Романчишин, А. Ф.
    Особенности мобилизации щитовидной железы с учетом топографии ее соединительнотканных фиксирующих элементов [Текст] / А.Ф. Романчишин, Г.О. Багатурия, И.В. Карпатский // ВЕСТНИК ХИРУРГИИ имени И.И. Грекова : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 168, N 6. - С. 49-55 : рис. . - ISSN 0042-4625
Рубрики: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
   ХИРУРГИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ

   ГОРТАНИ НЕРВЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА -- ВОЗВРАТНЫЙ ГОРТАННЫЙ НЕРВ -- ХИРУРГИЯ ЭНДОКРИННАЯ


Доп.точки доступа:
Багатурия, Г.О.; Карпатский, И.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616.441.1
   Г95


    Гуревич, Григорий Маркович
    Тиреотоксикоз и его хирургическое лечение [Текст] : монография / Григорий Маркович Гуревич, Илья Самойлович Мастбаум. - М. : Медицина, 1968. - 244 с. : ил. - (Библиотека практического врача). - Библиогр.: с. 232-243. - 000.75 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: --Тиреотоксикоз
   Хирургия эндокринных желез

Кл.слова (ненормированные):
Базедова болезнь -- Щитовидной железы болезни -- Болезнь Гревса-Базедова


Доп.точки доступа:
Мастбаум, Илья Самойлович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.441
   Б87


    Брейдо, Исаак Самуилович
    Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы [Текст] : монография / Исаак Самуилович Брейдо. - Л. : Медицина, 1979. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-237. - 000.85 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия эндокринных желез
   Щитовидной железы болезни

   зоб


Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)   616.441
   С45


    Скрипниченко, Дмитрий Федорович
    Хирургическое лечение токсического зоба [Текст] / Дмитрий Федорович Скрипниченко, Дмитрий Иванович Кривицкий. - К. : Здоров'я, 1976. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-166. - 000.79 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Зоб
   Хирургия эндокринных железДоп.точки доступа:
Кривицкий, Дмитрий Иванович
Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)   616.44
   Н30


    Нарычев, Александр Александрович
    Токсический зоб : (пути улучшения исходов хирургического лечения) [Текст] : монография / Александр Александрович Нарычев. - М. : Медицина, 1971. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-195. - 000.76 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Зоб токсический
   Хирургия эндокринных желез

Кл.слова (ненормированные):
Тиреотоксикоз

Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.4
   Л94


    Люлька, Александр Наумович
    Тиреотоксикоз и функция коры надпочечников [Текст] : монография / Александр Наумович Люлька, Петр Емельянович Огий. - К. : Здоров'я, 1967. - 284 с. : ил. - Библиогр.: с. 256-283. - 001.21 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тиреотоксикоз
   Надпочечников кора

   Хирургия эндокринных железДоп.точки доступа:
Огий, Петр Емельянович
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.4
   Т44


   
    Тиреоїдна хірургія [Текст] : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти / Володимир Володимирович Грубник, І.М. Дейкало, А.Є. Коваленко та ін; за ред. С.Й. Рибакова та ін. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2008. - 423 с. : ил. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-673-086-5 : 150.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия эндокринных желез
   Тиреоидит

Аннотация: Посібник присвячений сучасним аспектам хірургічної тиреоїдології. У ньому широко представлено новітні дані про етіологію і патогенез йододефіцитних та автоімувних захворювань щитоподібної залози, доброякісних і злоякісних новоутворень, принципи клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, лікувальної тактики, показання і вибір об'єму хірургічного лікування. Разом із цим, значна частина матеріалу присвячена уродженій патологІЇ, рідким захворюванням щитоподібної залози, історії тиреоїдної хірургії в Україні. У посібнику також знайшли відображення сучасні малоінвазивні методи лікування захворювань щитоподібної залози, зокрема операції із застосуванням ендоскопічних технологій, методи склерозуючої терапії та лазерної термокоагуляції. Із сучасних наукових позицій розглянуто проблеми рецидивного зоба, передопераційної підготовки хворих у віковому аспекті та при різних формах тиреоїдної патології, знеболювання при оперативних втручаннях на щитоподібній залозі, їх безпечного виконання, специфічних і неспецифічних ускладнень операцій та методи Їх профілактики, післяопераційного лікування І реабілітації.??Кольоровий атлас оперативних втручати на щитоподібній залозі та численні ілюстрації вдало доповнюють текстовий матеріал і сприяють його кращому засвоєнню та сприйняттю


Доп.точки доступа:
Грубник, Володимир Володимирович; Дейкало, І.М.; Коваленко, А.Є.; Коллюх, О.Г.; Коломійцев, В.І.; Комісаренко, Ігор Васильович; Мілка, О.В.; Павловський, І.М.; Павловський, Михайло Петрович; Рибаков, Станіслав Йосипович та ін; Рибаков, Станіслав Йосипович \ред.\; Шідловський, Віктор Олександрович \ред.\; Комісаренко, Ігор Васильович \ред.\; Павловський, Михайло Петрович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.4
   Н63


    Николаев, Олег Владимирович
    Кортикостерома [Текст] : монография / Олег Владимирович Николаев, Вилен Иссакович Керцман. - М. : Медицина, 1970. - 264 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 244-263. - 001.57 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Надпочечников коры болезни
   Новообразования

   Хирургия эндокринных желез

Кл.слова (ненормированные):
Онкология -- Эндокринология


Доп.точки доступа:
Керцман, Вилен Иссакович
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.441.3
   К49


   
    Клиника и хурургическое лечение узловых форм зоба [Текст] / Михаил Маркович Ковалев, Александр Павлович Красовский, Василий Степанович Сходницкий, Алексей Демьянович Юхимец ; под ред. М.М. Ковалева. - К. : Здоров'я, 1966. - 426 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 394-424. - 001.77 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Зоб узловой
   Хирургия эндокринных железДоп.точки доступа:
Ковалев, Михаил Маркович; Красовский, Александр Павлович; Сходницкий, Василий Степанович; Юхимец, Алексей Демьянович; Ковалев, М.М. \ред.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.44
   Ч-46


    Черенько, Макар Петрович
    Осложнения при операциях на щитовидной железе [Текст] : монография / Макар Петрович Черенько. - К. : Здоров'я, 1977. - 110 с. : цв. ил, ил. - Библиогр.: с.105-110 . - 000.60 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия эндокринных желез
   Щитовидной железы болезни


Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.4
   К70


    Корхов, Всеволод Иванович
    Хирургия паратиреопатий [Текст] / Всеволод Иванович Корхов. - Л. : Медгиз, 1960. - 191 с. : рис. - (Библиотека практического врача). - Библиогр.: с. 186-190. - 007.75 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия эндокринных желез
   Паращитовидных желез болезни

Кл.слова (ненормированные):
Эндокринология -- Онкология

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.4
   Э64


   
    Эндокринная хирургия [Текст] / под ред. С.С. Харнаса ; С.С. Харнас, Л.И. Ипполитов, И.А. Васильев и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 490 с. : вкл. л, ил. - (Библиотека врача-специалиста. Хирургия. Эндокринология). - Библиогр.: с. 473-480. -Предм. указ.: с. 481-490. - ISBN 978-5-9704-1552-8 : 230.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия эндокринных желез
Аннотация: ОГЛАВЛЕНИЕСписок сокращений 5Предисловие 7Введение 9Глава 1. Щитовидная железа (С.С. Харнас, Л.И. Ипполитов,К.Е. Чилингариди, С.К. Мамаева) 111.1. Анатомия и физиология 111.2.Методы исследования 181.3. Нарушения функций щитовидной железы 311.4. Заболевания щитовидной железы 501.5. Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы 1051.6. Осложнения хирургического лечения заболеваний щитовидной железы, их профилактика и лечение 121Глава 2. Первичный гиперпаратиреоз (Л.И. Ипполитов, М.Б. Салиба) 1302.1. История и эпидемиология 1302.2. Анатомические и морфогенетические аспекты 1312.3. Этиология и патогенез 1342.4. Классификация 1362.5. Клиническая картина 1382.6. Лабораторная диагностика 1402.7. Инструментальная диагностика 1432.8. Лечение 1492.9. Персистирующий и рецидивный первичный гиперпаратиреоз 159Глава 3. Надпочечники (С.С. Харнас, С.П. Ветшев, Г.В. Полунин,П.Л. Янкин) 1623.1. Анатомия и физиология 1623.2. Эндогенный гиперкортицизм 1663.3. Первичный гиперальдостеронизм 1843.4. Феохромоцитома 1993.5. Андроген-секретирующие и эстроген-секретирующие опухоли надпочечников 212 3.6. Гормонально-неактивные опухоли надпочечников 2193.7. Хирургическое лечение опухолей надпочечников 228Глава 4. Вилочковая железа (И.Х. Ипполитов, Л.И. Ипполитов,С.С. Харнас, А.С. Фатьянова) 2404.1. Анатомия 2404.2. Гистология и физиология 2444.3. Заболевания вилочковой железы 2484.4. Генерализованная миастения 269Глава 5. Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы,органов брюшной полости и лёгких (А.В. Егоров, В.А. Парнова) 333Введение 3335.1. Эмбриология и анатомия 3345.2. Эпидемиология, общая морфологическая характеристика и классификация нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы 3415.3. Инсулинома 3485.4. Гастринома 3675.5. Глюкагонома 3875.6. Випома 3945.7. Редкие гормонально-активные и нефункционирующие нейроэндокринные опухоли 4005.8. Хирургическое лечение нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы 4105.9. Консервативное лечение нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы 4185.10. Карциноидные опухоли желудочно-кишечноготракта и лёгких 421Глава 6. Множественные эндокринные неоплазии (А.В. Егоров,Л.И. Ипполитов, С.С. Харнас, И.А. Васильев) 4396.1. Синдром множественной эндокринной неоплазии 1-го типа 4396.2. Синдром множественной эндокринной неоплазии 2-го типа 458Рекомендуемая литература 473Предметный указатель 481


Доп.точки доступа:
Харнас, С.С.; Ипполитов, Л.И.; Васильев, И.А.; Ветшев, С.П.; Егоров, А.В.; Ипполитов, И.Х.; Мамаева, С.К.; Парнова, В.А.; Полунин, Г.В.; Салиба, М.Б. и др.; Харнас, С.С. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)