Хелікобактеріоз.Частина І.Інфекція Helicobacter Pylori та гастродуоденальна патологія [Текст] / Є.М. Нейко, М.М. Багрій, В.Ю. Вишиванюк и др // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N1. - С. 13-17
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ДУОДЕНИТ

   ГАСТРИТ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРИТ


Доп.точки доступа:
Нейко, Є.М.; Багрій, М.М.; Вишиванюк, В.Ю.; Михайлюк, І.О.; Курик, О.Г.; Тарнавська, Т.Г.; Камінський, В.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Хелікобактеріоз.Частина ІІ. Інфекція Helicobacter Pylori при екстрагастродуоденальній патології [Текст] / М.М. Багрій, В.Ю. Вишиванюк, І.О. Михайлюк и др // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 8-9
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ -- helicobacter pylori


Доп.точки доступа:
Багрій, М.М.; Вишиванюк, В.Ю.; Михайлюк, І.О.; Курик, О.І.; Тарнавська, Т.Г.; Клюфінський, І.Д.; Кіндратів, Е.О.; Камінський, В.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Головченко, О. І.
    Застосування альтернативних медикаментозних комбінацій для ерадикації Helicobacter pylori при гострих ерозивних ураженнях гастродуоденальної слизової оболонки [Текст] / О.І. Головченко, О.І. Самойлов, Т.І. Колесник // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 31-35 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

   СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЭРОЗИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА


Доп.точки доступа:
Самойлов, О.І.; Колесник, Т.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Свінціцький, А. С.
    Застосування ломефлоксацину у складі ерадикальної терапії для лікування хворих з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та ерозіями шлунка [Текст] / А.С. Свінціцький, Г.А. Соловйова, Т.В. Усова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 56-60 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ -- ЭРОЗИЯ ЖЕЛУДКА


Доп.точки доступа:
Соловйова, Г.А.; Усова, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Елизарова, В. М.
    Специфика пародонтального статуса у подростков с Helicobacter pylori-ассоциированной патологией желудочно-кишечного тракта [Текст] / В.М. Елизарова, А.В. Горелов, Е.Н. Таболова // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2006. - N1. - С. 12-14 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ПАРОДОНТОЛОГИЯ
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
Пародонта болезни -- Желудочно-кишечные заболевания -- Helicobacter pylori


Доп.точки доступа:
Горелов, А.В.; Таболова, Е.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лепилин, А. В.
    Влияние комплексной эрадикации Helicobacter pylori на стоматологический статус больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки [Текст] / А.В. Лепилин, М.А. Осадчук, Л.Ю. Островская // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2006. - N2. - С. 27-29 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
Стоматологический статус -- Язва двенадцатиперстной кишки -- Helicobacter pylori


Доп.точки доступа:
Осадчук, М.А.; Островская, Л.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Helicobacter pylori-ассоциированная патология полости рта у детей (клинико-лабораторное исследование) [Текст] / В.М. Елизарова, А.В. Горелов, Е.Н. Таболова, Скатова Е.А. // Стоматология : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2006. - Том85, N5. - С. 64-69 : табл.
Рубрики: КАРИЕС ЗУБОВ
   СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- КАРИЕС У ДЕТЕЙ


Доп.точки доступа:
Елизарова, В.М.; Горелов, А.В.; Таболова, Е.Н.; Скатова, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Чопей І.В.
    Актуальні питання лікування геліобактеріозу в родинах із патологією гастродуоденальної зони [Текст] / Чопей І.В.; І.В. Чопей, П.О. Колесник, Ф.М. Яринич // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 27-30. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

   ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ -- ЭПИДЕМИОЛОГИЯ -- ЛЕЧЕНИЕ
Аннотация: Інфекція Helicobacter pylori є однією з найбільш розповсюджених бактеріальних інфекцій у світі. Доведено. що вона є основною причиною хронічних гастритів В, пептичної виразки, карциноми дистальної частини шлунку та MALT-лімфоми шлунку. Однак питання розповсюдження даної інфекції ще й досі залишається відкритим.


Доп.точки доступа:
Колесник, П.О.; Яринич, Ф.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Липницкий, Е. М.
    Диагностика и лечение хеликобактериоза у больных с кровоточащей пептической язвой [Текст] / Е.М. Липницкий, А.В. Алекберзаде // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2008. - N4. - С. 11-15 : граф. . - ISSN 0023-1207
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА

Кл.слова (ненормированные):
ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА -- HELICOBACTER PYLORI


Доп.точки доступа:
Алекберзаде, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дослідження інфікованості HELICOBACTER PYLORI пацієнтів різних вікових груп у Закарпатській області [Текст] / П.О. Колесник, С.В. Козич, М.В. Шепетько, Сабінін О.А., БабинецьР.І., Меліхова Р.І. // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 108-110 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Кл.слова (ненормированные):
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА


Доп.точки доступа:
Колесник, П.О.; Козич, С.В.; Шепетько, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности функционирования иммунной защиты у больных хеликобактерным гастритом [Текст] / А.В. Некрасов, М.И. Дворкин, И.М. Дворкин, Китаев М.И. // ИММУНОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-теоретический журнал. - 2009. - Том 30, N 1. - С. 50-55 : табл. . - ISSN 0206-4952
Рубрики: ИММУННАЯ СИСТЕМА
   ГАСТРИТ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ПОЛИОКСИДОНИЙ -- ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ


Доп.точки доступа:
Некрасов, А.В.; Дворкин, М.И.; Дворкин, И.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Щербинина, М. Б.
    Эрадикация хеликобактерной инфекции: выбор оптимальной схемы терапии [Текст] / М.Б. Щербинина, А.И. Чередник // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 4. - С. 76-80 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   HELICOBACTER PYLORI

   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ЭРАДИКАЦИЯ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ


Доп.точки доступа:
Чередник, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Чубенко, С. С.
    Опыт клинического использования экспресс-определения антигена Н.pylori в кале при диагностике хеликобактериоза [Текст] / С.С. Чубенко, И.Р. Иманова, Д.С. Чубенко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 3. - С. 57-60 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
helicobacter PYLORI -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ -- ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ


Доп.точки доступа:
Иманова, И.Р.; Чубенко, Д.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    ЖернаковаН.И.
    Особенности клинических проявлений helicobacter pslori-ассоциированной язвенной болезни в пожилом возрасте [Текст] / ЖернаковаН.И. // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 4. - С. 44-46 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ЯЗВЫ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Циммерман, Я. С.
    Гастродуоденальные заболевания и helicobaсter pylori-инфекция: общее обозрение проблемы [Текст] / Я.С. Циммерман // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 5. - С. 9-15. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- ХЕЛИКОБАКТЕР

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Распространенность Helicobacter pilori и ГЭРБ у монголоидов и европеоидов Восточной Сибири [Текст] / В.В. Цуканов, О.В. Хоменко, О.С. Ржавичева, Буторин Н.Н., Штыгашева О.В., Маады А.С., Бичурина Т.Б., Амельчугова О.С. // РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, КОЛОПРОКТОЛОГИИ : Главный редактор В.Т. Ивашкин. - 2009. - Том ХIХ, N 3. - С. 38-41 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1382-4376
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ИЗЖОГА

   ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Кл.слова (ненормированные):
ХЕЛИКОБАКТЕР -- изжога


Доп.точки доступа:
Цуканов, В.В.; Хоменко, О.В.; Ржавичева, О.С.; Буторин Н.Н., Н.Н., Штыгашева О.В., Маады А.С., Бичурина Т.Б., Амельчугова О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бабаджанова, М. Ш.
    Влияние Helicobacter pilori на клинико-эндоскопические проявления гастроэзофагельной рефлюксной болезни у детей [Текст] / М.Ш. Бабаджанова // ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 8, N 2. - С. 119-120 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1682-5527
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Кл.слова (ненормированные):
ХЕЛИКОБАКТЕР -- ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лисенко, Г. І.
    Актуальні проблеми сучасної гастроентерології в практиці сімейного лікаря [Текст] / Г.І. Лисенко, І.М. Скрипник // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 3-5. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА


Доп.точки доступа:
Скрипник, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бекетова, Г. В.
    Хронічні гастродуоденіти в дітей і підлітків (клінічна лекція) [Текст] / Г.В. Бекетова // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 52-57. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ДЕТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Эрадикация helicobacter pylori: что нового? [Текст] // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 6. - С. 120-127 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЭРАДИКАЦИЯ -- ПРОБИОТИКИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)