Пивовар, С. Н.
    Коррекция метаболизма миокарда: тупик или перспективное направление клинической фармакологии? [Текст] / С.Н. Пивовар, Ю.С. Рудык // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N4. - С. 59-68 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: МИОКАРД
   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

   ТРИМЕТАЗИДИН

   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРД -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ТРИМЕТАЗИДИН


Доп.точки доступа:
Рудык, Ю.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ольбинская, Л. И.
    Артериальная гипертензия у больных с высоким сердечно-сосудистым риском: приоритеты в выборе фармакотерапии [Текст] / Л.И. Ольбинская, Т.Е. Морозова // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2007. - N3. - С. 12-18 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

   АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
СИМПОЗИУМ -- ЛЕКАРСТВА


Доп.точки доступа:
Морозова, Т.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ольбинская, Л. И.
    Особенности фармакотерапии артериальной сердечной недостаточности [Текст] / Л.И. Ольбинская, Ж.М. Сизова // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2007. - N3. - С. 28-31. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

   АНГИОТЕНЗИН II

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ФАРМАКОТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Сизова, Ж.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мерецький, В. М.
    Організація викладання клінічної фармакології в контексті впровадження кредитно-модульної технології [Текст] / В.М. Мерецький // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 18-20 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Налетов, С. В.
    Клиническая фармакология препаратов валерианы и европейские традиции их применения: крушение постсоветских стереотипов. Обзор иностранных научных источников [Текст] / С.В. Налетов // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 3. - С. 41-47 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ВАЛЕРИАНА
   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ -- ЭКСТРАКТ ВАЛЕРИАНЫ -- БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Косарев, В. В.
    Возрастные аспекты клинической фармакологии [Текст] / В.В. Косарев, С.А. Бабанов // ВЕСТНИК СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ. - 2009. - N 3. - С. 28-31
Рубрики: ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
Кл.слова (ненормированные):
ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ -- ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ


Доп.точки доступа:
Бабанов, С.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лук'янчук, В. Д.
    Скринінг засобів фармакотерапії цереброваскулярної недостатності ішемічного генезу серед нових різнометальних комплексів германію з гідроксокислотами [Текст] / В.Д. Лук'янчук, І.О. Житіна // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.3. - С. 204
Рубрики: ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
   КИСЛОТЫ

Кл.слова (ненормированные):
СКРИНИНГ -- ИШЕМИЯ -- ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Житіна, І.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Константинович, Т. В.
    Деякі питання діагностики та фармакотерапії тривожних, невротичних та депресивних станів при бронхіальній астмі [Текст] / Т.В. Константинович // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 88-94 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: НЕВРОТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
   ДЕПРЕССИВНЫЕ РАСТРОЙСТВА

   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ФАРМАКОТЕРАПИЯ -- БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно-модульної технології навчання [Текст] / З.П. Мандзій, І.М. Кліщ, В.Ф. Тюріна, Марків І.М., Цяпа Ю.М., Мерецька І.В., Лихацька В.О., Гаріян М.П. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 80-82 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНЫЕ -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Мандзій, З.П.; Кліщ, І.М.; Тюріна, В.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Специфіка підготовки фахівців освітньо-кваліфікованих рівнів "магістр фармації" та "магістр клінічної фармації" на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою ТДМУ [Текст] / С.М. Марчишин, М.І. Шанайда, О.І. Грималюк, Кернична І.З., Демидяк О.Л., Бердей Т.С. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 83-85 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- МАГИСТРАТУРА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Марчишин, С.М.; Шанайда, М.І.; Грималюк, О.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шитов, А. Ю.
    Современное состояние проблемы профилактики декомпрессионной болезни [Текст] / А.Ю. Шитов // ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ : Журнал для профессионалов в медицине. - 2011. - N11. - С. 70-73. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
   ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
РЕКОМПРЕССИЯ -- ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ -- РЕЗЕРВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   615
   А66


    Андрущенко, Евгений Васильевич
    Клиническая фармакология в терапевтической практике [Текст] : учебное пособие для слушателей ин-тов и фак. усовершенствования врачей / Евгений Васильевич Андрущенко, Елена Александровна Красовская. - К. : Вища школа, 1992. - 367 с. - Библиогр.: с. 364. - ISBN 5-11-003590-3 : 024.00 крб, 650.00 крб, 30000.00 крб, 75000.00 крб, 020.00грн крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Красовская, Елена Александровна
Экземпляры всего: 30
ЧЗ (1), Наук.Аб. (29)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (29)   615
   Б43


    Белоусов, Ю. Б.
    Клиническая фармакология и фармакотерапия [Текст] : руководство для врачей / Ю.Б. Белоусов, В.С. Моисеев, В.К. Лепахин. - М. : Универсум, 1993. - 398 с. - Библиогр.: с. 394. - ISBN 5-86034-068-0 : 440.00 крб, 600000.00 крб, 440000.00 крб, 020.00грн крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая
   лекарств терапияДоп.точки доступа:
Моисеев, В.С.; Лепахин, В.К.
Экземпляры всего: 4
Наук.Аб. (4)
Свободны: Наук.Аб. (4)   615
   К 49


   
    Клиническая фармакология [Текст] : учебник / Под ред. В.Г. Кукеса ; МЗ РСФСР. - М. : Изд-во Московской мед. акад., 1991. - 442 с. - 10000.00 крб
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Кукес, В.Г.; Румянцев, А.С.; Альперович, Б.Р.; Блинков, И.Л.; Богин, И.Б.; Волков, Р.Ю.; Пиотровский, В.К.; Прозорова, В.К.; Руденко, Г.М.; Созинов, В.Н.; Кукес, В.Г. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   615.2/.3.03
   К49


   
    Клиническая фармакология [Текст] : руководство / под ред. В.В. Закусова. - М. : Медицина, 1978. - 607 с. - Библиогр. в конце глав. - 0003.30 р.
Авторы в главах
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая


Доп.точки доступа:
Закусов, В.В. \ред.\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   615(075)
   К 49


   
    Клиническая фармакология для стоматологов [Текст] : учеб. пособие / Под общ. ред. А.и. Бекетова ; МЗ СССР. Крымский мед. ин-т. Каф. фармакологии с курсом клинической фармакологии. - Симферополь : [б. и.], 1987. - 141 с. - Библиогр.: с. 139-140. - 001.50 р.
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая
   стоматология--фармакология клиническая

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Бекетов, Алексей Иванович; Громова, Тала Михайловна; Русанова, Лариса Алексеевна; Свистов, Виталий Владимирович; Скоромный, Николай Антонович; Бекетов, А.И. \ред.\
Экземпляры всего: 82
ЧЗ (1), Уч.Аб. (81)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (81)   615
   Л48


    Лепахин, Владимир Константинович
    Клиническая фармакология с международной номенклатурой лекарств [Текст] : учебник для студ. мед. ин-тов / Владимир Константинович Лепахин, Юрий Борисович Белоусов, Валентин Сергеевич Моисеев ; М-во высшего и сред. спец. образов. СССР. - М. : Изд-во УДН, 1988. - 445 с. - Библиогр.: с. 427. - ISBN 5-209-00054-0 : 002.50 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая
   лекарства--международная номенклатура

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК


Доп.точки доступа:
Белоусов, Юрий Борисович; Моисеев, Валентин Сергеевич
Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)   615.03
   Л81


   Лоуренс, Д. Р

    Клиническая фармакология [Текст] : [в 2-х т.] / Д.Р Лоуренс, П.Н. Бенитт. - М. : Медицина, 1993.
   Т. 1 / пер. c англ. А.Я. Ивлева, М.Н. Преображенской ; под ред. В.И. Метелицы. - 639 с. - Библиогр. в конце глав. - Пер.изд.: Clinical Pharmacology / D. R. Laurence, P. N. Bennett. - 6th ed. - 1987. - ISBN 5-225-00491-1. - ISBN 0-443-03417-6 : 1000000.00 крб, 035.00грн крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая


Доп.точки доступа:
Бенитт, П.Н.; Ивлева, А.Я. \пер.\; Преображенская, М.Н. \пер.\; Метелица, В.И. \ред. пер.\; Laurence, D. R.; Bennett, P. N.
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   615.03
   Л81


   Лоуренс, Д. Р.

    Клиническая фармакология [Текст] : [в 2-х т.] / Д.Р. Лоуренс, П.Н. Бенитт. - М. : Медицина, 1993.
   Т. 2 / пер. с англ. А.Я. Ивлевой ; под ред. В.И. Метелицы. - 669 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-225-00492-Х. - ISBN 0-443-03417-6 : 1000000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая


Доп.точки доступа:
Бенитт, П.Н.; Ивлева, А.Я. \пер.\; Метелица, В.И. \ред. пер.\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   615
   М69


    Михайлов, Игорь Борисович
    Клиническая фармакология [Текст] : [учебник для студ. мед. высш. учеб. заведений] / Игорь Борисович Михайлов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2002. - 518 с. - ISBN 5-93929-051-5 : 029.00 грн, 034.56 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Фармакология клиническая
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНИК

Экземпляры всего: 141
ЧЗ (1), Уч.Аб. (139), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (139), Наук.Аб. (1)