616.8
   Д 72


    Драчова, Зінаїда Миколаївна
    Нервові і психічні хвороби [Текст] : підручник для студ. мед. училищ / Зінаїда Миколаївна Драчова; Пер. з рос. - К. : Вища школа, 1993. - 269 с. : іл. - Бібліогр.: с. 262. - ISBN 5-11-004182-2 : 300.00 крб
УДК
Рубрики: Нервової системи хвороби
   психіатрія

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Блейхер, Вадим Мойсейович; Крук, Інна Вадимівна
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.89
   Г12


    Гавенко, Володимир Леонідович
    Психіатрія і наркологія [Текст] : [підручник для студ. мед. вузів] / Володимир Леонідович Гавенко, Галина Олександрівна Самардакова, Микола Єгорович Бачериков ; за ред. М.Є. Бачерикова. - К. : Здоров'я, 1998. - 191 с. - Бібліогр.: с. 188-190. - ISBN 5-311-00831-8 : 7000.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психіатрія
   Наркологія

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Самардакова, Галина Олександрівна; Бачериков, Микола Єгорович; Бачериков, М.Є. \ред.\
Экземпляры всего: 158
ЧЗ (1), Уч.Аб. (155), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (155), Наук.Аб. (2)   616.89
   К89


    Кузнецов, Валерій Миколайович
    Психіатрія [Текст] : [навчальний посібник для лікарів-інтернів і курсантів інт-тів удосконален. лікарів] / Валерій Миколайович Кузнецов, Володимир Мечиславович Чернявський. - К. : Здоров'я, 1993. - 343 с. - ISBN 5-311-00747-8 : 660.00 крб
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Чернявський, Володимир Мечиславович
Экземпляры всего: 241
ЧЗ (1), Уч.Аб. (239), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (239), Наук.Аб. (1)   616.89
   П86


   
    Психіатрія [Текст] : підручник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів / За ред. О.К. Напрєєнка. - К. : Здоров'я, 2001. - 582 с. - Бібліогр.: с. 557-562. - ISBN 5-311-01239-0 : 032.00 грн
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Влох, І.Й.; Голубков, О.З.; Двірський, А.О.; Дищук, І.П.; Дупленко, П.Ю.; Козидубова, В.М.; Кутько, І.І.; Лісовенко, В.Л.; Логановський, К.М.; Миколайський, М.В. і ін.; Напрієнко, О.К. \ред.\
Экземпляры всего: 590
ЧЗ (1), Уч.Аб. (589)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (589)   616.89
   У45


    УМСА.
    Актуальні питання сучасної психіатрії [Текст] : матеріали наук.-практ. конференції, присвяч. 30-річчю кафедри психіатрії, наркології та мед. психології УМСА / УМСА; Відпов. ред. А.М.Скрипніков; Ред.кол.: Г.Т.Сонник та ін. ; МОЗ. Управління охорони здоров'я Полт. обл. держ. адміністрації. Полт. обл. клін. лікарня. - Полтава : Полтава, 2005. - 143 с. - Історія псих.допомоги в області. Питання організації, діагностики,патогенезу,клініки,терапії та профілактики основних псих. захворювань та межових станів. - 005.00 грн
УДК
Рубрики: Психіатрія


Доп.точки доступа:
Скрипніков, Андрій Миколайович \овід. ред.\; Сонник, Григорій Трохимович \кол.\; Управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації; Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева
Экземпляры всего: 5
Наук.Аб. (5)
Свободны: Наук.Аб. (5)   616.89
   С62


    Сонник, Григорій Трохимович
    Психіатрія [Текст] : [підручник для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / Г.Т.Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков. - К. : Здоров'я, 2006. - 431 с. - Словник психіатр. термінів: с. 380-424; Бібліогр.: с.425-428 . - ISBN 5-311-01386-9 : 031.00 грн, 070.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Напрєєнко, Олександр Костянтинович; Скрипніков, Андрій Миколайович
Экземпляры всего: 201
Наук.Аб. (6), Гурт.2 (2), Гурт.4 (4), ЧЗ (2), Уч.Аб. (187)
Свободны: Наук.Аб. (6), Гурт.2 (2), Гурт.4 (4), ЧЗ (2), Уч.Аб. (187)   616.89
   Я 64


    Яновський, Тарас Сергійович
    Сучасний патоморфоз шизофренії (клініко-епідеміологічне та клініко-генетичне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Тарас Сергійович Яновський ; МОЗ України. Укр. НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2007. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   Р 66


    Рокутов, Сергій Вікторович
    Пограничні психічні розлади у осіб з хронічною нейросенсорною приглухуватістю (клініка, діагностика, терапія) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Сергій Вікторович Рокутов ; АМН України. Інт неврології, псих. та наркології . - Харків, 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.89
   Т 31


    Телюков, Олесь Станіславович
    Епідеміологія, діагностика, клініка та лікування маніакальних станів з урахуванням циркануальних та циркадіанних ритмів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Олесь Станіславович Телюков ; АМН України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. - Харків, 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   Х 26


    Хаустова, Олена Олександрівна
    Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування) [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. докт. мед. наук / Олена Олександрівна Хаустова ; МОЗ України, УНДІ соц. і судової психіатрії та наркології. - К., 2007. - 39 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   Ш 24


    Шаповалова , Наталія Олексіївна
    Психопатологічні розлади у жінок, які зазнали сексуального насильства в дитячому та підлітковому віці, та їх психотерапевтична корекція [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Наталія Олексіївна Шаповалова ; ; МОЗ України, УНДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. - К., 2007. - 16 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   П53


    Полшкова, Світлана Геннадіївна
    Клініко-психопатологічна характеристика та удосконалення профілактики й лікування психічних розладів, пов'язаних зі стресом, у гірників, що постраждали внаслідок аварій на вугцільних шахтах Донбасу [Текст] : автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Світлана Геннадіївна Полшкова ; МОЗ України. Укр. НД ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005. - 16 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   П 30


    Петрина, Наталія Юріївна
    Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Наталія Юріївна Петрина ; МОЗ України, УНДІ соц. і судової психіатрії та наркології. - К., 2008. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   Х 76


    Хоменко, Олександр Олександрович
    Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Олександр Олександрович Хоменко ; МОЗ України. Укр. НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005. - 17 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   С 88


    Студзінський, Олег Геннадійович
    Психотерапія в комплексному лікуванні тютюнової незалежності у хворих на невротичні розлади та шизофренію [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Олег Геннадійович Студзінський ; МОЗ України. Укр. НД ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.8
   С 28


    Седнев, Владислав Володимирович
    Система діагностичних, профілактичних, психокорекційних заходів при невротичних розладах у дітей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Владислав Володимирович Седнев ; МОЗ України. Укр. НД ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005. - 32 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   61
   І -43


    Ілейко, Володимир Ростиславович
    Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі (питання теорії і практики) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. мед. наук / Володимир Ростиславович Ілейко ; МОЗ України. Укр. НД ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005. - 32 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   Є 41


    Єжов, Антон Володимирович
    Порівняльний клініко-етологічний аналіз маніпулятивної поведінки при ендо- і екзогенних психозах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Антон Володимирович Єжов ; АМН України. Ін-т неврології, психіатрії та наркології. - Харків, 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)   616.89
   Г 94


    Гуменюк, Леся Миколаївна
    Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Леся Миколаївна Гуменюк ; МОЗ України. Укр. НД ін-т соціальної, судової психіфатрії і наркології. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.89
   Б 79


    Больбот, Тетяна Юріївна
    Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з комп'ютерною залеждністю (клініка, корекція та профілактика) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Тетяна Юріївна Больбот ; МОЗ України. Укр. НД ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005. - 20 : с. -
УДК
Рубрики: Психіатрія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)