Жиляев, А. А.
    Биомеханика ходьбы больных старших возрастных групп после перелома голеностопного сустава [Текст] / А.А. Жиляев // Клиническая геронтология : Научно-практический ж-л. - 2007. - Том13, N2. - С. 55-58 . - ISSN 1607-2499
Рубрики: ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
   ПЕРЕЛОМЫ

   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ -- ПЕРЕЛОМ -- БИОМЕХАНИКА ХОДЬБЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Клінічне застосування цинктералу для корекції репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N3. - С. 67-69 : табл.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ЦИНКТЕРАЛ
Аннотация: Активний вплив цинктералу на процес репаративного остеогенезу у хворих з ТПНЩ, який реалізується через оптимізацію концентрації іонів кальцію в сироватці крові, підвищення рівня лужної фосфатази при значному зниженні рівня оксипроліну. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є вивчення можливості застосування цинктералу для корекції інших систем, які регулюють репаративний гомеостаз.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Оцінка імунного статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи методом дискримінантного аналізу [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 49-51 : рис.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ -- ИММУННЫЙ СТАТУС -- ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: У хворих з травматичними переломами нижньої щелепи дисбаланс у функціонуванні імунної системи в перші 10 днів перебування в стаціонарі значною мірою обумовлений змінами гуморальної ланки імунітету, в подальшому - клітинної. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є вивчення клінічної ефективності методом дискримінантного аналізу застосування імуномодулюючих засобів цілеспрямованої дії на характер перебігу репаративного остеогенезу у такої категорії хворих.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гаркави, А.
    Алгоритм принятия решения по лечебной тактике при переломах области тазобедренного сустава в раннем посттравматическом периоде [Рукопись] / А. Гаркави, Л. Якимов // Врач. - 2007. - N10. - С. 29-34 : табл. . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ОБЛАСТЬ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА -- ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД


Доп.точки доступа:
Якимов, Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Музиченко, П. Ф.
    Остеосинтез фіксаторами "Метост" в профілактиці ускладнень переломів кісток [Текст] / П.Ф. Музиченко, М.Ф. Мороз // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2008. - N1. - С. 56-58 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ -- ОСТЕОСИНТЕЗ -- ФИКСАТОРЫ "МЕТОСТ"


Доп.точки доступа:
Мороз, М.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    использование биологически активной добавки "Остеин" у детей с переломами длинных костей [Текст] / А.Ф. Левицкий, Д.В. Головатюк, А.Н. Великий, Гоменюк Л.В. // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2008. - N1. - С. 105-109 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
   БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ -- БИОДОБАВКИ


Доп.точки доступа:
Левицкий, А.Ф.; Головатюк, Д.В.; Великий, А.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ніканоров, О. К.
    Застосування нетрадиційних методів фізичної реабілітації у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок [Текст] / О.К. Ніканоров // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2008. - N1. - С. 53-54. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ КОСТИ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
РЕАБИЛИТАЦИЯ -- НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ -- ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бумейстер, В. І.
    Сучасний погляд на репаративний остеогенез [Текст] / В.І. Бумейстер, М.В. Погорелов // СВІТ МЕДИЦИНИ ТА БІОЛОГІЇ : Головний редактор Ю.Б.Чайковський. - 2008. - N4. - С. 104-110. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОСТЕОГЕНЕЗ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОГЕНЕЗ -- КОСТНАЯ ТКАНЬ -- РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ


Доп.точки доступа:
Погорелов, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Хирургическое лечение больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости [Текст] / В.А. Неверов, А.А. Хромов, И.Н. Кравченко, Черняев С.Н., Мотовилов Д.Л. // ВЕСТНИК ХИРУРГИИ имени И.И. Грекова : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 168, N 1. - С. 66-70 : табл. . - ISSN 0042-4625
Рубрики: ХИРУРГИЯ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗ -- КОСТЕЙ ПЕРЕЛОМЫ -- ФИКСАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Неверов, В.А.; Хромов, А.А.; Кравченко, И.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Опыт лечения множественных переломов длинных трубчатых костей верхних конечностей у детей [Текст] / Я.М. Яхьяев, Г.А. Гаджимирзаев, В.Н. Меркулов, Мехтиханов М.Д. // Детская хирургия PEDIATRIK SURDGERY : Научно-практический ж-л Выходит один раз в два месяца. - 2009. - N 2. - С. 10-13 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1560-9510
Рубрики: КОНЕЧНОСТИ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ -- КОНЕЧНОСТИ -- ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ


Доп.точки доступа:
Яхьяев, Я.М.; Гаджимирзаев, Г.А.; Меркулов, В.Н.; Мехтиханов, М.Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Андрейчин, В. А.
    Лікування повторних переломів довгих кісток [Текст] / В.А. Андрейчин, І.В. Шібель // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 26-27 : табл.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
   КОСТНОГО МОЗГА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМ ПОВТОРНЫЙ -- РЕГЕНЕРАЦИЯ РЕПАРАТИВНАЯ -- КОСТНЫЙ МОЗГ


Доп.точки доступа:
Шібель, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Каримов, М. Ю.
    Оценка клинической и лучевой диагностики внутрисуставных переломов коленного сустава [Текст] / М.Ю. Каримов, Д.Р. Янгуразова, М.К. Каримбердиев // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 5. - С. 73-75 : рис. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
   ТОМОГРАФИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ

   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ -- ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ -- РЕНТГЕНОГРАФИЯ


Доп.точки доступа:
Янгуразова, Д.Р.; Каримбердиев, М.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Богатов, В. Б.
    Артроскопия в диагностике остеохондральных переломов коленного сустава у детей [Текст] / В.Б. Богатов // Детская хирургия PEDIATRIK SURDGERY : Научно-практический ж-л Выходит один раз в два месяца. - 2009. - N 4. - С. 8-9. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1560-9510
Рубрики: КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
   ПЕРЕЛОМЫ

   ОСТЕОХОНДРИТ

Кл.слова (ненормированные):
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ -- ПЕРЕЛОМЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Решетников, Е. А.
    Профилактика тромбоза глубоких вен при переломах длинных трубчатых костей нижних конечностей [Текст] / Е.А. Решетников, А.И. Городниченко, А.А. Борискин // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2009. - N 8. - С. 15-20 : табл. . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ТРОМБОЗ
   ПЕРЕЛОМЫ

   КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ КОСТИ

Кл.слова (ненормированные):
ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН -- ПЕРЕЛОМЫ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ -- ПРОФИЛАКТИКА


Доп.точки доступа:
Городниченко, А.И.; Борискин, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Смоляр, А. Н.
    Забрюшинное пространство при переломах костей таза [Текст] / А.Н. Смоляр // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2009. - N 8. - С. 48-53 . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ТАЗА КОСТИ
   ГЕМОРРАГИИ

   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЗАБРЮШИННОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ -- ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ТАЗА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Каминская, М. О.
    Результаты лечения замедленной консолидации переломов костей у детей [Текст] / М.О. Каминская // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.2. - С. 44-47
Рубрики: КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЗАМЕДЛЕННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ -- ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дудко, О. Г.
    Оцінка віддалених результатів полімерного остеосинтезу за допомогою опитувальних систем DASH OUTCOME MEASURE TA LEFS [Текст] / О.Г. Дудко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.2. - С. 127-128
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
   ОСТЕОСИНТЕЗ, ПЛАСТИНКИ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОСИНТЕЗ -- ПЕРЕЛОМЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Півень, Ю. М.
    Багатофрагментарні переломи проксимального відділу плечової кістки, відкрита репозиція [Текст] / Ю.М. Півень, Є.В. Островський // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.2. - С. 143
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
   ПЛЕЧО

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ


Доп.точки доступа:
Островський, Є.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Мінімально інвазивний остеосинтез [Текст] / Ю.П. Литвин, А.Г. Кушніренко, А.М. Гулай, Півень Ю.М. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.2. - С. 248-251
Рубрики: ОСТЕОСИНТЕЗ, ПЛАСТИНКИ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОСИНТЕЗ -- ПЕРЕЛОМЫ МНОГООСКОЛЬЧАТЫЕ -- ИМПЛАНТАНТЫ


Доп.точки доступа:
Литвин, Ю.П.; Кушніренко, А.Г.; Гулай, А.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Малик, Н. В.
    Проблема остеопорозу очима лікаря загальної практики [Текст] / Н.В. Малик, І.П. Пасічник, І.М. Харченко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 13-17. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОСТЕОПОРОЗ
   ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОПОРОЗ


Доп.точки доступа:
Пасічник, І.П.; Харченко, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)