Сікора В.З.
    Морфометрічні зміни серця щурів в умовах техногенних мікроелементозів [Текст] / Сікора В.З.; В.З. Сікора, О.С. Погорєлова // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 302-304. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕРДЦЕ
   МОРФОЛОГИЯ

   СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЦЕ -- МОРФОМЕТРИЯ -- КРЫСЫ
Аннотация: В работе изучались массо-морфометрические показатели сердца крыс в условиях употребления повышенного количества солей Mn, Pb и Cu в разных в разных возрастных группах


Доп.точки доступа:
Погорєлова, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шепелєв А.Є.
    Використання гістоморфометрії для оцінки структури діафізу великогомілкової кістки в умовах забруднення довкілля на тлі статичних помірних та інтенсивних фізичних навантажень [Текст] / Шепелєв А.Є.; А.Є. Шепелєв // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 340-342. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КОСТИ РАЗВИТИЕ
   СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

   РАДИАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
РАДИАЦИЯ -- СОЛИ МЕТАЛЛОВ -- ДИАФИЗ
Аннотация: Интенсивные статические нагрузки в условиях действия радиации и солей тяжелых металлов приводят к значительному угнетению ростовой активности длинных трубчатых костей, что констатирует замедление поперечного роста диафиза костей

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лук'яненко, Н. С.
    Дослідження частоти поліморфних локусів генів I та II фаз біотрансформації ксенобіотиків у дітей з екопатологією, спричиненою солями важких металів та фтором [Текст] / Н.С. Лук'яненко // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 5. - С. 44-48 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ФТОР
   СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

   ЭКОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ -- ГЕНЫ ДЕТОКСИКАЦИИ -- ФТОР

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Куцевляк, В. Ф.
    Этиологическая доля влияния солей тяжелых металлов на относительный риск возникновения заболеваний пародонта [Текст] / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтин // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 3. - С. 32-35. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ
   СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Кл.слова (ненормированные):
СОЛИ МЕТАЛЛОВ -- ПАРОДОНТИТ -- РИСК


Доп.точки доступа:
Лахтин, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Куцевляк, В. Ф.
    Структура патологічних ознак в секстантах за індексом CPITN у населення територій з надлишковим вмістом солей важких металів у довкіллі [Текст] / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 2. - С. 62-66 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МЕТАЛЛЫ
   СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

   ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ -- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА -- ПАРОДОНТ


Доп.точки доступа:
Лахтін, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Функціональний стан серцево-судинної системи після впливу гамма-опромінювання, солей кадмію і свинцю [Текст] / С.С. Островська, В.В. Талько, В.І. Гарець, Колосова І.І., Слесаренко О.Г. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 144-147 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОБЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОБЩЕЕ
   СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

   КАДМИЙ

   СВИНЕЦ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА -- КАДМИЙ -- СОЛИ МЕТАЛЛОВ -- СВИНЕЦ -- ГАММА-ОБЛУЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Островська, С.С.; Талько, В.В.; Гарець, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ультраструктурні зміни судинного русла кори головного мозку щурів в умовах впливу на організм комплексу солей важких металів [Текст] / А.М. Романюк, Н.Б. Гринцова, Г.Ю. Будко, Мошсеєнко О.С. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том3, N2. - С. 194-196. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МОЗГ ГОЛОВНОЙ
   СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

   СВИНЕЦ

Кл.слова (ненормированные):
СВИНЕЦ -- СОЛИ МЕТАЛЛОВ -- ГЕМОКАПИЛЛЯР


Доп.точки доступа:
Романюк, А.М.; Гринцова, Н.Б.; Будко, Г.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Місце "транспорту солей" на етапі диференційної діагностики захворювань нирок з еритроцитургією у дітей [Текст] / І.В. Багдасарова, М.Є. Маменко, Т.В. Буднік // Перинатология и педиатрия : Научно-практический ж-л. - 2011. - N3. - С. 124-126. - Библиогр. в конце глав . - ISSN 1992-5891
Рубрики: СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
   ЭРИТРОЦИТЫ

   ПОЧЕК БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЭРИТРОЦИТЫ -- СОЛИ МЕТАЛЛОВ -- ПЕДИАТРИЯ


Доп.точки доступа:
Багдасарова, І.В.; Маменко, М.Є.; Буднік, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Куцевляк, В. Ф.
    Частота зубощелепних аномалій при тривалому вживанні солей важких металів [Текст] / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін // НС : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N4. - С. 56-58 : диаграмма
Рубрики: СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБЫ РЕТЕНИРОВАННЫЕ -- ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ -- НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ФА -- ЖИВОТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ -- КРЫСЫ -- ЗУБОВ ПРОРЕЗЫВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Лахтін, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)