Косенко К.Н.
    Вклад кафедры терапевтической стоматологии Одессого государственного университета в разработку актуальных проблем стоматологии [Текст] / Косенко К.Н.; К.Н. Косенко, Г.Н. Варава, А.А. Бас // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2005. - N4. - С. 87-89
Рубрики: СТОМАТОЛОГИЯ--ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
   МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЯ -- МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ -- ИСТОРИЯ
Аннотация: В статье освещен вклад кафедры терапевтической стоматологии Одесского государственного медицинского университета в разработку актуальных проблем стоматологии


Доп.точки доступа:
Варава, Г.Н.; Бас, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кузнецова О.Ю.
    Подготовка врачей общей практики - итоги 10 лет работы кафедры семейной медицины СПбМАПО [Текст] / Кузнецова О.Ю.; О.Ю. Кузнецова // РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N1. - С. 4-9 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ
Аннотация: В статье представлен десятилетний оыт преподавания семейной медицины в СПбМАПО. Проведен анализ необходимости реформирования первичной медицинской помощи РФ и обоснована ее эффективность

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фирсова, В. А.
    Подростковому отделению центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМН 30 лет [Текст] / В.А. Фирсова, Е.С. Овсянкина // ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ : Ежемесячный научно-практический ж-л. - 2009. - N 1. - С. 60-61 . - ISSN 1728-2993
Рубрики: МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ
   ТУБЕРКУЛЕЗ

Кл.слова (ненормированные):
ПОДРОСТКИ -- ТУБЕРКУЛЕЗ


Доп.точки доступа:
Овсянкина, Е.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Інтеграція навчального процесу у вищих медичних звкладах [Текст] / М.М. Багрій, Н.М. Воронич-Семченко, О.Г. Попадинець, Дмиртенко А.С. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 209-211. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРОЦЕССА -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Багрій, М.М.; Воронич-Семченко, Н.М.; Попадинець, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Здобутки кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного університету імені Данила Галицького : (до 50-річчя заснування) [Текст] / І.М. Готь, Г.І. Корнієнко, В.В. Винарчук-Патерега, Мокрик О.Я. // НС : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N 1. - С. 58-59
Рубрики: СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
   МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ -- КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Готь, І.М.; Корнієнко, Г.І.; Винарчук-Патерега, В.В.; Мокрик, О.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Організація інтерактивного методу навчання в медичних навчальних закладах [Текст] / І.А. Шумейко, О.В. Лігоненко, І.О. Чорна, Зубаха А.Б. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 1. - С. 389-391 : планы
Рубрики: МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ
   ОБУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА -- ОБУЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Шумейко, І.А.; Лігоненко, О.В.; Чорна, І.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми кредитно-модульної системи підготовки лікарів [Текст] / О.Б. Кобзар, С.В. Дорошенко, В.П. Івасюк, Прокопець К.О., Хворостяна Т.Т. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 23-24. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВРАЧИ
   МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ

   ОБУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ОБУЧЕНИЕ -- ВРАЧ


Доп.точки доступа:
Кобзар, О.Б.; Дорошенко, С.В.; Івасюк, В.П.; Прокопець К.О., К.О., Хворостяна Т.Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Робота з обдарованими абітурієнтами-запорука підвищення якості навчання у вищих медичних навчальних закладах [Текст] / Ю.Б. Чайковський, О.І. Ільченко, О.В. Храпай, Козицька Т.В. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 30-31. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОБУЧЕНИЕ
   МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ -- ИНТЕГРАЦИЯ -- ВОСПИТАНИЕ


Доп.точки доступа:
Чайковський, Ю.Б.; Ільченко, О.І.; Храпай, О.В.; Козицька, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   61(091)
   С45


    Скрипніков, Микола Сергійович
    Історія української медичної стоматологічної академії в особах. До 80-річчя від заснування вузу [Текст] : сборник биографической информации / Микола Сергійович Скрипніков, Юрій Олександрович Максимук. - Полтава : Дивосвіт, 2001. - 71 с. : фото. - Бібліогр.: с. 67-70. - Гофунг Е.М., Нежданов М.В., Ткаченко С.З., Личман Г.А., Власенко П.В., Воронянський Г.С., Лісова Н.Д., Малікова Н.Я., Дельва В.О., Скрипніков М.С. - ISBN 966-95846-2-0 : 015.00 грн, 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: История медицины
   Медицина Украины

   Медицинские институты

   Медицина ПолтавщиныДоп.точки доступа:
Максимук, Юрій Олександрович; УМСА \о нем\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.31
   З-41


   
    Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін "Крок - 1. Стоматологія" [Текст] : [навчально-методичний посібник для студ. і викладачів вищих мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації, мед. фак. ун-тів МОН України] / М.Х. Абакаров, І.І. Абрамець, Е.М. Алєксандрова та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка, О.П. Волосовця, І.Є. Булах та ін. ; МОЗ України, МОН України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Центр тестування при МОЗ України. - К. : Медицина, 2004. - 310 с. - Авт.: с. 2-6. - ISBN 966-8144-02-3 : 015.30 грн, 085.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Медицина
   Образование медицинское--Тесты

   Медицинские институты--Тесты

   Стоматологія--Тести

   Крок-1--Стоматологія

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Абакаров, М.Х.; Абрамець, І.І.; Алєксандрова, Е.М.; Амбарова, Л.І.; Ананько, С.Я.; Андрєєва, В.Ф.; Андріїшин, О.П.; Андронов, Д.Ю.; Анісімов, О.О.; Антоненко, В.П. та ін.; Москаленко, Віталій Федорович \ред.\; Волосовець, Олександр Петрович \ред.\; Булах, Ірина Євгенівна \ред.\; Яворовський, Олександр Петрович \ред.\; Романенко, Олександр Вікторович \ред.\; Остапюк, Л.І. \ред.\
Экземпляры всего: 392
ЧЗ (2), Уч.Аб. (389), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (2), Уч.Аб. (389), Наук.Аб. (1)   616.31
   Б61


   
    Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик [Текст] : биография отдельного лица / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, В.С. Гриновець, С.Й. Кухта ; Львівський НМУ. - Львів : [Кварт], 2007. - 108 с. : фото. - Бібліогр. наук. праць Л.А. Луцик: с. 12-18. -Бібліогр.: с. 106-108. - ISBN 966-8792-29-7 : 010.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Стоматологические учебные заведения
   Медицинские институты

   История медициныДоп.точки доступа:
Зубачик, В.М.; Магльований, А.В.; Гриновець, В.С.; Кухта, С.Й.; Луцик, Любомира Антонівна (29.10.1918-29.12.2000) \о ней\; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   616.31
   С23


   
    Сборник заданий для подготовки к тестовому экзамену по естественно-научным дисциплинам "Крок-1. Стоматология" [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей вісших мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации, мед. факов ун-тов / кол. авт.; под ред. В.Ф. Москаленко, А.В. Волосовца, И.Е. Булах и др. ; МЗ Украины, МОН, НМУ им. Богомольца, Центр тестирования при МЗ У. - К. : Медицина, 2005. - 310 с. - Авторы: c. 2-6. - По каждой биомедицинской дисциплине-медицинской биологии, паразитологии и генетике, анатомии человека, гистологии, цитологии и эмбриологии, нормальной физиологии, биологической химии, патологической физиологии, патологической анатомии, микробиологии, вирусологии и иммунологии, фармакологи и медицинской рецептуре-не менее 200 тестовых заданий. - ISBN 966-8144-10-4 : 033.00 грн, 050.00 грн, 045.00 грн, 085.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Медицина--Тести
   Крок-1

   Врачи--Тесты

   Медицинские институты--Тесты

   Стоматологи--Тесты

Кл.слова (ненормированные):
ПОСОБИЕ


Доп.точки доступа:
Москаленко, В.Ф. \ред.\; Волосовец, А.П. \ред.\; Булах, И.Е. \ред.\; Яворовский, А.П. \ред.\; Романенко, А.В. \ред.\; Остапюк, Л.И. \ред.\
Экземпляры всего: 104
Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (95)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (95)   378
   М42


   
    Медицинское образование в мире и в Украине: Додипломное образование. Последипломное образование. Непрерывное профессиональное развитие [Текст] : учеб. пособие для преподавателей, магистров, аспирантов, студентов / Юрий Владимирович Поляченко, Вячеслав Григорьевич Передерий, Александр Петрович Волосовец и др ; МОЗ. Нац. мед. ун-т им. Богомольца. - К. : [б. и.], 2005 (Х.: ИПП"Контраст"). - 462 с. - ISBN 966-8855-33-7 : 089.00 грн
УДК
Рубрики: образование медицинское
   медицинские институты

   Болонская декларацияДоп.точки доступа:
Поляченко, Юрий Владимирович; Передерий, Вячеслав Григорьевич; Волосовец, Александр Петрович; Москаленко, Виталий Федорович; Аврахова, Людмила Яковлевна; Артемчук, Людмила Николаевна; Белан, Светлана Николаевна; Булах, Ирина Евгеньевна; Гулько, Степан Николаевич; Зеленина, Наталия Михайловна; Мруга, М. Р.; Остапюк, Л. И.; Национальный медицинский университет им. Богомольца
Экземпляры всего: 200
Наук.Аб. (197), ЧЗ (1), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)
Свободны: Наук.Аб. (197), ЧЗ (1), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)   616.31(063)
   М34


   
    Материалы республиканской учебно-методической конференции заведующих кафедрами стоматологических дисциплин медицинских институтов РСФСР, г. Калинин, 24-26 марта 1970г. [Текст] : материалы временных коллективов / Конференция республиканская учебно-методическая заведующих кафедрами стоматологических дисциплин медицинских институтов РСФСР (1970; Калинин) ; Конференция республиканская учебно-методическая заведующих кафедрами стоматологических дисциплин медицинских институтов РСФСР (1970; Калинин). - Калинин : [б. и.], 1970. - 109 с. -
УДК
Рубрики: Стоматология
   Медицинские институтыДоп.точки доступа:
Конференция республиканская учебно-методическая заведующих кафедрами стоматологических дисциплин медицинских институтов РСФСР (1970 ; Калинин)
Экземпляры всего: 1
КС НА (1)
Свободны: КС НА (1)   616.31(061)
   М75


    Молотовский [Пермский]государственный стоматологический институт.
    Труды Молотовского государственного стоматологического института. Сборник работ по стоматологическим, теоретическим и общеклиническим вопросам [Текст] : сборник научных трудов. Вып. 7-й / отв. ред. М.В. Костылев ; редколлегия: С.И. Василов, К.Я. Вотинова, В.С. Желтиков и др ; Молотовский [Пермский]государственный стоматологический институт. - Молотов : [б. и.], 1947 (Звезда). - 266 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 025.00 р.
10-летнему юбилею института 1935-1945гг. [C 1953г. - стомат. фак. ПГМИ]
Сохранность документа: Переплет
УДК
Рубрики: Стоматология
   Терапия

   Медицина

   Медицинские институты


Экземпляры всего: 1
КС НА (1)
Свободны: КС НА (1)   616.31(061)
   М75


    Молотовский [Пермский]государственный стоматологический институт.
    Труды Молотовского государственного стоматологического института. (Сборник работ по стоматологическим, теоретическим и общеклиническим вопросам) [Текст] : сборник научных трудов. Вып. 8-й / отв. ред. М.В. Костылев ; редколлегия: С.И. Василов, В.С. Желтиков, М.И. Иванов и др ; Молотовский [Пермский]государственный стоматологический институт. - Молотов : [б. и.], 1949 (Звезда). - 266 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Б. ц.
[C 1953г. - стомат. фак. ПГМИ]
Сохранность документа: Переплет
УДК
Рубрики: Стоматология
   Терапия

   Медицина

   Медицинские институты


Экземпляры всего: 1
КС НА (1)
Свободны: КС НА (1)   616.31(091)
   К30


   
    Кафедра терапевтичної стоматології. Історія. Бібліографія [Текст] : биография коллективная / укл.: С.Й. Кухта, Л.О. Цвих; заг. редакція С.Й. Кухти ; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького. - Львів : [б. и.], 1999. - 118 с. - ISBN 5-7707-0160-9 : 003.00 р.
УДК
Рубрики: Стоматология
   Медицинские институты

Аннотация: Видання підготовлено до 40-річного ювілею кафедри терапевтичної стоматології і містить історію та наукові досягнення, бібліографію наукових праць співробітників і статей, опублікованих у медичних виданнях та матеріалах конференцій, з'їздів і конгресів, монографії, навчальні посібники, депоновані рукописи, автореферати і дисертації, винаходи та раціоналізаторські пропозицї, списки виконаних дисертаційних та магістерських робіт, видань медичної літератури. Матеріал поданий в підготовленому авторами порядку мовами оригіналів. Починається матеріалами історії кафедри терапевтичної стоматології та її наукових досягнень, біографіями її лідерів - знаних клініцистів і вчених професорів Цешинського А.Т., Луцик Л.А., Чучмая Г.С.


Доп.точки доступа:
Кухта, Степан Йосипович \сост.\; Цвих, Л.О. \сост.\; Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького
Экземпляры всего: 1
КС НА (1)
Свободны: КС НА (1)   616.8
   К30


   
    Кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії та медичної генетики [Текст] : биография коллективная / УМСА. - [Полтава] : [Б.в.], [2008?] (Слинько О.С.). - 24 с. : ил. - 005.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Неврология--Полтава
   Медицинские институтыДоп.точки доступа:
УМСА; Українська медична стоматологічна академія. Кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії та медичної генетики
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   617
   М34


   
    Матеріали III ювілейної навчально-методичної та науково-практичної конференції завідувачів кафедр хірургічних хвороб стоматологічних факультетів медичних вузів України (м. Полтава, 26 листопада 1999 р.) [Текст] : материалы временных коллективов / редколегія : М.С. Скрипніков (гол. ред.) та ін ; МОЗУ, УМСА. - Полтава : УМСА, 1999 (Харків. Знання LTD). - 126 с. - 005.00 грн, Б.ц. грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Хирургия--Съезды и конференции
   Медицина--Съезды и конференции

   Медицинские институты--Съезды и конференции

Кл.слова (ненормированные):
Стоматологи


Доп.точки доступа:
УМСА; Конференція завідувачів кафедр хірургічних хвороб стоматологічних факультетів медичних вузів України (III ; 1999 ; Полтава)
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (2)
Свободны: Наук.Аб. (2)   378
   В75


    Вороненко, Юрій Васильович
    Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань : принципи, етапи створення, методологія [Текст] : [навчальний посібник для викладачів вищ. мед. навч. закладів] / Юрій Васильович Вороненко, Озар Петрович Мінцер, Володимир Володимирович Краснов ; МОЗУ, НМАПО. - К. : [б. и.], 2009 (Вінниця. НМУ). - 159 с. - Бібліогр.: с. 136-139. - 025.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Высшая школа
   Медицинские институты

   Обучение

   Учебники

   Компьютерные методы

Аннотация: ЗМІСТ??Список скорочень 4??Вступ 5??Розділ 1. Теоретичні аспекти створення електронних систем навчання 9??1.1. Компетентнісний підхід при забезпеченні якості освіти 9??1.2. Процедурні знання як основа компетентнісного підходу 17??І.З.Процесний підхід 21??1.4. Структура пам'яті людини і відображення інформації у ній в вигляді послідовності дій 29??1.5. Використання принципів процесного підходу в медицині 32??1.6. Електронне навчання лікарів 33??1.7. Проблема відображення знань в процесах навчання за допомогою електронних технологій 37??1.8. Електронні засоби навчання 38??1.9. Поняття гіпертексту 49??1.10. Системи автоматизованого контролю знань в автономних електронних навчальних засобах 48??Розділ 2. Методика побудови електронних навчальних посібників для відображення медичних процедурних знань 54??2.1. Визначення програмного забезпечення та стандарту відображення знань 54??2.2. Розробка дизайну та інтерфейсу посібника 59??2.3. Визначення принципів навігації по посібнику 70??2.4. Мультимедіа елементи 76??2.5. Визначення додаткових компонентів навчального процесу: тезаурус, допомога, пошук, історія 86??2.6. Контроль знань 94??2.7. Визначення основних атрибутів змісту навчального посібника 98??2.8. Визначення зовнішніх атрибутів процесу 1-го рівня 101??2.9. Дефрагментація процесів. Визначення основної структури змісту посібника 105??2.10. Змістовна структура модулю 110??Розділ 3. Оцінка якості електронного навчання 115??Глосарій 127??Література 136??Додатки 140


Доп.точки доступа:
Мінцер, Озар Петрович; Краснов, Володимир Володимирович; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)