Ліфантьєва, Н. О.
    Динаміка структурно-функціонального стану міокарда залежно від стратегії лікування ідіопатичної фібриляції передсердь [Текст] / Н.О. Ліфантьєва, О.Й. Жарінов, Є.С. Рей // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 54-58 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ
   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

   ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРД -- ЭХОКАРДИОГРАФИЯ -- ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ


Доп.точки доступа:
Жарінов, О.Й.; Рей, Є.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Боднар, Л. В.
    Ультраструктура провідної системи серця при гострій ішемії міокарда в експерименті [Текст] / Л.В. Боднар // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 16-19 : рис.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЯ МИОКАРДА -- СИСТЕМА КРОВОСНАБЖЕНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дрогомерецька, О. І.
    Клінічна симптоматика та функціональна характеристика міокарду лівого шлуночка у хворих на системний червоний вовчак і системну склеродермію з ураженням серця [Текст] / О.І. Дрогомерецька // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 31-33 : табл.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ

   ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРД -- СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Волошина, О. О.
    Вплив тривалого застосування аторвастатину ("Туліп") у комбинації з амлодипіном на гіпертрофію міокарда лівого шлуночка у пацієнтів з метаболічним синдромом Х [Текст] / О.О. Волошина, О.Г. Купчинська // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 50-53 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НАРУШЕНИЯ
   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА -- МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Купчинська, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гнатюк М.С.
    Ремоделювання артерій передсердь при токсичному пораженні міокарда [Текст] / Гнатюк М.С.; М.С. Гнатюк, А.М. Пришляк // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 77-80 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   ПРЕДСЕРДИЕ

   АРТЕРИИ

   ХЛОРИД КАДМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕДСЕРДИЯ АРТЕРИИ -- ХЛОРИД КАДМИЯ -- МОРФОМЕТРИЯ
Аннотация: Метою дослідження стало вивчення особливостей ремоделювання артерій різного калібру передсердь при дії на організм хлориду кадмію


Доп.точки доступа:
Пришляк, А.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ультраструктурні особливості розвитку міокардіопатій, обумовлених гіпотиреозом та дією малих доз іонізуючого випромінювання [Текст] / Л.О. Стеченко, В.А. Петренко, І.С. Іщенко и др // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 318-321 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   ГИПЕРТИРЕОЗ

   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРДИОПАТИЯ -- ГИПОТИРЕОЗ -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ
Аннотация: Метою дослідження явилось визначення спільних та відмінних ультраструктурних змін в міокарді передсердь за умови дії малих доз іонізуючої радіації і гіпотиреозу, а також аналіз сумісної дії цих факторів на організм


Доп.точки доступа:
Стеченко, Л.О.; Петренко, В.А.; Іщенко, І.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шустов, С. Б.
    Резидуальная гипертензия и гипертрофия миокарда у больных, оперированных по поводу акромегалии [Текст] / С.Б. Шустов, В.Л. Баранов, Д.В. Кадин // Проблемы эндокринологии : Научно-практический ж-л. - 2007. - Том53, N6. - С. 26-30 : табл. . - ISSN 0375-9660
Рубрики: АКРОМЕГАЛИЯ
   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АКРОМЕГАЛИЯ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Баранов, В.Л.; Кадин, Д.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    О взаимосвязи дисперсии интервала QT, продолжительности ишемии миокарда и степени выраженности коронарного атеросклероза у больных ИБС с безболевыми эпизодами ишемии миокарда [Текст] / Ю.Н. Федулаев, А.Ю. Лебедева, И.Г. Гордеев et al // РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический медицинский журнал. - 2006. - N5. - С. 29-33 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   АТЕРОСКЛЕРОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ


Доп.точки доступа:
Федулаев, Ю.Н.; Лебедева, А.Ю.; Гордеев, И.Г.; Клыков, Л.Л.; Щелкунова, И.Г.; Ромашенко, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Генетические аспекты гипертрофии миокарда при гипертрофической кардиомиопатии и артериальной гипертонии [Текст] / М.Д. Смирнова, Т.В. Фофанова, А.Ю. Постнов, Агеев Ф.Т. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N1. - С. 77-84 . - ISSN 0040-3660
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Смирнова, М.Д.; Фофанова, Т.В.; Постнов, А.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Богмат, Л. Ф.
    Провоспалительные цитокины в формировании хронической сердечной недостаточности у подростков с патологией миокарда [Текст] / Л.Ф. Богмат, Л.И. Рак, В.И. Молева // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2007. - N4. - С. 127-129 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЦИТОКИНЫ
   НЕДОСТАТОЧНОСТИ БОЛЕЗНИ

   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЦИТОКИНЫ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Рак, Л.И.; Молева, В.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Заднипряній, И. В.
    Перинатальная гипоксия и феномен "оглушенного" миокарда новорожденных [Текст] / И.В. Заднипряній, О.С. Третьякова // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2007. - N4. - С. 177-180 : ил., табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   МЛАДЕНЕЦ

   ГИПОКСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПОКСИЯ -- ПЕРИНАТОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Третьякова, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кароли, Н. А.
    Индекс повреждения миокарда CIIS и смертность пациентов с хронической обструктивной болезнью легких [Текст] / Н.А. Кароли, А.П. Ребров // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2008. - Том48, N7. - С. 48-51 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ -- сердечно-сосудистые заболевания -- ИНДЕКС ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Ребров, А.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Палеев, Н. Р.
    Классификация некоронарогенных заболеваний миокарда [Текст] / Н.Р. Палеев, Ф.Н. Палеев // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2008. - Том48, N9. - С. 53-58 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРДА БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Палеев, Ф.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Денисова, Е. А.
    Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных артериальной гипертонией [Текст] / Е.А. Денисова, Л.Л. Кириченко, П.В. Стручков // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N9. - С. 84-86 . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Кириченко, Л.Л.; Стручков, П.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сравнительная оценка инотропной реакции изолированного миокарда пациентов и ишемической и ревматической болезнью сердца после кратковременных периодов покоя на фоне амиодарона [Текст] / Д.С. Кондратьева, С.А. Афанасьев, А.В. Евтушенко, Шипулин В.М., Попов С.В. // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2008. - Том48, N10. - С. 45-50 : граф. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРДА БОЛЕЗНИ -- САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛУМ -- АМИОДАРОН


Доп.точки доступа:
Кондратьева, Д.С.; Афанасьев, С.А.; Евтушенко, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Юхновский, А. Ю.
    Выбор оптимальной медикаментозной стратегии для лечения пациентов с персистирующей формой фибрилляции предсердий [Текст] / А.Ю. Юхновский // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2008. - N4. - С. 45-50 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ
   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

   МИОКАРДА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ИШЕМИЯ МИОКАРДА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Связь между развитием эпизодов ишемии миокарда и изменениями артериального давления у больных с ИБС, получающих лечение хроническим гемодиализом [Текст] / В.А. Добронравов, А.В. Смирнов, Ю.Ф. Владимирова, Боровская Е.А. // НЕФРОЛОГИЯ : Северо-западная ассоциация нефрологов и врачей диализа. Научно-практический журнал. - 2008. - Том12, N3. - С. 24-35 : табл. . - ISSN 1561-6274
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   ГЕМОДИАЛИЗ

   ИШЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕМОДИАЛИЗ -- АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ -- ИШЕМИЯ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Добронравов, В.А.; Смирнов, А.В.; Владимирова, Ю.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вариабельность сердечного ритма у детей с патологией миокарда [Текст] / Л.Ф. Богмат, Л.И. Рак, Э.Л. Ахназарянц, Михальчук О.Я. // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2008. - N3. - С. 177-180 : табл.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   СЕРДЦА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРДА ПАТОЛОГИЯ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Богмат, Л.Ф.; Рак, Л.И.; Ахназарянц, Э.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Методика фармакологического прекондиционирования миокарда галогенсодержащими анестетиками у кардиохирургических пациентов [Текст] / М.В. Задорожный, А.Г. Яворовский, Т.П. Зюляева, Исаева А.М., Винницкий Л.И., Бунятян А.А. // АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический ж-л. - 2008. - N5. - С. 4-8 : табл. . - ISSN 0201-7563
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРДА БОЛЕЗНИ -- КАРДИОМИОЦИТ -- ИШЕМИЯ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Задорожный, М.В.; Яворовский, А.Г.; Зюляева, Т.П.; Исаева А.М., А.М., Винницкий Л.И., Бунятян А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Биомеханика миокарда у пациентов с недостаточностью коронарного кровообращения [Текст] / В.А. Сандриков, Т.Ю. Кулагина, Е.Ю. Ван, Гаврилов А.В., Архипов И.В. // АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический ж-л. - 2008. - N5. - С. 8-10 : фото.цв. . - ISSN 0201-7563
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   КРОВООБРАЩЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРДА БОЛЕЗНИ -- СЕРДЦА КЛАПАНЫ -- КОРОНАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Сандриков, В.А.; Кулагина, Т.Ю.; Ван, Е.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)