Ждан, В. М.
    Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.М. Ждан, Н.М. Бобирьов, О.В. Шешукова ; Українська медична стоматологічна академія (Полтава) // МЕДИЧНА ОСВІТА. - Тернопіль, 2006. - Ст. 6, № 2
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Аннотация: Перехід до кредитно-модульного принципу викладання сприяє підвищенню мотивації студентів до навчання протягом усього періоду підготовки


Доп.точки доступа:
Бобирьов, Н.М.; Шешукова, О.В.

   
    Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы подростков Ямала при адаптации к учебной деятельности [Текст] / Т.В. Мальцева, С.А. Токарев, А.А. Буганов, Леханова Е.Н. // ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ : Научно-практический журнал. - 2008. - N4. - С. 64-65 . - ISSN 0016-9900
Рубрики: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
   ПОДРОСТКИ

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
АДАПТАЦИЯ К УЧЕБЕ -- ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ -- ПОДРОСТКИ


Доп.точки доступа:
Мальцева, Т.В.; Токарев, С.А.; Буганов, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Досвід кафедри педіатрії щодо шляхів удосконалення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні дисципліни на медичному факультеті [Текст] / О.В. Тяжка, А.М. Антошкіна, Т.В. Починок, Боброва В.І., Васюкова М.М., Вінницька О.П. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 8-9 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ


Доп.точки доступа:
Тяжка, О.В.; Антошкіна, А.М.; Починок, Т.В.; Боброва В.І., В.І., Васюкова М.М., Вінницька О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лісничук, Н. Є.
    Біоєтика як складова професійного становлення майбутніх лікарів (за підсумками 13-ї Грацької конференції "Teaching Medicine- an interprofessional agenda" [Текст] / Н.Є. Лісничук, О.М. Олещук, І.Є. Сахарова // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 18-20 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: БИОЭТИКА
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БИОЭТИКА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Олещук, О.М.; Сахарова, І.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тимофеев, А. А.
    Кредитно-модульная система организации учебного процесса в высшем медицинском учебном заведении [Текст] / А.А. Тимофеев // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 4. - С. 142-144 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Інтинсифікація навчального процесу студента при вивченні тестових завдань під час практичних занять [Текст] / О.В. Громов, П.Г. Герасимчук, М.О. Коваленко, Василишина М.В. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2009. - N 3. - С. 51-52
Рубрики: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ -- ТЕСТЫ


Доп.точки доступа:
Громов, О.В.; Герасимчук, П.Г.; Коваленко, М.О.; Василишина, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   615.8
   Н30


    Дубінін, С. І.
    Питання розвитку народної та нетрадиційної медицини на Полтавщині [Текст] : материалы временных коллективов / С.І. Дубінін, А.В. Пирог // Народна та нетрадиційна медицина України на сучасному етапі : наук.-практ. конференція на честь 5-річчя Укр. асоц. нар. медицини та Київ. мед. ін-ту УАНМ : тези доповідей (К., 12-13 черв. 1997р.) / редколегія : В.В. Поканевич та ін. - К., 1997. - С. 19
УДК
Рубрики: МЕДИЦИНА НЕТРАДИЦИОННАЯ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   КОНФЕРЕНЦИИ

   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНА НАРОДНАЯ -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Пирог, А.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   61(06)
   А43


    Шепітько, В. І.
    Особливості формування практичних навичок у студентів медичного факультету на кафедрі гістології, цитології та ембріології [Текст] : материалы временных коллективов / В.І. Шепітько, О.Д. Лисаченко, С.М. Білаш, Г.А. Єрошенко и др // Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції : матеріали навчально-наукової конференції / за ред. В.П. Пішака, Ю.Т. Ахтемійчука. - Чернівці : Вид-во БДМУ, 2009. - С. 86-87 . - ISBN 978-966-697-314-9
УДК
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ -- СТУДЕНТЫ -- КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Лисаченко, О.Д.; Білаш, С.М.; Єрошенко, Г.А.; Пирог-Заказнікова , А.В.; Пелипенко, Л.Б.; Шепітько, К.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)

    Лучихин, Л. А.
    Актуальные вопросы преподавания оториноларингологии в медицинском вузе [Текст] / Л.А. Лучихин // ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ : Медицинский научно-практический ж-л. - 2009. - N 6. - С. 88-90 . - ISSN 0042-4668
Рубрики: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЕ -- ЗНАНИЙ КОНТРОЛЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Брусенина, Н. Д.
    Применение новых клинических ситуаций в самостоятельной работе студентов стоматологического вуза [Текст] / Н.Д. Брусенина // СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ : International Dental Review. - 2009. - N 4. - С. 54-59 : рис.
Рубрики: СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
СТУДЕНТЫ -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Безрукова, Е. Ю.
    Современные аудиовизуальные технологии - составляющая концепции непрерывного профессионального развития [Текст] / Е.Ю. Безрукова, С.А. Зацепа // АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический ж-л. - 2009. - N 6. - С. 24-28 . - ISSN 0201-7563
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ -- ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -- НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Зацепа, С.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Гуманні альтернативні технології в сучасному навчальному фармакологічному експерименті [Текст] / Т.О. Дев’яткіна, Е.Г. Колот, С.Ю. Чечотіна, Власова О.В. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 1. - С. 22-24
Рубрики: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
   ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ИЗУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ЭКСПЕРИМЕНТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ -- ЭВТАНАЗИЯ ЖИВОТНЫХ


Доп.точки доступа:
Дев’яткіна, Т.О.; Колот, Е.Г.; Чечотіна, С.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ульянов, В. О.
    Шляхи удосконалення викладання гістології, цитології та ембріології в умовах КМСОНП [Текст] / В.О. Ульянов, В.Є. Бреус // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 14-17 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Бреус, В.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Шляхи підвищення якості навчального, лікувального процесів на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету [Текст] / А.С. Сон, В.В. Добровольський, Ю.І. Горанський, Перькова Г.В., Стоянов О.М., Лебідь О.П., Чемересюк І.Г., Хрущ О.В., Хубєтова І.В. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 19-21 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- НЕВРОЛОГИЯ -- НЕЙРОХИРУРГИЯ


Доп.точки доступа:
Сон, А.С.; Добровольський, В.В.; Горанський, Ю.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ільницька, Л. А.
    Викладання основ доказової медицини як засіб оптимізації навчального процесу на кафедрі медичної діагностики і терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького [Текст] / Л.А. Ільницька, І.В. Шумлянський, О.Є. Січкоріз // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 28-30 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Шумлянський, І.В.; Січкоріз, О.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кузякіна, Н. Є.
    Використання кросвордів як методу активізації пізнавальної діяльності слухачів [Текст] / Н.Є. Кузякіна // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 51-52 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ -- ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / С.М. Андрейчин, М.М. Руда, Т.Ю. Чернець, Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 55-57 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ


Доп.точки доступа:
Андрейчин, С.М.; Руда, М.М.; Чернець, Т.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мазур, М. Є.
    Самостійно-пізнавальна діяльність студентів у контексті Болонського процесу [Текст] / М.Є. Мазур, Л.С. Мишаківська, О.С. Кралюк // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 77-79 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Мишаківська, Л.С.; Кралюк, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Завдання вищих навчальних закладів України щодо продовження Болонського процесу після підписання Будапештсько-Віденської конвенції 2010 року [Текст] / О.В. Олійник, О.Г. Лавра, Л.Р. Юзьків, Щур М.І., Буцкин Л.В., Борак В.В. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 85-87 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- БУДАПЕШТСКО-ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Олійник, О.В.; Лавра, О.Г.; Юзьків, Л.Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу [Текст] / С.І. Сміян, У.С. Слаба, Л.П. Мартинюк, Лепявко А.А., Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я., Гусак С.Р. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 91-93 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ -- СТУДЕНТЫ ИНОСТРАННЫЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Сміян, С.І.; Слаба, У.С.; Мартинюк, Л.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)