Нормативно-правовий супровід розвитку загальної практики/сімейної медицини в Україні [Текст] // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 103-104
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ПРАВО
Аннотация: Журнал започатковує рубрику з правового забезпечення та регламентації діяльності як фахівців загальної практики/сімейної медицини, так і закладів на засадах загальної практики/сімейної медицини. Надані документи, що регламентують впровадження системи загальної практики/сімейної медицини на рівні надання первинної медико-санітарної допомоги та відповідають на питанн, хто такий лікар загальної практики/сімейної медицини та чим він має керуватися в повсякденній роботі.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Нормативно-правовое регулирование государственной политики в сфере здравоохранения в вопросах оказания специализированной помощи населению Российской Федерации [Текст] / А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, И.Н. Лесная, Мартынов А.А. // ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2009. - N 5. - С. 4-13 : граф. . - ISSN 0042-4609
Рубрики: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
   КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

   ВЕНЕРОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СТАНДАРТИЗАЦИЯ -- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМО -- КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА


Доп.точки доступа:
Кубанова, А.А.; Кубанов, А.А.; Лесная, И.Н.; Мартынов, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вахненко, О. М.
    Аналіз стану нормативної бази, що регулює надання стоматологічної допомоги населенню України [Текст] / О.М. Вахненко // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 4. - С. 145-147 : табл. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Кл.слова (ненормированные):
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ -- АТТЕСТАЦИЯ ВРАЧЕЙ -- МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ -- СТОМАТОЛОГИЯ В УКРАИНЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 484 від 07.07.2009 [Текст] // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 4. - С. 153-156 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: КЛИНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВК -- КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ -- НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зубачик, В. М.
    Роль нормативно-правового регулювання надання медичної допомоги в терапевтичній стоматології на сучасному етапі [Текст] / В.М. Зубачик, В.В. Синиця, В.В. Довганик // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 2ч.2. - С. 87-88
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОБЩАЯ
   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТОМАТ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ


Доп.точки доступа:
Синиця, В.В.; Довганик, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шпак, І. В.
    Стандарт надання адміністративної послуги з ліцензування медичної практики [Текст] / І.В. Шпак // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2010. - N 6. - С. 31-34 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: СТАНДАРТЫ
   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ -- СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ -- НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Григор'єва, Л. І.
    До питання вдосконалення гігієнічних нормативів дозового навантаження від 222 Rn [Текст] / Л.І. Григор'єва // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N3,т.1. - С. 38-41 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИГИЕНА
   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ДОЗИРОВАНИЕ -- НАГРУЗКА -- НОРМЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Нормативно-правовое обеспечение частной амбулаторно-поликлинической помощи [Рукопись] / И. Денисов, А. Волнухин, Ю. Павлова, Резе А. // ВРАЧ. - 2011. - N13. - С. 77-78 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
   АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ

Кл.слова (ненормированные):
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ -- НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕН


Доп.точки доступа:
Денисов, И.; Волнухин, А.; Павлова, Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Забезпечення співпраці сімейних лікарів і фахівців служби паліативної та хоспісною медицини в Україні [Текст] / Ю.І. Губський, А.В. Царенко, О.М. Бабійчук и др // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N4. - С. 62-66
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

   ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА -- ХОСПИС -- СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА


Доп.точки доступа:
Губський, Ю.І.; Царенко, А.В.; Бабійчук, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вороненко, В. В.
    Аналіз міжнародних документів щодо забезпечення попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру [Текст] / В.В. Вороненко, Ю.М. Скалецький, В.Ф. Торбін // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N3. - С. 6-11 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
   КАТАСТРОФЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ -- ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ -- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ


Доп.точки доступа:
Скалецький, Ю.М.; Торбін, В.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бажанов, Н. О.
    Информированное добровольное согласие в практике врача-педиатра [Текст] / Н.О. Бажанов, Н.С. Иваненко // ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ : Научно-практический журнал. - 2012. - Том11, N2. - С. 11-13. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1682-5527
Рубрики: ПЕДИАТРИЯ
   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ -- ВРАЧ


Доп.точки доступа:
Иваненко, Н.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)