Синдром дисплазии соединительной ткани: кардиальные проявления [Текст] / Г. В. Мясников, С. В. Софиенко, Н. А. Лурина, Н. Н. Сидорова // Therapia. Укр. мед. вісник. - 2011. - N 10. - С. 36
Рубрики: СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ--CONNECTIVE TISSUE DISEASES
   СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--CONNECTIVE TISSUE

   МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРОЛАПС--MITRAL VALVE PROLAPSE

   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ--ELECTROCARDIOGRAPHY

   ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ--CASE REPORTS

Кл.слова (ненормированные):
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ -- СЕРДЦА ПОРОКИ ВРОЖДЕННЫЕ


Доп.точки доступа:
Мясников, Г.В.; Софиенко, С.В.; Лурина, Н.А.; Сидорова, Н. Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Капустник, В. А.
    Особливості метаболізму в сполучній тканині при пневмоконіозі і хронічному пиловому бронхіті [Текст] / В. А. Капустник, О. Г. Мельник // Експерим. і клініч. медицина. - 2012. - N 1. - С. 137-141
Рубрики: ПНЕВМОКОНИОЗ--PNEUMOCONIOSIS
   БРОНХИТ ХРОНИЧЕСКИЙ--BRONCHITIS, CHRONIC

   ПЫЛЬ--DUST

   СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--CONNECTIVE TISSUE

   БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ--BIOLOGICAL MARKERS

Аннотация: Досліджено стан сполучної тканини у хворих на пневмоконіоз і хронічний пиловий бронхіт шляхом визначення в крові вмісту метаболітів, що беруть участь в її обмінних процесах. Виявлено суттєве зниження при пневмоконіозі співвідношення гексоза-ГАГ/гексоза-ГП, активності альфа-1-антитрипсину, альфа-2-макроглобуліну на фоні підвищення співвідношення зв'язаний оксипролін/вільний оксипролін, активності нейтрофільної еластази, плазмового фібронектину. При хронічному пиловому бронхіті встановлено суттєве підвищення співвідношення гексози-ГАГ/ гексози-ГП, активності еластази на фоні зниження співвідношення зв'язаний оксипролін/вільний оксипролін, а також зміну в протеїназоінгібіторній системі з переважанням протеїназної активності


Доп.точки доступа:
Мельник, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Горобець, Н. І.
    Реабілітація дітей з порушеннями травної системи на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини [Текст] / Н. І. Горобець // Сучас. гастроентерологія. - 2012. - N 3. - С. 29-31
Рубрики: ДЕТИ--CHILD
   СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--CONNECTIVE TISSUE

   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ--DIGESTIVE SYSTEM DISEASES


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Морфологічна діагностика дисплазії сполучної тканини у хворих при післяопераційній грижі черевної стінки [Текст] / С. Г. Четверіков [та ін.] // Клініч. хірургія. - 2012. - N 5. - С. 19-23
Рубрики: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--CONNECTIVE TISSUE
   ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ--HERNIA, VENTRAL

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО--POSTOPERATIVE CARE

   ИММУНОГИСТОХИМИЯ--IMMUNOHISTOCHEMISTRY

   КОЛЛАГЕН ТИПА I--COLLAGEN TYPE I

   КОЛЛАГЕН ТИПА III--COLLAGEN TYPE III

   РЕЦЕПТОРЫ МИТОГЕНА--RECEPTORS, MITOGENДоп.точки доступа:
Четверіков, С.Г.; Ященко, А.М.; Єрьомін, Ю.В.; Вододюк, В. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Мінеральні предиктори формування вегетативної дисфункції у дітей шкільного віку [Текст] / Т. В. Фролова [та ін.] // Соврем. педиатрия. - 2012. - N 3. - С. 27-29
Рубрики: ШКОЛЬНИКИ--SCHOOL STUDENTS
   НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ--AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM

   СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--CONNECTIVE TISSUE

   МИКРОЭЛЕМЕНТЫ--TRACE ELEMENTSДоп.точки доступа:
Фролова, Т.В.; Охапкіна, О.В.; Берус, А.В.; Дубоносов, В. Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Антонова, Н. С.
    Особенности лечения детей с аномалиями развития и приобретенными деформациями челюстно-лицевой области и сопутствующей дисплазией соединительной ткани [Ноты] / Н. С. Антонова, М. Г. Семенов, Т. И. Кадурина // ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ : Научно-практический ж-л. - 2012. - N 1. - С. 86-87 : цв.ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ--Craniofacial Abnormalities
   СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--Connective Tissue

   ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ--Maxillofacial AbnormalitiesДоп.точки доступа:
Семенов, М.Г.; Кадурина, Т.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Кардиоаргинин-Здоровье в терапии артериальной гипертензии у пациентов с признаками дисплазии соединительной ткани [Текст] / Н. Я. Доценко [и др.] // Укр. мед. часопис. - 2012. - N 4. - С. 99-101
Рубрики: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--CONNECTIVE TISSUE
   ГИПЕРТЕНЗИЯ--HYPERTENSIONДоп.точки доступа:
Доценко, Н.Я.; Дедова, В.О.; Боев, С.С.; Шехунова, И. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Воловар, О. С.
    Прояви патологічних змін серцево-судинної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба [Текст] / О. С. Воловар // Укр. мед. часопис. - 2012. - N 4. - С. 153-157
Рубрики: ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ--TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

   СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ--CONNECTIVE TISSUE


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)