзов, Д. М.
    Оптимізація лікувальної тактики при поєднаних гіперпластичних процесах ендо- і міометрія в пременопаузі [Текст] / Д.М. Желєзов // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 102-105 : граф. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   МИОМЕТРИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ -- МИОМА МАТКИ -- АДЕНОМИОЗ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Активность матриксных металлопротеиназ ММП-2 и ММП-9 в сыворотке крови у пациенток с гиперплазией эндометрия в периоде перименопаузы [Текст] / Н.В. Стрижова, Г.М. Соболева, А.И. Ибрагимов, Рейснер Е.А. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2010. - N 1. - С. 65-66 . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   МЕНОПАУЗА

Кл.слова (ненормированные):
КРОВИ СЫВОРОТКА -- КЛЕТКИ -- ОПУХОЛИ


Доп.точки доступа:
Стрижова, Н.В.; Соболева, Г.М.; Ибрагимов, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гриневич, В. Н.
    Сравнительный анализ перестройки спиральных артерий эндометрия в I триместре при нормальной и неразвивающейся беременности [Текст] / В.Н. Гриневич, Ф.Г. Забозлаев, П.Г. Мальков // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2010. - N 4. - С. 67-70 . - ISSN 0300-9092
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТИ ТРИМЕСТР ПЕРВЫЙ
   ЭНДОМЕТРИЙ

Кл.слова (ненормированные):
БЕРЕМЕННОСТЬ -- СПИРАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ ЭНДОМЕТРИЯ -- МОРФОМЕТРИЯ


Доп.точки доступа:
Забозлаев, Ф.Г.; Мальков, П.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Принципы комплексной оценки и подготовки эндометрия у пациенток программ вспомогательных репродуктивных технологий [Текст] / Л.Н. Кузьмичев, В.Ю. Смольникова, Е.А. Калинина, Дюжева Е.В. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2010. - N 5. - С. 32-36. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   РЕПРОДУКЦИЯ

   ДОППЛЕРОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ -- ТЕХНОЛОГИЯ -- РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Кузьмичев, Л.Н.; Смольникова, В.Ю.; Калинина, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Громова, А. М.
    Комбінована резекція ендометрія в лікуванні гіперпластичних процесів ендометрія [Текст] / А.М. Громова, О.Є. Афанасьєва, О.Л. Громова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 166-170 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   ГОРМОНЫ

   ГИПЕРПЛАЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ -- ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ


Доп.точки доступа:
Афанасьєва, О.Є.; Громова, О.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шуршалина, А. В.
    Морфо-функциональные перестройки эндометрия в "окно имплантации" [Текст] / А.В. Шуршалина, Т.А. Демура // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N7/2. - С. 9-13. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   БЕСПЛОДИЕ ЖЕНСКОЕ

   ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ (ТЕСТЫ)

Кл.слова (ненормированные):
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ -- РЕЦЕПТИВНОСТЬ -- ЭНДОМЕТРИЙ


Доп.точки доступа:
Демура, Т.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Принципы индивидуальной гормональной подготовки эндометрия у пациенток с неэфективными попытками ЭКО [Текст] / Е.В. Дюжева, Е.А. Коган, Е.А. Калинина, Кузьмичев Л.Н. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N7/2. - С. 39-45 : цв.ил. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: ЭНДОМЕТРИЙ
   МОРФОЛОГИЯ

   ЭПИТЕЛИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ -- ЭНДОМЕТРИЙ -- БЕСПЛОДИЕ


Доп.точки доступа:
Дюжева, Е.В.; Коган, Е.А.; Калинина, Е.А.; Кузьмичев, Л.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Левиашвили, М.
    Подготовка эндометрия к переносу эмбрионов в кариоциклах [Рукопись] / М. Левиашвили, Т. Назаренко, Н. Мишиева // ВРАЧ. - 2012. - N5. - С. 73-75. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0236-3054
Рубрики: КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ
   ЭМБРИОН

   ЭНДОМЕТРИЙ

Кл.слова (ненормированные):
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ -- ЭМБРИОН ЧЕЛОВЕКА -- РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Назаренко, Т.; Мишиева, Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   618.1
   Р45


   
    Рецептивность эндометрия у пациенток с бесплодием [Текст] : монография / Владимир Кириллович Чайка, Андрей Владимирович Чайка, Елена Николаевна Носенко и др. - Донецк : Ноулидж, 2011. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-243. - ISBN 978-617-579-276-6 : 040.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Эндометрий
   Бесплодие женское

Аннотация: Вступление ?4Патогенетические аспекты рецептивности эндометрия 6Рецептивность эндометрия в циклах ВРТ ?157Диагностика состояния рецептивности эндометрия 162Способы коррекции нарушений рецептивности эндометрия у пациенток с бесплодием 173Информация о препаратах, наиболее часто используемых при коррекции нарушений рецептивности эндометрия 180Заключение 220Список использованных источников 221


Доп.точки доступа:
Чайка, Владимир Кириллович; Чайка, Андрей Владимирович; Носенко, Елена Николаевна; Сусликова, Лидия Викторовна; Гюльмамедова, Ирина Дмитриевна; Дорошенко, Венера Энверовна; Саенко, Алла Ивановна; Постолюк, Ирина Георгиевна; Парницкая, Ольга Игоревна
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)