Гасанов, А. А.
    Захворюваність та пошишеність хронічного гепатиту серед постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / А.А. Гасанов, О.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомV-VI, N3. - С. 98-101 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

   ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ


Доп.точки доступа:
Коваленко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Севбитов, А. В.
    Пути минимизации воздействия Чернобыльского фактора на стоматологический статус детского населения [Текст] / А.В. Севбитов, Е.А. Скатова // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2006. - N4. - С. 23-26 : цв.ил. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ДЕТИ
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
РАДИАЦИЯ -- ЧАЕС -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС


Доп.точки доступа:
Скатова, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Перебіг вагітності, пологів, стану плода та новонародженого у жінок, евакуйованих з зони аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / Ю.В. Давидова, В.О. Бітаєва, Н.Ю. Бондаренко, Кожухар Н.В., Крамаренко Н.І. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 74-76 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: БЕРЕМЕННОСТЬ
   РОДЫ

   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
БЕРЕМЕННОСТЬ -- НОВОРОЖДЕННЫЕ -- ВНУТРИУТРОБНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Давидова, Ю.В.; Бітаєва, В.О.; Бондаренко, Н.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лушников, Е. Ф.
    Взгляд патологоанатома на медицинские последствия Чернобыльской Аварии: новообразования [Текст] / Е.Ф. Лушников // МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ : Двухмесячный научный журнал. - 2008. - Том53, N1. - С. 11-21 . - ISSN 0025-8334
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   НОВООБРАЗОВАНИЯ

   ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ -- НОВООБРАЗОВАНИЯ -- РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Абросимов, А. Ю.
    Сравнительный анализ морфологии папиллярного рака щитовидной железы у детей и подростков, родившихся до и после Чернобыльской Аварии [Текст] / А.Ю. Абросимов // МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ : Двухмесячный научный журнал. - 2008. - Том53, N1. - С. 22-30 : табл. . - ISSN 0025-8334
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ

   ДЕТИ

   ПОДРОСТКИ

Кл.слова (ненормированные):
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ДЕТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Піщиков, В. А.
    Стратегія медичного захисту населення у "післячорнобильському" періоді: аналітичний погляд [Текст] / В.а. Піщиков, В.І. Чебан // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2007. - N3. - С. 10-17
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ -- СТРАТЕГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ


Доп.точки доступа:
Чебан, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дискусійні питання виникнення антифосфоліпідного синдрому в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] / А.В. Чернишов, В.В. Талько, О.М. Коваленко, Андрійченко С.В. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомІІI-IV, N2. - С. 144-149 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ ТЕЛА


Доп.точки доступа:
Чернишов, А.В.; Талько, В.В.; Коваленко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Муравйова, І. М.
    Маркери обміну колагену і типу екстрацелюлярного матриксу в учасників ліквідації наслідків Аварії на ЧАЕС у віддалений період [Текст] / І.М. Муравйова, О.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомVII-VIII, N4. - С. 126-131 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ

Кл.слова (ненормированные):
ОБМЕН КОЛЛАГЕНА I ТИПА -- ФИБРОЗ МИОКАРДИАЛЬНЫЙ -- ЧАЕС


Доп.точки доступа:
Коваленко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Хоменко, В. І.
    Стан активаційних реакцій лімфоцитів на нейроспецифічні антигени в УЛНА на ЧАЕС залежно від доз опромінення [Текст] / В.І. Хоменко // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомVII-VIII, N4. - С. 132-135 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   ЛИМФОЦИТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЧАЕС -- АУТОИММУННЫЕ РЕАКЦИИ -- ЛИМФОЦИТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Хомазюк, І. М.
    Особливості структурного ремоделювання серця в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у постінфарктний період [Текст] / І.М. Хомазюк, Н.В. Курсіна // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2008. - N3. - С. 33-37 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЛИКВИДАТОРЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ -- ИНФАРКТ МИОКАРДА -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Курсіна, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Стан здоров'я нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС залежно від особливостей радіаційного анамнезу [Текст] / М.М. Коренєв, Г.О. Бориско, В.Л. Кашіна, Афанасьєва О.О. // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2008. - N3. - С. 8-10 : табл.
Рубрики: АНОМАЛИИ
   ПАТОЛОГИЯ

   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЧАЕС -- ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ


Доп.точки доступа:
Коренєв, М.М.; Бориско, Г.О.; Кашіна, В.Л.; Афанасьєва, О.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кашкалда, Д. А.
    Окислительно-антиоксидантный гомеостаз у подростков, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС [Текст] / Д.А. Кашкалда, Г.А. Бориско // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2008. - N3. - С. 11-14 : табл.
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   АНТИОКСИДАНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГОМЕОСТАЗ -- ЛИКВИДАТОРЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КА -- ГОМЕОСТАЗ


Доп.точки доступа:
Бориско, Г.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бездетко, П. А.
    Структура заболеваемости сахарным диабетом и диабетической ретинопатией участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в г.Харькове и области [Текст] / П.А. Бездетко, Е.В. Горбачева // Офтальмологический ж-л : Научно-практический ж-л для офтальмологов. - 2008. - N5. - С. 8-11 : граф. . - ISSN 0030-0675
Рубрики: ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ

   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ -- ЧАЭС -- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ


Доп.точки доступа:
Горбачева, Е.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Логановський, К. М.
    Нейропсихіатричні наслідки Чорнобильської катастрофи: сучасний стан доказів [Текст] / К.М. Логановський // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомХI-ХII, N6. - С. 44-51 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -- РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Подсонная, И. В.
    Дисциркуляторная энцефалопатия у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (результаты двадцатилетнего наблюдения) [Текст] / И.В. Подсонная, Г.И. Шумахер, В.А. Головин // ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ ИМЕНИ С.С. КОРСАКОВА : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2009. - N 2. - С. 10-13 : граф. . - ISSN 0044-4588
Рубрики: ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ДИСКУЛЯТОРНАЯ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ -- ЧАЭС


Доп.точки доступа:
Шумахер, Г.И.; Головин, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевага, В. М.
    Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії [Текст] / В.М. Шевага, М.Г. Семчишин // УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 2. - С. 30-32 : табл.
Рубрики: ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
   РАДИАЦИЯ

   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- РАДИАЦИЯ -- КРОВИ СЫВОРОТКА


Доп.точки доступа:
Семчишин, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Влияние физической реабилитации на переносимость физической нагрузки у ликвидаторов аварии на ЧАЭС с хронической бронхолегочной патологией [Текст] / С.Ю. Чикина, Н.Н. Мещерякова, А.В. Черняк, Белевский А.С., Чучалин А.Г. // ПУЛЬМОНОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2008. - N 4. - С. 19-25 : табл. . - ISSN 0869-0189
Рубрики: ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
   ЧЕРНОБЫЛЬ

   РЕАБИЛИТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ -- ЛИКВИДАТОРЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ -- ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Чикина, С.Ю.; Мещерякова, Н.Н.; Черняк, А.В.; Белевский А.С., А.С., Чучалин А.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Хомазюк, І. М.
    Особливості змін показників добового моніторування електрокардіограми при екстрасистолічній аритмії в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з гіпертонічною хворобою [Текст] / І.М. Хомазюк, Н.В. Курсіна // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 37-41 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

   АРИТМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛИКВИДАТОРЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- АРИТМИЯ


Доп.точки доступа:
Курсіна, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, А. Н.
    Случай прижизненно не распознанного первичного амилоидоза у мужчины, эвакуированного из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС [Текст] / А.Н. Коваленко, Г.В. Дубровина // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 2. - С. 76-80 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: АМИЛОИДОЗ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
АМИЛОИДОЗ -- ЭВАКУИРОВАННЫЙ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС


Доп.точки доступа:
Дубровина, Г.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Логановский, К. Н.
    Влияет ли ионизирующая радиация на головной мозг человека? [Текст] / К.Н. Логановский // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 3. - С. 56-69 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

   МОЗГ ГОЛОВНОЙ

Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -- авария на чаэс -- ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)