Треумова С.І.
    Систолічна і діастолічна функції міокарда лівого шлуночка у хворих із синдромом хронічного легеневого сердця до лікування [Текст] / Треумова С.І.; С.І. Треумова; УМСА // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 94-98 : табл.
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

   ГИПОКСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- ДИСФУНКЦИЯ
Аннотация: Проведено обследование 60 больных с синдромом хронического сегочного сердца, изучено состояние систолической и диастолической дисфункции левого желудочка

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Денисенко, В. П.
    Особливості ремоделювання серця у хворих із діабетичною нефропатією в динаміці лікування [Текст] / В.П. Денисенко, В.В. Мазій // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N4. - С. 24-27 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ
   ГЕМОДИНАМИКА

   СЕРДЦА БОЛЕЗНИ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕМОДИНАМИКА -- ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Мазій, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кондратюк, В. Є.
    Ефективність комбінації нормодипіну та диротону у хворих старшого віку з помірною артеріальною гіпертензією [Текст] / В.Є. Кондратюк // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомVІ-VIІ, N4. - С. 57-62 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ЭКГ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевчук, С. В.
    Морфофункціональний стан міокарда у хворих на системний червоний вовчак: вікові та статеві особливості [Текст] / С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомVІ-VIІ, N4. - С. 84-90 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   МИОКАРД

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Метаболические эффекты антигипертензивной терапии [Текст] / О.Н. Ткачева, А.Ю. Шумбутова, Н.К. Рунихина, Новикова И.М. // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - Том47, N6. - С. 58-61 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ -- ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ


Доп.точки доступа:
Ткачева, О.Н.; Шумбутова, А.Ю.; Рунихина, Н.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Березин, А. Е.
    Оценка глобального кардиоваскулярного риска. Преимущества и ограничения мульти-факториального подхода [Текст] / А.Е. Березин // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомV-VI, N3. - С. 37-44 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ДИАГНОСТИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ
   ФАКТОРЫ РИСКА

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК -- ФАКТОРЫ РИСКА -- СТРАТИФИКАЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Изменение показателей ортогональной электрокардиограммы у больных артериальной гипертонией на фоне комбинированной антигипертензивной терапии [Текст] / Т.А. Сахнова, Е.В. Блинова, Н.М. Чихладзе, Самедова Х.Ф., Колос И.П., Чазова И.Е. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N1. - С. 38-40 : граф. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ОРТОГОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА


Доп.точки доступа:
Сахнова, Т.А.; Блинова, Е.В.; Чихладзе, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Діагностика гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з метаболічним синдромом з урахуванням гендерних особливостей та ступеня ожиріння [Текст] / О.І. Мітченко, Г.Б. Каспрук, В.Ю. Романов, Бєляєва Т.В. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 56-65 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ
   ОЖИРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ГЕНДЕРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ


Доп.точки доступа:
Мітченко, О.І.; Каспрук, Г.Б.; Романов, В.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Томашевська, О. Я.
    Геометрія та функція лівого шлуночка у хворих з метаболічним синдромом [Текст] / О.Я. Томашевська // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 66-70 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ
   ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

   ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Осовська, Н. Ю.
    Порівняльний аналіз порушень ритму, провідності серця та процесів реполяризації в пацієнтів з аномальними хордами лівого шлуночка різної локалізації [Текст] / Н.Ю. Осовська // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 90-96 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: АРИТМИЯ
   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНЫЕ АНОМАЛИИ -- ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА -- АРИТМИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тащук, В. К.
    Вплив тривалої терапії раміприлом та лосартаном на структурно-функціональні зміни міокарда у пацієнтів з гіпертонічною хворобою [Текст] / В.К. Тащук, Є.І. Шоріков, Д.В. Шорікова // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 63-67 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   МИОКАРД

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- КАРДИОГЕМОДИНАМИКА -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Шоріков, Є.І.; Шорікова, Д.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бобрищев, К. А.
    Геометричні властивості лівого шлуночка в хворих на есенціальну гіпертензію з різною сольовою реактивністю артеріального тиску [Текст] / К.А. Бобрищев // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2008. - N4. - С. 64-68 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Физическая работоспособность у больных с концентрической и эксцентрической гипертрофией левого желудочка, получающих лечение программным гемодиализом [Текст] / Н.Ю. Коростелева, А.Ш. Румянцев, Е.В. Шевякова, Дегтерева О.А. // НЕФРОЛОГИЯ : Северо-западная ассоциация нефрологов и врачей диализа. Научно-практический журнал. - 2008. - Том12, N3. - С. 66-71 : табл. . - ISSN 1561-6274
Рубрики: ГЕМОДИАЛИЗ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕМОДИАЛИЗ -- ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА


Доп.точки доступа:
Коростелева, Н.Ю.; Румянцев, А.Ш.; Шевякова, Е.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Непропорционально высокая масса миокарда левого желудочка у больных артериальной гипертонией: клинические ассоциации и особенности ремоделирования [Текст] / Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, А.Ф. Сафарова, Виллевальде С.В., Мильто А.С., Малая И.П., Моисеев В.С. // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2008. - Том47, N11. - С. 19-28 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   МИОКАРД

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- МИОКАРД ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Кобалава, Ж.Д.; Котовская, Ю.В.; Сафарова, А.Ф.; Виллевальде С.В., С.В., Мильто А.С., Малая И.П., Моисеев В.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Целуйко, В. И.
    Влияние полиморфизма I/D гена ангиотензинпревращающего фермента на эффективность лизиноприла [Текст] / В.И. Целуйко, О.В. Пелецкая // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N5. - С. 49-52 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ПОЛИМОРФИЗМ (ГЕНЕТИЧЕСКИЙ)

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ПОЛИМОРФИЗМ


Доп.точки доступа:
Пелецкая, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Антигипертензивное и органопротекторное воздействие 46-недельной монотерапии телмисартаном у больных гипертонической болезнью сердца [Текст] / В.В. Петрий, Н.Г. Сергушкина, В.А. Бражник, Маколкин В.И. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N12. - С. 13-16 : рис. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА


Доп.точки доступа:
Петрий, В.В.; Сергушкина, Н.Г.; Бражник, В.А.; Маколкин, В.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Стан кровотоку в легеневих венах у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та в поєднанні з ішемічною хворобою серця [Текст] / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.В. Довганич // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N 6. - С. 13-17 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА


Доп.точки доступа:
Несукай, О.Г.; Довганич, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ромашева, Е. П.
    Особенности ремоделирования левого желудочка у больных хронической почечной недостаточностью, получающих лечение амбулаторным гемодиализом [Текст] / Е.П. Ромашева, И.Л. Давыдкин // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 1. - С. 21-24 : граф. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ГЕМОДИАЛИЗ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ГЕМОДИАЛИЗ


Доп.точки доступа:
Давыдкин, И.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кузьмінова, Н. В.
    Особливості геометрії і функціонального стану міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії в поєднанні з ішемічною хворобою серця [Текст] / Н.В. Кузьмінова, В.К. Сєркова // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2009. - N 1. - С. 44-48 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

   ИНФАРКТ МИОКАРДА

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА


Доп.точки доступа:
Сєркова, В.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ремоделирование правого желудочка сердца у больных гипертонической болезнью [Текст] / В.В. Мазур, К.А. Абрамова, Н.Д. Баженов, Мазур Е.С. // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 2. - С. 24-27 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Мазур, В.В.; Абрамова, К.А.; Баженов, Н.Д.; Мазур, Е.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)