Бабак, О. Я.
    Регенерация и репарация сердечно-сосудистой системы и почек: роль стволовых клеток и клеток-предшественников [Текст] / О.Я. Бабак, И.И. Топчий // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 74-81. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
   ПОЧКИ

   СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА -- ПОЧКИ -- СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ


Доп.точки доступа:
Топчий, И.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Весніна Л.Е.
    Порівняльний вплив тималіну та пептидного комплексу нирок на експресію поверхневих рецепторів лімфоцитів за умов модуляції транспортних систем для іонів [Текст] / Весніна Л.Е.; Л.Е. Весніна, І.П. Кайдашев // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N3. - С. 65-71 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОЧКИ
   ПЕПТИДЫ

   ЛИМФОЦИТЫ

   ИММУНИТЕТ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС ПОЧЕК -- ТИМАЛИН -- ЛИМФОЦИТЫ
Аннотация: Отримані дані стосовно подібності ефектів тималіну та пептидного комплексу нирок, дають підставу вважати, що притаманна обом пептидним комплексам імуномодулююча дія є проявом загального неспецифічного впливу регулярних пептидів на систему імунітету та реалізується за подібними мембраноопосередкованими механізмами, з метою підтримання надійного взаємозв'язку між імуноцистами та клітинами паренхіматозних органів


Доп.точки доступа:
Кайдашев, І.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Влияние маломинерализованных кремнийсодержащих минеральных вод на водно-солевой обмен и функцию почек крыс [Текст] / К.Д. Бабов, Т.А. Золотарева, Б.А. Насибуллин, Гуща С.Г. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 37-41 : табл.
Рубрики: МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН -- ПОЧКИ -- МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ


Доп.точки доступа:
Бабов, К.Д.; Золотарева, Т.А.; Насибуллин, Б.А.; Гуща, С.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Яворська С.І.
    Динаміка морфометричних змін структур кіркової речовини нирок за умов токсичного ураження печінки в експерименті [Текст] / Яворська С.І.; С.І. Яворська // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 55-58 : табл.
Рубрики: ПОЧКИ
   ПЕЧЕНЬ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ -- ПЕЧЕНЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дядык, Е. А.
    Прогнозирование эффективности патогенетической терапии волчаночного гломерулонефрита на основании данных прижизненного морфологического исследования почек [Текст] / Е.А. Дядык, Валид Хедхили, Мохамед Хельми Зуауи // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 88-91
Рубрики: ПОЧКИ
   ЛЮПУС-НЕФРИТ

   БИОПСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВОЛЧАНОЧНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ -- ПОЧЕЧНАЯ БИОПСИЯ
Аннотация: Целью исследования явилось установление роли морфологических парметров в прогнозировании эффективности патогенентической терапии волчаночного гломерулонефрита, используя методы дискриминантного анализа м нейросетевого моделирования


Доп.точки доступа:
Хедхили, Валид; Зуауи, Мохамед Хельми
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вашків В.Я.
    Морфологічні зміни ендокринних інтерстиційних клітин мозкової речовини лівої нирки на 14-ту добу при реканалізації сечовода в різні терміни після гідронефротичної трансформації з одночасною правобічною нефректомією [Текст] / Вашків В.Я.; В.Я. Вашків // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 187-190 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОЧКИ
   ГИДРОНЕФРОЗ

   НЕФРЭКТОМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ -- ГИДРОНЕФРОЗ -- ПРАВОСТОРОНЯЯ НЕФРЭКТОМИЯ
Аннотация: Метою дослідження є встановлення морфологічних змін ендокринних інтерстиційних клітин мозкової речовини залишеної лівої нирки на 14-ту добу при відновленні прохідності сечоводу в різні терміни після гідронефротичної трансформації з одночасною правобічною нефректомією

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Влияние маломинерализованных кремнийсодержащих минеральных вод на водно-солевой обмен и функцию почек крыс [Текст] / К.Д. Бабов, Т.А. Золотарева, Б.А. Насибуллин, Гуща С.Г. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 37-41 : табл.
Рубрики: МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН -- ПОЧКИ -- МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ


Доп.точки доступа:
Бабов, К.Д.; Золотарева, Т.А.; Насибуллин, Б.А.; Гуща, С.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Яворська, С. І.
    Динаміка морфометричних змін структур кіркової речовини нирок за умов токсичного ураження печінки в експерименті [Текст] / С.І. Яворська // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 55-58 : табл.
Рубрики: ПОЧКИ
   ПЕЧЕНЬ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ -- ПЕЧЕНЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Азми Махмуд Али Хуссейн
    Артериальная архитектоника почек человека [Текст] / Азми Махмуд Али Хуссейн ; Азми Махмуд Али Хуссейн // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2007. - N4. - С. 203-210 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОЧКИ
   АРТЕРИИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ -- АРТЕРИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Краснова, Т.
    Лекарственные поражения почек [Рукопись] / Т. Краснова, Е. Сагиново // Врач. - 2007. - N6. - С. 26-29 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ПОЧКИ
   ЛЕКАРСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ФЕНАЦЕТИНОВАЯ ПОЧКА -- АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ -- ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ


Доп.точки доступа:
Сагиново, Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Регенерационная способность почки и верхних мочевых путей при позднем гидронефрозе [Рукопись] / В. Григорян, М. Еникеев, А. Лісенко, Чиненов Д., Крятов А. // Врач. - 2007. - N7. - С. 38-40 : ил . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ГИДРОНЕФРОЗ
   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
ГИДРОНЕФРОЗ -- БОЛЕЗНИ ПОЧЕК -- ВЕРХНИЕ МОЧЕВЫЕ ПУТИ


Доп.точки доступа:
Григорян, В.; Еникеев, М.; Лысенко, А.; Чиненов Д., Д., Крятов А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Верхний уретеропиелоуретероанастомоз при обструкции мочеточника нижней половины удвоенной почки [Текст] / Б.К. Комяков, А.И. Новиков, Б.Г. Гулиев, Попов С.В. // УРОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический журнал. - 2008. - N1. - С. 20-23 : рис. . - ISSN 1728-2985
Рубрики: МОЧЕТОЧНИКА ОБСТРУКЦИЯ
   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ УДВОЕНИЕ -- МОЧЕТОЧНИКА ОБСТРУКЦИЯ -- УРЕТЕРОПИЕЛОУРЕТЕРОАНАСТОМОЗ


Доп.точки доступа:
Комяков, Б.К.; Новиков, А.И.; Гулиев, Б.Г.; Попов, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Обратимость структурных изменений мозгового вещества почки крыс, вызванных субхроническим приемом этиленгликоля [Текст] / С.В. Талалаев, А.В. Лепилов, В.П. Булгаков, Зверев Я.Ф., Лампатов В.В., Лель Н.В., Мотин Ю.Г. // НЕФРОЛОГИЯ : Северо-западная ассоциация нефрологов и врачей диализа. Научно-практический журнал. - 2008. - Том12, N1. - С. 53-57 : рис. . - ISSN 1561-6274
Рубрики: ЭТИЛЕНГЛИКОЛИ
   КРЫСЫ

   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКА -- СОЛИ КАЛЬЦИЯ -- КРЫСЫ


Доп.точки доступа:
Талалаев, С.В.; Лепилов, А.В.; Булгаков, В.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Романів, Л. В.
    Фізіологічні та патофізіологічні аспекти вікових особливостей діяльності нирок [Текст] / Л.В. Романів // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2008. - N2. - С. 16-21. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОЧКИ
   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ -- ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шорманов, И. С.
    Морфологические основы расстройства функции почки при нарушении притока крови к этому органу [Текст] / И.С. Шорманов, С.В. Шорманов // НЕФРОЛОГИЯ : Северо-западная ассоциация нефрологов и врачей диализа. Научно-практический журнал. - 2008. - Том12, N2. - С. 61-65 : табл. . - ISSN 1561-6274
Рубрики: ПОЧКИ
   АОРТЫ КОАРКТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ -- СУЖЕНИЕ АОРТЫ


Доп.точки доступа:
Шорманов, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Баринов, Э. Ф.
    Нефропротекторный эффект блокады АТ1 рецепторов после острого нарушения уродинамики [Текст] / Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева // НЕФРОЛОГИЯ : Северо-западная ассоциация нефрологов и врачей диализа. Научно-практический журнал. - 2008. - Том12, N2. - С. 66-69 . - ISSN 1561-6274
Рубрики: ПОЧКИ
   МОЧЕТОЧНИКА ОБСТРУКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ -- ОСТРАЯ ОБСТРУКЦИЯ МОЧЕТОЧНИКА -- РЕЦЕПТОРЫ


Доп.точки доступа:
Сулаева, О.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Юшко, Е. И.
    Диагностика функционального состояния верхней половины удвоенной почки у девочек при экстравезикальной эктопии устья добавочного мочеточника [Текст] / Е.И. Юшко // УРОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический журнал. - 2008. - N4. - С. 56-60 : табл. . - ISSN 1728-2985
Рубрики: МОЧЕТОЧНИКОВ БОЛЕЗНИ
   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
МОЧЕТОЧНИК -- ПОЧКИ УДВОЕНИЕ -- УРОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лоран, О. Б.
    Функциональное состояние почек у больных , перенесших гнойный пиелонефрит [Текст] / О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, Е.В. Берников // УРОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический журнал. - 2008. - N5. - С. 3-7 : граф. . - ISSN 1728-2985
Рубрики: ПИЕЛОНЕФРИТ
   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
ПИЕЛОНЕФРИТ ГНОЙНЫЙ -- ПОЧКИ


Доп.точки доступа:
Синякова, Л.А.; Берников, Е.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Лапароскопическая геминефроуретерэктомия у детей с удвоенной почкой [Текст] / И.В. Поддубный, А.К. Файзулин, А.Н. Сазонов, Федорова Е.В., Городничева Ю.М., Прокопьев В.М., Наковкин О.Н., Толстов К.Н. // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2008. - N10. - С. 59-63 : табл. . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ПОЧКИ
   ХИРУРГИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧКИ УДВОЕНИЕ -- ГЕМИНЕФРОУРЕТЕРЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ


Доп.точки доступа:
Поддубный, И.В.; Файзулин, А.К.; Сазонов, А.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Заместительная почечная терапия в комплексном лечении тяжелого острого панкреатита [Текст] / О.Л. Подкорытова, Н.А. Томилина, Б.Т. Бибков, Вторенко В.И., Ширинский В.Г., Локтев В.В., Федорова Н.Д., Чура И.С., Родников С.Е. // АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический ж-л. - 2008. - N6. - С. 63-66 : граф. . - ISSN 0201-7563
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
   ПОЧКИ

   ДИАЛИЗ

Кл.слова (ненормированные):
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВОСПАЛЕ -- СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕ -- ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Подкорытова, О.Л.; Томилина, Н.А.; Бибков, Б.Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)