Курьянова, Е. В.
    Вариабельность сердечного ритма нелинейных белых крыс при периодическом введении альфа-токоферола [Текст] / Е.В. Курьянова // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2009. - Том 147, N 2. - С. 130-133 : табл. . - ISSN 0365-9615
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

   ВИТАМИН Е

   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА -- АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ -- КРЫСЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сальников, Е. В.
    Вариабельность сердечного ритма у крыс с экспериментальной хронической сердечной недостаточностью, длительно получавших бета-адреноблокаторы [Текст] / Е.В. Сальников // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2009. - Том 147, N 2. - С. 139-143 : табл. . - ISSN 0365-9615
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

   КРЫСЫ

   БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА -- БЕТА-АНДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Левченко, І. Л.
    Стан надсегментарної вегетативної регуляції у хворих на хронічні нейроінфекції за даними кардіоінтервалографії [Текст] / І.Л. Левченко // УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N 2. - С. 15-17 : табл.
Рубрики: НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ -- ЭНЕРГОДЕФИЦИТ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Показники негомогенності де- та реполяризації шлуночків серця як маркери ризику несприятливих віддалених наслідків інфаркту міокарда залежно від віку [Текст] / О.М. Пархоменко, О.В. Шумаков, О.С. Гур'єва, Іркін О.І., Кушнір С.П., Скаржевський О.А., Кожухов С.М. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 7-15 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
ИНФАРКТ МИОКАРДА -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СМЕРТЬ


Доп.точки доступа:
Пархоменко, О.М.; Шумаков, О.В.; Гур'єва, О.С.; Іркін О.І., О.І., Кушнір С.П., Скаржевський О.А., Кожухов С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кузьмінова, Н. В.
    Вегетативні розлади у пацієнтів із гіпертонічною хворобою: діагностика та медикаментозна корекція [Текст] / Н.В. Кузьмінова, В.К. Сєркова // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 2. - С. 37-41 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА


Доп.точки доступа:
Сєркова, В.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Можливості аналізу електрокардіограми у фазовому просторі та варіабельності ритму серця в амбулаторних пацієнтів із гіпертонічною хворобою [Текст] / Т.І. Чабан, І.А. Чайковський, Л.С. Файнзільберг, Лихогра І.П., Лихогра С.П., Кухарев О.В. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 2. - С. 126-128 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА


Доп.точки доступа:
Чабан, Т.І.; Чайковський, І.А.; Файнзільберг, Л.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Никула, Т. Д.
    Варіабельность серцевого ритму у хворих на виразкову хворобу та можливість корекції вегетативної дисфункції " Адаптолом" [Текст] / Т.Д. Никула, В.О. Мойсеєнко, Е.Г. Манжалій // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 5. - С. 89-91 : граф. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

   НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА


Доп.точки доступа:
Мойсеєнко, В.О.; Манжалій, Е.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шпак, Л. В.
    Вариабельность сердечного ритма у больных тиреотоксикозом до и после резекции щитовидной железы [Текст] / Л.В. Шпак, Ю.А. Волкова // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 3. - С. 58-62 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ТИРЕОТОКСИКОЗ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

   ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Кл.слова (ненормированные):
ТИРЕОТОКСИКОЗ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА -- РЕЗЕКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ


Доп.точки доступа:
Волкова, Ю.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Чибисов, С. М.
    Многосуточное мониторирование артериального давления и частоты сердечных сокращений при пароксизмальной форме фибрилляции предсердий [Текст] / С.М. Чибисов, С.И. Рапопорт, Г.С. Катинас // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 3. - С. 68-70 : граф. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОНИТОРЫ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕДСЕРДИЙ ТРЕПЕТАНИЕ -- КАРДИОВЕРСИЯ -- ЧАСТОТА СЕДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ


Доп.точки доступа:
Рапопорт, С.И.; Катинас, Г.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Немков, А. С.
    Нарушения сердечного ритма после протезирования митрального клапана [Текст] / А.С. Немков, А.В. Сидорчук // ВЕСТНИК ХИРУРГИИ имени И.И. Грекова : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 168, N 1. - С. 21-26 : граф. . - ISSN 0042-4625
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ -- СЕРДЦА ПОРОКИ -- СИНУСОВЫЙ РИТМ


Доп.точки доступа:
Сидорчук, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Спектральные показатели вариабельности ритма сердца у больных с вазовагальными обмороками по данным 5-минутных записей экг [Текст] / Е.В. Вершута, А.В. Певзнер, В.В. Ермишкин, Кучинская Е.А., Альбицкая К.В., Хеймец Г.И., Мазыгула Е.П., Рогоза А.Н., Голицын С.П., Горелова О.М. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 4. - С. 17-21 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   ОБМОРОК

Кл.слова (ненормированные):
ВАЗОВАГАЛЬНЫЙ ОБМОРОК -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА


Доп.точки доступа:
Вершута, Е.В.; Певзнер, А.В.; Ермишкин, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дарянина, С. А.
    Особенности вариабельности сердечного ритма при заболеваниях желчевыделительной системы в сочетании с артериальной гипертонией у пришлого населения Севера [Текст] / С.А. Дарянина, А.И. Пальцев, Ю.А. Николаев // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 4. - С. 76-78 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

   ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТОБИЛИАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Пальцев, А.И.; Николаев, Ю.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Абдрахманов, А. С.
    Вариабельность ритма сердца у больных с нейрокардиогенными синкопальными состояниями [Текст] / А.С. Абдрахманов // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 5. - С. 75-77 . - ISSN 0040-3660
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   ОБМОРОК

   НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА -- НЕЙРОКАРДИОГЕННЫЕ ОБМОРОКИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Снежицкий, В. А.
    Скорость утреннего подъема частоты сердечных сокращений как показатель нарушения циркадианного ритма у больных артериальной гипертензией [Текст] / В.А. Снежицкий, Е.С. Пелеса // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 4. - С. 28-32 : граф. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ЦИРКАДНЫЙ РИТМ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- СЕРДЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ -- РИТМ ЦИРКАДНЫЙ


Доп.точки доступа:
Пелеса, Е.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Калмыкова, А. В.
    Вариабельность сердечного ритма при хроническом легочном сердце [Текст] / А.В. Калмыкова, Т.Ф. Миронова, Е.В. Давыдова // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 5. - С. 25-30 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА


Доп.точки доступа:
Миронова, Т.Ф.; Давыдова, Е.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вариабельность сердечного ритма у котят в раннем постнатальном онтогенезе [Текст] / М. Фатеев, Т.Н. Николаева, К.В. Дашичев, Олендарь Н.В. // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2009. - Том 147, N 6. - С. 609-613 : табл. . - ISSN 0365-9615
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА -- ОНТОГЕНЕЗ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ -- АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Фатеев, М.; Николаева, Т.Н.; Дашичев, К.В.; Олендарь, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Поддубный, Д. А.
    Вариабельность ритма сердца у больных анкилозирующим спондилитом (болезнь Бехтерева) [Текст] / Д.А. Поддубный, И.З. Гайдукова, А.П. Ребров // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 6. - С. 56-62 : граф. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: СПОНДИЛИТ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
СПОНДИЛИТ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА


Доп.точки доступа:
Гайдукова, И.З.; Ребров, А.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Акатова, Е. В.
    Применение магнерота у пациентов с идиопатическим пролапсом митрального клапана [Текст] / Е.В. Акатова, А.И. Мартынов, О.П. Николин // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 5-8. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРОЛАПС

   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА -- МАГНЕРОТ


Доп.точки доступа:
Мартынов, А.И.; Николин, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    М'якінькова, Л. О.
    Ефекти магнію в профілактиці шлуночкових порушень ритму у хворих на ІХС зі стенозом гирла аорти [Текст] / Л.О. М'якінькова, Н.Л. Коршенко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 54
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   МАГНИЙ

   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

   СТЕНОКАРДИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МАГНИЙ -- РИТМ


Доп.точки доступа:
Коршенко, Н.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кудря, І. П.
    Особливості вегетативного дисбалансу у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою [Текст] / І.П. Кудря // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 145-148. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ДИСБАЛАНС -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)