Клініко-гемодинамічні особливості особливості серцевої недостатності у дорослих із дефектом міжпередсердної перегородки [Текст] / К.Н. Амосова, Л.Ф. Конопльова, О.О. Гонза, Руденко Ю.В. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 34-38 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЕФЕКТЫ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Амосова, К.Н.; Конопльова, Л.Ф.; Гонза, О.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тихонова, С. А.
    Рівень стабільних метаболітів оксиду азоту і NO-сінтазна активність плазми та еритроцитів у молодих чоловіків з нормальним, високим нормальним артеріальним тиском і артеріальною гіпертензією І ступеня залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка [Текст] / С.А. Тихонова // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2006. - N4. - С. 36-40 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
артериальная гипертензия -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дилатация правого желудочка у больных с коронарной хронической сердечной недостаточностью: предпосылки развития и клиническое значение [Текст] / Е.Н. Амосова, С.Н. Дубинская, Л.В. Кушнир и др // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 4-9 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   ДИЛАТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ДИЛАТАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Амосова, Е.Н.; Дубинская, С.Н.; Кушнир, Л.В.; Парсенюк, Л.Д.; Руденко, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Волошина, О. О.
    Вплив тривалого застосування аторвастатину ("Туліп") у комбинації з амлодипіном на гіпертрофію міокарда лівого шлуночка у пацієнтів з метаболічним синдромом Х [Текст] / О.О. Волошина, О.Г. Купчинська // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 50-53 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НАРУШЕНИЯ
   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА -- МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Купчинська, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Осовська, Н. Ю.
    Аномальні хорди шлуночків як прояв синдрому сполучнотканинної дисплазії серця [Текст] / Н.Ю. Осовська, В.К. Сєркова // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 88-91. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК
   ХОРДА

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЦА ДИСПЛАЗИЯ -- ЖЕЛУДОЧЕК -- ХОРДЫ АНОМАЛИИ


Доп.точки доступа:
Сєркова, В.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Червонописька, О. М.
    Діагностика серцевої недостатності та сучасна концепція ремоделювання лівого шлуночка: роль ультразвукового дослідження серця [Текст] / О.М. Червонописька // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 92-99. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Неминущий, Н. М.
    Сердечная ресинхронизирующая терапия при лечении сердечной недостаточности [Текст] / Н.М. Неминущий, В.Г. Киктев // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N9. - С. 87-92 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ДИССИНХРОНИЯ СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Киктев, В.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Информативность показателей ортогональной электрокардиограммы в диагностике гипертрофии левого желудочка [Текст] / Е.В. Блинова, Т.А. Сахнова, М.А. Саидова, Ощепкова Е.В., Айду Э.А.И., Трунов В.Г., Титомир Л.И. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N4. - С. 15-18 : граф. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ


Доп.точки доступа:
Блинова, Е.В.; Сахнова, Т.А.; Саидова, М.А.; Ощепкова Е.В., Е.В., Айду Э.А.И., Трунов В.Г., Титомир Л.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ревишвили, А. Ш.
    Физиологическая электрокардиостимуляция : новое понимание и новые подходы [Текст] / А.Ш. Ревишвили, Н.М. Неминущий // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N4. - С. 81-85 : граф. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ
   ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ -- СЕРДЕЧНАЯ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ -- ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ


Доп.точки доступа:
Неминущий, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вакуленко К.Є.
    Морфо-функциональний стан ремодульованого лівого шлуночка у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу [Текст] / Вакуленко К.Є.; К.Є. Вакуленко, І.П. Кудря // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 71-74 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК
Аннотация: Метою дослідження було визначення зв'язку проміж ремоделюванням лівого шлуночка та його функціональними можливостями у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою


Доп.точки доступа:
Кудря, І.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Абдул-Оглы Л.В.
    Особенности структурной организации стенки сердца человека в онтогенезе [Текст] / Абдул-Оглы Л.В.; Л.В. Абдул-Оглы // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2004. - N4. - С. 71-74 : фото. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕРДЦЕ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   МИОКАРД

   ЭМБРИОН

   ПЛОД

Кл.слова (ненормированные):
ЭМБРИОГЕНЕЗ -- КАРДИОГЕНЕЗ -- СТЕНКИ СЕРДЦА
Аннотация: Цель исследования - выявить особенности структурной организации стенки сердца человека в регионально различных участках в пренатальном и постнатальном онтогенезе

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Козлов В.О.
    Папілярно-трабекулярний апарат серця ембріона людини [Текст] / Козлов В.О.; В.О. Козлов, В.Ф. Шаторна // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2004. - N4. - С. 89-91 : фото. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭМБРИОН
   СЕРДЦЕ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ЭМБРИОН ЧЕЛОВЕКА -- КАРДИОГЕНЕЗ -- МИОКАРД
Аннотация: Исследование проведено на эмбрионах человека до 8-й недели пренатального развития


Доп.точки доступа:
Шаторна, В.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Клочко О.В.
    Стан системної гемодинаміки та функціональний стан міокарду лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки у хворих гіпертонічною хворобою [Текст] / Клочко О.В.; О.В. Клочко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 80-85 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   МИОКАРД

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- МИОКАРД -- МЕЖЖЕЛУДОЧКОВАЯ ПЕРЕГОРОДКА
Аннотация: С прогрессом гипертонической болезни отмечается прогрессирующее снижение сердечного выброса и регионарного кровообращения на фоне увеличения объемных показателей левого желудочка сердца

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Соломатіна Л.В.
    Імунологічний статус та ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з запальною патологією внутрішніх органів [Текст] / Соломатіна Л.В.; Л.В. Соломатіна // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 98-104 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ИММУНИТЕТ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА
Аннотация: У 39 больный артериальной гипертензией в сочетании с воспалительной патологией внутренних органов эхокардиоскопически определили разные типы ремоделирования сердца

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Колеснікова, О. В.
    Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу [Текст] / О.В. Колеснікова // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N4. - С. 50-54 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ
   ГЕМОДИНАМИКА

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА -- СИСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА -- КАРДИОГЕМОДИНАМИКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лишневская, В. Ю.
    Этазицин в коррекции желудочковых нарушений ритма у больных ишемической болезнью сердца пожилого возраста [Текст] / В.Ю. Лишневская, М.С. Папуга // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N4. - С. 87-90 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛИЯ -- ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ


Доп.точки доступа:
Папуга, М.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Карпов, Р. С.
    Особенности ремоделирования левого желудочка при сочетании артериальной гипертонии с сахарным диабетом типа 2: связь с полом и длительностью заболевания [Текст] / Р.С. Карпов, О.А. Кошельская // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N1. - С. 32-38 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ


Доп.точки доступа:
Кошельская, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Легочная гипертензия и правожелудочковая недостаточность. ЧастьVIII. Диагностика, течение и прогноз первичной легочной гипертензии [Текст] / Т.А. Батыралиев, С.А. Махмутходжаев, Э. Экинси, Патарая С.А., Першуков И.В., Сидоренко Б.А., Преображенский Д.В. // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - Том47, N3. - С. 69-78 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ -- ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ДИАГНОСТИКА


Доп.точки доступа:
Батыралиев, Т.А.; Махмутходжаев, С.А.; Экинси, Э.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Влияние небиволола на процессы ремоделирования миокарда левого желудочка у больных артериальной гипертонией без хронической сердечной недостаточности [Текст] / Е.М. Хурс, Ю.А. Зиновьева, А.В. Поддубная, Смоленская О.Г. // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - Том47, N12. - С. 15-19 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА -- НЕБИВОЛОЛ


Доп.точки доступа:
Хурс, Е.М.; Зиновьева, Ю.А.; Поддубная, А.В.; Смоленская, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Беленков, Ю. Н.
    Возможности тканевой доплеровской эхокардиографии в диагностике диастолической дисфункции правого желудочка у больных с хронической сердечной недостаточностью I-IV функционального класса [Текст] / Ю.Н. Беленков, Э.Т. Агманова // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - Том47, N4. - С. 18-21 . - ISSN 0022-9040
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ДОПЛЕРОГРАФИЯ ТКАНЕВАЯ -- ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ЭХОКАРДИОГРАФИЯ


Доп.точки доступа:
Агманова, Э.Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)