Коровина Л.Д.
    Состояние здоровья и психоэмоциональный статус студентов [Текст] / Коровина Л.Д.; Л.Д. Коровина, Т.Н. Запорожец, Н.В. Литвиненко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N3. - С. 80-84 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ

   НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЗДОРОВЬЕ -- АНКЕТИРОВАНИЕ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Аннотация: Целью работы явилось выявление факторов, влияющих на психоэмоциональный стасус студентов, связанных с образом жизни, привычками, состоянием вегетативной нервной системы и заболеваемостью


Доп.точки доступа:
Запорожец, Т.Н.; Литвиненко, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зиновьев, И. П.
    Изучение риска заболевания туберкулезом среди студентов медицинских учебных заведений [Текст] / И.П. Зиновьев, Н.В. Поздеева // ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ : Ежемесячный научно-практический ж-л. - 2008. - N8. - С. 22-23 : граф. . - ISSN 1728-2993
Рубрики: ТУБЕРКУЛЕЗ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

   ФАКТОРЫ РИСКА

Кл.слова (ненормированные):
ТУБЕРКУЛЕЗ -- ФАКТОРЫ РИСКА -- СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Поздеева, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гнатюк, Р. М.
    Успішність студентів при вивченні психіатрії залежно від психофізіологічних особливостей [Текст] / Р.М. Гнатюк // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 12-14 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ПСИХИАТРИЯ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- СТУДЕНТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нейко, Є. М.
    Методологічні основи формування духовного світу студентської молоді [Текст] / Є.М. Нейко, Н.В. Скробач, В.О. Петрина // ГАЛИЦЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК : Щоквартальний науково-практичний часопис. - 2008. - Том15, N3. - С. 99-100
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Кл.слова (ненормированные):
СТУДЕНТЫ -- КОЛЛЕКТИВ -- ДУХОВНЫЙ МИР


Доп.точки доступа:
Скробач, Н.В.; Петрина, В.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Цакоева, А. Л.
    Состояние пародонта у студентов-медиков из Юго-Восточной Азии [Текст] / А.Л. Цакоева, Ф.Ю. Даурова, Д.И. Кича // ПАРОДОНТОЛОГИЯ : Научно-практический журнал для стоматологов. - 2008. - N3. - С. 75-78 : табл. . - ISSN 1683-3759
Рубрики: ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ -- ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Даурова, Ф.Ю.; Кича, Д.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дзяк, Г. В.
    Виховна робота щодо запобігання асоціальній поведінці студентської молоді у Дніпропетровській державній медичній академії [Текст] / Г.В. Дзяк, Т.В. Святенко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 8-13 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Святенко, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості роботи з іноземними студентами при вивченні госпітальної хірургії [Текст] / І.Ю. Гіленко, Д.Г. Дем'янюк, В.І. Ляховський, Крижановський О.А., Горлачов М.І., Сакевич П.П., Дудченко М.О., Шкурупій О.А., Діхтенко Т.Г. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 27-30 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

   ХИРУРГИЯ ГОСПИТАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ХИРУРГИЯ ГОСПИТАЛЬНАЯ -- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Гіленко, І.Ю.; Дем'янюк, Д.Г.; Ляховський, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Всеукраїнські "терапевтичні олімпійські ігри" - у Києві [Текст] // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2009. - N 4. - С. 5-12 : ил
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ОЛИМПИАДА -- СТУДЕНЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ -- СОРЕВНОВАНИЯ ТЕРАПЕВТОВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вітенко, І. С.
    Стан та проблеми забезпечення студентів-медиків сучасною навчальною книгою [Текст] / І.С. Вітенко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 23-31 : табл. . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

   КНИГИ

Кл.слова (ненормированные):
СТУДЕНТЫ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- УЧЕБНИК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості організації навчального процесу з іноземними студентами на молодших курсах в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, А.М. Скрипніков, Старченко І.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 32-33 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Ждан, В.М.; Бобирьов, В.М.; Скрипніков, А.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Організація самостійної роботи студентів на кафедрі дитячих хвороб у контексті Болонського процесу [Текст] / А.Б. Волосянко, Л.Я. Іванишин, О.Б. Синоверська, Лембрик І.С., Герич П.Р. // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 88-89
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- ПЕДИАТРИЯ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Волосянко, А.Б.; Іванишин, Л.Я.; Синоверська, О.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Заяць, Л. М.
    Окремі аспекти навчально-педагогічного плану патологічної фізіології за кредитно-модульною системою [Текст] / Л.М. Заяць, І.Б. Кремінська, В.А. Левицький // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 90-94 : табл.
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПЛАН -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ПАТОФИЗИОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Кремінська, І.Б.; Левицький, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Психосоціальні механізми адаптації студентів-іноземців до навчання в медичному вузі [Текст] / І.С. Лембрик, А.Б. Волосянко, О.Б. Синоверська, Іванишин Л.Я. // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 95-96
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Лембрик, І.С.; Волосянко, А.Б.; Синоверська, О.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Остафійчук, С. О.
    Впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі акушерства та гінекології [Текст] / С.О. Остафійчук, Т.М. Дрінь, О.М. Ласитчук // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 98-100
Рубрики: КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС -- ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ


Доп.точки доступа:
Дрінь, Т.М.; Ласитчук, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Виховання активної громадської позиції у студентів медичного вузу [Текст] / В.Д. Шейко, Д.Г. Дем'янюк, В.І. Ляховський, Крижановський О.А., Котлубай В.В. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 15-18
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   ВРАЧИ

Кл.слова (ненормированные):
СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Шейко, В.Д.; Дем'янюк, Д.Г.; Ляховський, В.І.; Крижановський О.А., О.А., Котлубай В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Цепов, Л. М.
    Стоматологический комплаенс у студентов медицинского вуза и жителей Смоленской области [Текст] / Л.М. Цепов, Н.А. Голева // ПАРОДОНТОЛОГИЯ : Научно-практический журнал для стоматологов. - 2009. - N 3. - С. 17-20 : табл. . - ISSN 1683-3759
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   БОЛЬНОЙ

   РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ГИГИЕНА

Кл.слова (ненормированные):
КОМПЛАЕНС -- ГИГИЕНА РТА


Доп.точки доступа:
Голева, Н.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Пасиешвили, Л. М.
    Некоторые методологические приемы формирования клинического мышления у студента-медика [Текст] / Л.М. Пасиешвили, Л.М. Бобро // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 106-107
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Кл.слова (ненормированные):
МЫШЛЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Бобро, Л.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Поведінкові реакції студентів-стоматологів як критерій оцінки якості їх способу життя [Текст] / Р.В. Казакова, Н.Б. Кузняк, Н.В. Табачнюк, Воляк М.Н. // НС : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 4. - С. 76-78. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ -- КАЧЕСТВО ЖИЗНИ


Доп.точки доступа:
Казакова, Р.В.; Кузняк, Н.Б.; Табачнюк, Н.В.; Воляк, М.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лучихин, Л. А.
    Актуальные вопросы преподавания оториноларингологии в медицинском вузе [Текст] / Л.А. Лучихин // ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ : Медицинский научно-практический ж-л. - 2009. - N 6. - С. 88-90 . - ISSN 0042-4668
Рубрики: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЕ -- ЗНАНИЙ КОНТРОЛЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гаврилів, Г. М.
    Використання елементів проблемного навчання при проведенні лекцій у медичних ВНЗ як метод мотивації студентів до самостійної роботи при кредитно-модульній системі навчання [Текст] / Г.М. Гаврилів, Г.М. Мельничук, С.В. Косенко // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2010. - N 2. - С. 93-95
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Мельничук, Г.М.; Косенко, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)