Никитина Л.А.
    Сестринский уход в паллиативной медицине. Часть 1. Психология общения и общий уход [Текст] / Никитина Л.А.; Л.А. Никитина // РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N4. - С. 50-57
Рубрики: ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
   МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД

   ХОСПИСЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА -- СЕСТРИНСКИЙ УХОД -- ХОСПИС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми паліативного та хоспісного догляду під час лікування пацієнта, що перебуває у термінальній стадії [Текст] / Д. Магурова, А. Еліашова, Ю. Переста, Дернярова Л., Андрашчикова Ш. // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2009. - N 1. - С. 38-41 : табл. . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ХОСПИСЫ
   УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

   МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД

Кл.слова (ненормированные):
ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ -- ХОСПИС


Доп.точки доступа:
Магурова, Д.; Еліашова, А.; Переста, Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського [Текст] / І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, С.О., Коноваленко С.О., Рега Н.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 65-67 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД

Кл.слова (ненормированные):
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ -- МЕДСЕСТРИНСТВО -- БАКАЛАВР


Доп.точки доступа:
Господарський, І.Я.; Ястремська, С.О.; Коноваленко С.О., С.О.,
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мазур, П. Є.
    Особливості післядипломного навчання молодших спеціалістів з медичною освітою [Текст] / П.Є. Мазур, Є.Л. Горошко, О.С. Кузнець // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 76-77 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ -- МЕДСЕСТРИНСТВО


Доп.точки доступа:
Горошко, Є.Л.; Кузнець, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мороз, Г. З.
    Методологічний підхід при залученні медичних сестер до моніторингу пацієнтів з артеріальною гіпертензією [Текст] / Г.З. Мороз, Т.С. Ласиця // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N2. - С. 66-68 : табл.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ВРАЧ-БОЛЬНОЙ ОТНОШЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Ласиця, Т.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Денисевич, М. М.
    Андрейчин М.А. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник / М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. -2-ге вид., переробл. і доповн.-Тернопіль: ТДМУ, 2011.-472 с. [Текст] / М.М. Денисевич, Р.О. Харитонюк // ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ : Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал. - 2011. - N3. - С. 112. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1681-2727
Рубрики: ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
   МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД

Кл.слова (ненормированные):
МЕДСЕСТРИНСТВО -- ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Харитонюк, Р.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616.31
   К56


    Ковалев, Владимир Алекандрович
    Десмургия и дренирование в хирургической стоматологии [Текст] / Владимир Алекандрович Ковалев. - Л. : Медицина, 1985. - 197 с. : ил. - (Библиотека среднего медработника). - Библиогр.: с. 196. - 000.60 р.
УДК
Рубрики: Стоматология хирургическая--повязки--дренаж
   Повязки--стоматология хирургическая

   Дренаж--стоматология хирургическая

   Медсестринский уход

Кл.слова (ненормированные):
Челюстно-лицевая хирургия -- Операции хирургические -- Перевязочные сестры

Экземпляры всего: 20
ЧЗ (1), КС НА (19)
Свободны: ЧЗ (1), КС НА (19)   616-083(075.32)
   З-23


    Заликина, Любовь Семеновна
    Общий уход за больными [Текст] : учебное пособие для учащихся мед. училищ / Любовь Семеновна Заликина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1984. - 223 с. : ил. - (Учебная литература. Для учащихся медицинских училищ). - 000.45 р.
УДК
Рубрики: Медсестринский уход
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Экземпляры всего: 427
ЧЗ (1), Уч.Аб. (426)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (426)   616-083
   М92


    Мухина, Светлана Анатольевна
    Теоретические основы сестринского дела [Текст] : учебное пособие для студ. мед. колледжей и училищ / Светлана Анатольевна Мухина, Изабелла Иосифовна Тарновская. - М. : Родник, 1996. - 182 с. : ил. - Библиогр.: с. 180. - ISBN 5-85898-022-9 : 015.00 грн
УДК
Рубрики: Медсестринский уход
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Тарновская, Изабелла Иосифовна
Экземпляры всего: 5
ЧЗ (1), Наук.Аб. (4)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (4)   617.55
   Р81


    Рошаль, Леонид Михайлович
    Острый живот у детей [Текст] / Леонид Михайлович Рошаль. - Л. : Медицина, 1980. - 191 с. : ил. - (Библиотека среднего медработника). - Библиогр.: с. 189. - 000.60 р., 000.60 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Острый живот детей
   Медсестринский уход


Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616-083.98
   П27


   
    Перша медична допомога [Текст] : (учбово-методичний посібник для фельдшерів, акушерок, медичних сестер та учнів медичних училищ) / за заг. ред. М.М. Пєшого ; Микола Миколайович Пєший, Микола Матвійович Забайрачний, Тетяна Олександрівна Крючко та ін. ; МОЗ України, УМСА. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2000. - 167 с. : рис. - Бібліогр.: с. 161-162. - 005.00 грн, 020.00 грн, 008.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Первая медицинская помощь--Навчальний посібник
   Неотложная медицинская помощь--Навчальний посібник

   Медсестринский уход--Навчальний посібник

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Пєший, Микола Миколайович; Забайрачний, Микола Матвійович; Крючко, Тетяна Олександрівна; Бойко, В.П.; Приходько, В.О.; Гладка, Г.М.; Шпехт, Тетяна Вікторівна; Мозговий, М.П.; Лисак, В.П.; Варяниця, О.О.; Кліменкова, Л.І.; Пєший, Микола Миколайович \ред.\; УМСА
Экземпляры всего: 227
Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (225)
Свободны: Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (225)   616-083(075.32)
   М92


    Мухина, Светлана Анатольевна
    Общий уход за больными [Текст] : учебное пособие для учащихся мед. училищ / Светлана Анатольевна Мухина, Изабелла Иосифовна Тарновская. - М. : Медицина, 1989. - 255 с. : ил. - (Учебная литература. Для учащихся медицинских училищ). - ISBN 5-225-00310-9 : 000.65 р.
УДК
Рубрики: Медсестринский уход
Кл.слова (ненормированные):
пособие для мед. училищ


Доп.точки доступа:
Тарновская, Изабелла Иосифовна
Экземпляры всего: 5
ЧЗ (1), Уч.Аб. (2), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (2), Наук.Аб. (2)   616-083
   М92


    Мухина, Светлана Анатольевна
    Атлас по манипуляционной технике сестринского ухода [Текст] : учебное пособие для студентов колледжей и учащихся мед. уч. по предмету "Основы сестринского ухода" / Светлана Анатольевна Мухина, И.И.Тарновская. - М. : АНМИ, 1997. - 252 с. : ил. - (Сестринское дело). - ISBN 5-88667-001-7 : 015.00 грн, 040.00 грн
УДК
Рубрики: Медсестринский уход
Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ ДЛЯ МЕД. УЧИЛИЩ


Доп.точки доступа:
Тарновская, И.И.
Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Уч.Аб. (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Уч.Аб. (1), Наук.Аб. (1)   616-083(075.32)
   П21


    Пауткин, Юрий Федорович
    Элементы общего ухода за больным [Текст] : учеб. пособие / Юрий Федорович Пауткин ; Гос. ком.СССР по нар. образованию. - М. : Изд-во УДН, 1988. - 84 с. : рис. - ISBN 5-209-00050-8 : 000.30 р.
УДК
Рубрики: Медсестринский уход
Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.1/9
   А72


    Антропова, Тетяна Олександрівна
    Обстеження та визначення стану здоров'я [Текст] : [підручник для студентів вищих мед. навч. закладів I-III рівнів акредитації] / Тетяна Олександрівна Антропова, Аркадій Анатолійович Пісарєв, Олександра Іванівна Колісниченко. - К. : Медицина, 2006. - 351 с. : ил. - Бібліогр.: с. 350-351. - ISBN 966-8144-40-6 : 010.00 грн, 030.00 грн, 065.00 грн
УДК
Рубрики: Диагностика--Підручник
   Медсестринский уход

   діагностика--медсестринська справа--підручник

   терапія--діагностика--медсестринський підручник

Кл.слова (ненормированные):
МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Пісарєв, Аркадій Анатолійович; Колісниченко, Олександра Іванівна
Экземпляры всего: 14
Наук.Аб. (3), ЧЗ (1), Уч.Аб. (8), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)
Свободны: Наук.Аб. (3), ЧЗ (1), Уч.Аб. (8), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)   616.8
   М42


   
    Медсестринство в неврології [Текст] : (навчальний посібник для вищ. мед. закладів освіти I-II рівнів акредитації) / Н.М. Грицай, І.Я. Губенко, В.В. Лойко та ін. ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2004. - 195 с. : ил. - Бібліогр.: с. 194-195. - 025.00 грн, 045.00 грн
УДК
Рубрики: Неврология--Навчальний посібник(училищ)
   Медсестринский уход

Кл.слова (ненормированные):
МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Грицай, Наталія Миколаївна; Губенко, І.Я.; Лойко, Валерія Вікторівна; Пінчук, Вікторія Анатоліївна; Базунова, Л.А.; УМСА
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.31
   М92


    Мухин, Михаил Владимирович
    Руководство для медицинских сестёр стоматологических учреждений [Текст] : руководство / Михаил Владимирович Мухин, Давид Евсеевич Танфильев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Л. : Медицина, 1974. - 240 с. : ил. - (Библиотека среднего медработника). - 000.32 р.
УДК
Рубрики: Стоматология
   Медсестринский уходДоп.точки доступа:
Танфильев, Давид Евсеевич
Экземпляры всего: 5
КС2 НА (5)
Свободны: КС2 НА (5)   616.31
   М92


    Мухин, Михаил Владимирович
    Руководство для медицинских сестёр, работающих в стоматологических лечебных учреждениях [Текст] : руководство / Михаил Владимирович Мухин, Давид Евсеевич Танфильев. - Л. : Медицина, 1971. - 183 с. : ил, вкл. л. - (Библиотека среднего медработника). - 000.45 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Стоматология
   Медсестринский уходДоп.точки доступа:
Танфильев, Давид Евсеевич
Экземпляры всего: 2
КС2 НА (2)
Свободны: КС2 НА (2)   616-083
   М42


   
    Медичні маніпуляції в алгоритмах : посібник для студентів вищ. навч. мед. закладів I-II рівнів акредитації [Текст] : учебное пособие / Любомир Степанович Білик, Т.П. Шевченко, О.М. Худзик та ін; за ред. Л.С. Білика ; Чортківський держ. мед. коледж. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2005. - 323 с. - Бібліогр.: с. 309-310. - ISBN 966-673-057-Х : 065.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Медсестринский уход
Аннотация: Матеріал викладений відповідно до програм з догляду за хворими, сестринської справи, терапії, хіругії, педіатрії, акушерства та гінекології, шкірних і венеричних, інфекційних, нервових та психіатричних хвороб, реаніматології


Доп.точки доступа:
Білик, Любомир Степанович; Шевченко, Т.П.; Худзик, О.М.; Бачинський, О.І.; Грабовецька, З.І.; Гантімурова, Г.Т.; Гац, О.О.; Гонтар, В.О.; Грабовецький, Р.Я.; Дуда, О.Б. та ін; Білик, Любомир Степанович \ред.\; Чортківський державний медичний коледж
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614(075.8)
   Г87


   
    Громадське здоров'я і громадське медсестринство [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти I-II рівнів акредитації / Є.Я. Скляров, В.І. Пирогова, Іван Онуфрійович Мартинюк та ін; за ред. Є.Я. Склярова та В.І. Пирогової. - К. : Здоров'я, 2000. - 256 с. - ISBN 5-311-01178-5 : 012.00 грн
УДК
Рубрики: Медсестринский уход


Доп.точки доступа:
Скляров, Є.Я.; Пирогова, В.І.; Мартинюк, Іван Онуфрійович; Алфьорова, М.П.; Бевз, В.П.; Філь, Ю.Я.; Лобойко, М.С.; Громнацька, Н.М.; Козлова, І.О.; Лемішко, Б.Б. та ін; Скляров, Є.Я. \ред.\; Пирогова, В.І. \ред.\
Экземпляры всего: 3
Наук.Аб. (3)
Свободны: Наук.Аб. (3)