Сметник, В. П.
    Менопаузальный метаболический синдром [Текст] / В.П. Сметник // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2006. - N10. - С. 39-41 : табл.
Рубрики: МЕНОПАУЗА
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕНОПАУЗА -- МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Гликемические нарушения у больных хроническим панкреатитом до и после резекции поджелудочной железы [Текст] / В.А. Вишневская, С.П. Чикотеев, Е.А. Ильичева, Арбошкин В.А. // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2007. - N2. - С. 58-61. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
   ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ

   ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕЗЕКЦИЯ -- ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ГЛИКЕМИЯ


Доп.точки доступа:
Вишневская, В.А.; Чикотеев, С.П.; Ильичева, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Півторак В.І.
    Ультраструктурні особливості ендокриноцитів слизової оболонки тонкої кишки та шлунка при гострій кишковій непрохідності [Текст] / Півторак В.І.; В.І. Півторак, М.В. Бурков // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 136-139 : фото. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТРАЯ ТОНКОКИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ -- НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Аннотация: Метою дослідження було встановити особливості змін в клітинах дифузної нейроендокринної системі шлунково-кишкового тракту в динаміці високої обтураційної гострої кишкової непрохідності


Доп.точки доступа:
Бурков, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дерев'янко Л.П.
    Морфофункціональні зміни в гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковій системі щурів за умов внутрішнього опромінення 137 CS [Текст] / Дерев'янко Л.П.; Л.П. Дерев'янко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - №3. - С. 22-26 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МЕДИЦИНА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПОТАЛАМУС -- АДЕНОГИПОФИЗ -- НАДПОЧЕЧНИКИ


Доп.точки доступа:
Хиженков, П.К.; Нецветов, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Експериментальна та клінічна ендокринологія: фундаментальні та прикладні питання" (П'яті Данилевські читання) [Текст] // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 89-90
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ -- КОНФЕРЕНЦИИ
Аннотация: В роботі конференції взяли участь 469 лікарів (ендокринологів, в т.ч. дитячих, сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, хірургів) та науковців із 23-х областей України, м. Києва, м. Севастополя, АР Крим, м. Москви та м. Курська

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бондар, П. М.
    Ожиріння (лекція) [Текст] / П.М. Бондар, Г.П. Михальчишин, А.П. Пешко // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 82-85 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОЖИРЕНИЕ
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОЖИРЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Михальчишин, Г.П.; Пешко, А.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Рецензія на книгу6 Ендокринологія. Підручник (Редактор П.М. Боднар), рос. мова.-Вінниця: Нова Книга, 2007.-344с. [Текст] // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 101,134. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Кл.слова (ненормированные):
РЕЦЕНЗИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Хаустова, Е. А.
    Соотношение эндокринного психосиндрома и метаболического синдрома Х [Текст] / Е.А. Хаустова, Е.Ю. Жабенко // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 56-60 : табл.
Рубрики: МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ДИАБЕТ САХАРНЫЙ


Доп.точки доступа:
Жабенко, Е.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Колесник, М.
    Проблемные вопросы эндокринной патологии. Диагностика, инновационные подходы к лечению [Текст] / М. Колесник // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2010. - N 6. - С. 12-14 : фото . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОКРИННАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ДИАБЕТ САХАРНЫЙ -- ГЛИКЛАЗИД

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Митченко, Е. И.
    Метаболический синдром, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания [Текст] / Е.И. Митченко // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 5. - С. 74-80 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: КАРДИОЛОГИЯ
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ДИАБЕТ САХАРНЫЙ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- МЕТАБОЛИЧЕСИЙ СИНДРОМ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фомина, К. А.
    Эндокринный статус белых крыс различного возраста в обычных условиях окружающей среды [Текст] / К.А. Фомина // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 175-177 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
   КРЫСЫ

   ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОКРИННЫЙ СТАТУС -- КРЫСЫ -- ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Романчишен, А. Ф.
    Интратиреоидные паратиреоаденомы [Текст] / А.Ф. Романчишен, З.С. Матвеева // ВЕСТНИК ХИРУРГИИ имени И.И. Грекова : Научно-практический журнал. - 2007. - Том166, N4. - С. 40-42 . - ISSN 0042-4625
Рубрики: ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОКОЛОЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ -- ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗО -- СЦИНТИГРАФИЯ -- ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД


Доп.точки доступа:
Матвеева, З.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Колесник, М.
    Современные методы лечения эндокринных заболеваний: взгляд украинских эндокринологов [Текст] / М. Колесник // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N3. - С. 9-11 : фото.цв. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ДИАБЕТ САХАРНЫЙ -- ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ -- ЛИРАГЛУТИД

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Терешина, Т. П.
    Влияние длителиности заболевания свхарным диабетом на распространенность стоматологической патологии [Текст] / Т.П. Терешина, И.К. Новицкая, Т.И. Димчева // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N2. - С. 15-17. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ
   СТОМАТОЛОГИЯ

   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИ -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Новицкая, И.К.; Димчева, Т.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Статеві відмінності соматостатевого розвитку дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб [Текст] / С.І. Турчина, О.І. Плехова, Г.В. Косовцова // Перинатология и педиатрия : Научно-практический ж-л. - 2011. - N3. - С. 108-110 : табл. - Библиогр. в конце глав . - ISSN 1992-5891
Рубрики: ЗОБ
   ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ

   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ -- ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ -- ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ


Доп.точки доступа:
Турчина, С.І.; Плехова, О.І.; Косовцова, Г.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Валентина Александровна Петеркова К 70-летию со дня рождения [Текст] // Пробл. эндокринологии. - 2011. - Том 57, N 6. - С. 71-72
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ -- ПЕРСОНАЛИИ


Доп.точки доступа:
Петеркова, Валентина Александровна \о ней\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    К истории эндокринологии в России. В.Д.Шервинский [Текст] // Пробл. эндокринологии. - 2012. - Том 58, N 1. - С. 74-76
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОКРИНОПАТИЯ


Доп.точки доступа:
Шервинский, В.Д. \о нем\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сравнительная таблица инсулиновых помп, зарегистрированных в России Приложение 2 [Текст] // ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ : Научно-практический ж-л. - 2012. - Том58, N2 вып.2. - С. 12-13 . - ISSN 0375-9660
Рубрики: КОНФЕРЕНЦИИ
   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОМПОВАЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    К истории развития эндокринологии в России. Леонид ВАсильевич Соболев [Текст] / Г.А. Мельниченко, В.И. Кандрор, Н.П. Маколина, Иванова Н.Д. // ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ : Научно-практический ж-л. - 2012. - Том58, N2. - С. 71-72 . - ISSN 0375-9660
Рубрики: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ИСТОРИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Мельниченко, Г.А.; Кандрор, В.И.; Маколина, Н.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616.43/.45
   Р45


   
    Рецептурный справочник врача-эндокринолога [Текст] : справочное издание / Андрей Семенович Ефимов, Иван Сергеевич Чекман, Алексей Павлович Викторов, Александр Викторович Щербак ; науч. ред. П.М. Карабун. - К. : Здоровья, 1990. - 136 с. - Предм. указ. заболеваний: с.129-130 . -Указ.лекарств. препаратов: с.130-135 . - ISBN 5-311-00451-7 : 000.40 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Эндокринология
   Справочники рецептурные больничныеДоп.точки доступа:
Ефимов, Андрей Семенович; Чекман, Иван Сергеевич; Викторов, Алексей Павлович; Щербак, Александр Викторович
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (2), ЧЗ (1)