614.2
   Г 63


    Голяченко, О. М.
    Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я [Текст] : підручник для ВНЗ / О.М. Голяченко. - Тернопіль ; К. ; Вінниця : [б. и.], 1997. - 328 с. - Библиогр.: с. 327-328. - ISBN 966-528-119-7 : 012.00 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров'я

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Сердюк, А.М.; Приходський, О.О.
Экземпляры всего: 124
ЧЗ (1), Уч.Аб. (123)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (123)   614.2
   П 78


   
    Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров'я [Текст] : посібник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів / Під ред. Ю.В. Вороненка. - 2-е вид., переробл. та доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 315 с. - Бібліогр.: с. 312-313. - ISBN 966-7364-47-Х : 008.36 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров'я

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко, Юрій Васильович; Гульчій, О.П.; Дяченко, М.О.; Кухленко, Г.В.; Назарова, О.Г.; Прус, Л.О.; Полянський, О.А.; Тонковид, О.Б.; Чуйко, А.П.; Зоріна, С.М.; Вороненко, Ю.В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   С 69


   
    Соціальна медицина та організація охорони здоров'я [Текст] : практикум: Навч. посібник для студ. ВНМЗ I-IV рівнів акредит. за спец. "сестринська справа" освітньо-кваліф. рівень "молодший спеціаліст", "лікуавльна справа", "бакалавр" / За ред. Ю.В. Вороненка та В.В. Рудень. - Львів : Новий світ-2000, 2004. - 375 с. : табл. - Бібліогр.: с. 374-375. - ISBN 966-7827-51-8 : 030.00 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров'я

Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко, Ю.В. \ред.\; Рудень, В.В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2(076.5)
   П61


   
    Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров'я [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів / Юрій Васильович Воронько, Любов Олександрівна Прус, Алла Петрівна Чуйко та ін.; за ред. Ю.В. Вороненка. - К. : Здоров'я, 2002. - 359 с. - Библиогр.: с. 357. - ISBN 5-311-01268-4 : 026.00 грн
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров‘я

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Воронько, Юрій Васильович; Прус, Любов Олександрівна; Чуйко, Алла Петрівна; Гульчій, О.П.; Зоріна, С.М.; Вороненко, Юрій Васильович \ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2(076)
   П78


   
    Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоров'я [Текст] : навч. посібник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів / За ред Ю. В. Вороненко. - К. : [б. и.], 1997. - 256 с. - Библиогр.: с. 254. - ISBN 966-573-078-9 : 008.00 грн.
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
   охорона здоров'я

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко, Ю.В.; Гульчій, О.П.; Дяченко, М.О.; Зоріна, С.М.; Кухленко, Г.В.; Лісова, З.І.; Литвинчук, В.В.; Назарова, О.Г.; Полянський, О.А.; Прус, Л.О.
Экземпляры всего: 1
Уч.Аб. (1)
Свободны: Уч.Аб. (1)   614.2
   Ш37


    Шевченко, Марина Вікторівна
    Наукове обгрунтування удосконалення фінансування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Марина Вікторівна Шевченко ; МОЗ України. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2007. - 22 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   М 82


    Москвяк, Євген Йосифович
    Медико-соціальне обгрунтування створення закладів паліативної медицини [Текст] : автореф. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Євген Йосифович Москвяк ; МОЗ України. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2007. - 24 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Л 50


    Лесовська, Світлана Григорівна
    Наукове обгрунтування надання первинної акушерсько-гінекологічної допомоги в системі загальної практики - сімейної медицини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Світлана Григорівна Лесовська ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   С 81


    Стойка, Отто Олександрович
    Розробка шляхів оптимізації медико-соціальної технології профілактики тютюнокуріння та оцінка її ефективності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Отто Олександрович Стойка ; МОЗ України. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Ч-75


    Чопчик, Віталій Дмитрович
    Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Віталій Дмитрович Чопчик ; МОЗ України. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)   614
   Г 14


    Гайдаєв, Юрій Олександрович
    Наукове обгрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращення здоров'я народу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. мед. наук / Юрій Олександрович Гайдаєв ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   К 78


    Кравченко, Василь Віталійович
    Наукове обгрунтування організаційних основ функціонування моделі приватної практики в стоматології в період переходу до ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Василь Віталійович Кравченко ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупмка. - К., 2007. - 23 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   Д 36


    Дерезюк, Анатолій Васильович
    Наукове обгрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Анатолій Васильович Дерезюк ; МОЗ України. Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.2
   К56


    Ковальчук, Ростислав Євгенович
    Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.00.00 "Соціальна медицина" / Ростислав Євгенович Ковальчук ; МОЗ України, Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2005. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Ж 72


    Жилка, Надія Яківна
    Медичні та соціально-економічні основи удосконалення служби планування сім'ї та профілактики порушень репродуктивного здоров'я жінок вУкраїні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Надія Яківна Жилка ; МОЗ України. Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Б 75


    Бодак, Віктор Михайлович
    Оптимізація системи інформаційного забезпечення управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Віктор Михайлович Бодак ; МОЗ України. Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Щупика. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   З-62


    Зіменковський , Андрій Борисович
    Наукове обгрунтування концептуальної моделі управління якістю в охороні здоров'я України шляхом системного розвитку медичної стандартизації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Андрій Борисович Зіменковський ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - К., 2007. - 35 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Б 43


    Бєлєнська, Лариса Миколаївна
    Удосконалення організації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД та обгрунтування профілактичних заходів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Лариса Миколаївна Бєлєнська ; МОЗ України. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К. : [б. и.], 2006. - 23 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   Ф 35


    Федчишин, Ніна Євгенівна
    Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Ніна Євгенівна Федчишин ; МОЗ України. Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2006. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.2
   М 27


    Маркович, Іван Федорович
    Медико-соціальна характеристика стану здоров'я та наукове обгрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Іван Федорович Маркович ; МОЗ України. Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К. : [б. и.], 2006. - 19 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Соціальна медицина
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)