616-091
   Ш69


    Шлопов, Валерій Геннадійович
    Патологічна анатомія [Текст] : [підручник для студентів вищих навч. мед. закладів III-IV рівнів акредитації] / Валерій Геннадійович Шлопов. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 758 с. : ил. - Також авт.: Л.І. Волос, О.О. Селезнев,Т.І. Шевченко. - Алф. покаж.: с. 755-758. - Підручник керуючого типу. Загальнопат. процеси, пат. анатомія хвороб: теорет., практ. курси, тести. - ISBN 966-7890-85-6 : 085.00 грн, 108.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія--Підручник
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК

Экземпляры всего: 43
ЧЗ (2), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (32)
Свободны: ЧЗ (2), Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (32)   616.011(02)
   А16


    Абрикосов, О. І.
    Патологічна анатомія [Текст] : підручник для мед. вузів. Ч.1. Загальнопатологічні процеси / О.І. Абрикосов. - К. : Держмедвидав УРСР, 1955. - 411 с. - 009.60 р.
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія--Підручник
Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Струков, А.І.
Свободных экз. нет   616.13
   П 54


    Поляков, Костянтин Володимирович
    Патоморфологія легеневих судин у дітей при первинній та вторинній пульмональній гіпертензії [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Костянтин Володимирович Поляков ; МОЗ україни. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоляця. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.14
   Д 18


    Данилішина, Марина Володимирівна
    Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Марина Володимирівна Данилішина ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім О. О. Богомольця. - К., 2007. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.33
   К60


    Колеснікова , Ірина Анатоліївна
    Патологічна анатомія формоутворення раку шлунка (макро-та мікроскопічні кореляції) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.00.15 "Патологічна анатомія" / Ірина Анатоліївна Колеснікова ; МОЗ України, Кримський держ. мед. ун-т. - Сімферополь, 2005. - 17 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-006
   А 13


    Абдулін, Рафаель Фатяхдинович
    Патоморфологія пухлини Вільмса (нефробластоми) [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Рафаель Фатяхдинович Абдулін ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2006. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1
   П 63


    Постолюк, Ірина Георгіївна
    Патоморфологія міоепітеліальних карцином молочної залози [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Ірина Георгіївна Постолюк ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2006. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1
   Г 67


    Горбоконь, Наталя Миколаївна
    Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Наталя Миколаївна Горбоконь ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомолдьця. - К, 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Б 75


    Боднар, Лілія Василівна
    Патоморфологія провідної системи серця при гострій ішемії міокарда [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Лілія Василівна Боднар ; МОЗ України. Дніпропетровська держ. мед. акад. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1
   Г65


    Гончарова, Світлана Вікторівна
    Квалітативні та квантитативні стромальнопаренхіматозні взаємовідносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Світлана Вікторівна Гончарова ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2007. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1
   Д 69


    Дорохова, Олена Володимирівна
    Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластичних та неопластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Олена Володимирівна Дорохова ; МОЗ України. Дніпропетровська держ. мед. акад. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.25
   Л 63


    Ліскіна, Ірина Валентинівна
    Патологічна анатомія плеври при її запальних та пухлинних ураженнях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. мед. наук / Ірина Валентинівна Ліскіна ; МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2007. - 40 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.36
   Ш 65


    Шишкін, Максим Андрійович
    Патогістологічні і імуногістохімічні особливості прогресії хронічних вірусних гепатитів В та С за даними трепанобіопсій печінки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Максим Андрійович Шишкін ; МОЗ України, Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. - Сімферополь, 2008. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-091
   З-34


    Заріцька , Валентина Іванівна
    Патоморфологічні особливості головного мозку у дітей у зв'язку з внутрішньоутробними ТОRCH-інфекціями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Валентина Іванівна Заріцька ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2010. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.24
   Р81


    Роша, Лариса Григорівна
    Патоморфологія легень при ВІЛ-інфекції/СНІД [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Лариса Григорівна Роша ; Нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2010. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.4
   Ф35


    Федченко, Микола Миколайович
    Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитоподібної залози [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Микола Миколайович Федченко ; Кримський держ. мед. ун-т. - Сімферополь, 2010. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616-091
   Б20


    Балабай, Аліна Анатоліївна
    Структурні зміни в нирках при екстремальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Аліна Анатоліївна Балабай ; Нац. мед. ун-т. - К., 2011. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.6
   Г83


    Григор'єва, Юлія Володимирівна
    Рак простати: диференційна діагностика за даними трансректальних пункційних біопсій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Юлія Володимирівна Григор'єва ; Донецький нац. мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   618.1
   Г65


    Гончарова, Ганна Сергіївна
    Імуноморфологічна діагностика мезенхімальних пухлин тіла матки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Ганна Сергіївна Гончарова ; Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.36
   Ш36


    Шебенко, Юлія Олександрівна
    Особливості морфогенезу та прогресування фіброзу і цирозу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Юлія Олександрівна Шебенко ; Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 22 с. -
УДК
Рубрики: Патологічна анатомія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)