Україна., МОЗ.
    Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія" [Текст] / МОЗ. Україна. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 89-115 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: КАРДИОЛОГИЯ
   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРОТОКОЛЫ -- КАРДИОЛОГИЯ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Демина, Ф. В.
    Медицинская карта - источник точной и достоверной информации либо основной юридический документ [Текст] / Ф.В. Демина, Г.А. Пашинян, Л.М. Лукиных // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N1. - С. 8-12
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
   ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ СОСТАВЛЕНИЕ

   ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ -- МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА -- ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Пашинян, Г.А.; Лукиных, Л.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Протокол ведения больных. Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) [Текст] // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N1. - С. 65-78 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТЬ БЕЗЗУБАЯ ЧАСТИЧНО
   ДИАГНОСТИКА

   СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
Адентия частичная -- Зубов отсутствие частичное -- Протокол ведения больных

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Протокол ведения больных. Частичное отсутствие зубов (Частичная вторичная адентия) [Текст] // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N2. - С. 58-78 : табл.
Рубрики: ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ
   ЗУБНЫЕ ОТТИСКИ, ТЕХНИКА

   ЧЕЛЮСТЬ БЕЗЗУБАЯ ЧАСТИЧНО

   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
Адентия частичная -- Зубов отсутствие частичное -- Протокол ведения больных

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Протокол ведения больных. Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) [Текст] // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N3. - С. 68-87 : табл.
Рубрики: ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ
   ЗУБНЫЕ ОТТИСКИ, ТЕХНИКА

   ЧЕЛЮСТЬ БЕЗЗУБАЯ ЧАСТИЧНО

   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
Адентия частичная -- Зубов отсутствие частичное -- Протокол ведения больных

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Про затвердження Форми довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правовіх документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів [Текст] : наказ від 7 листопада 2007 року №688 // СТОМАТОЛОГ : Журнал для практикующего стоматолога и зубного техника. - 2007. - N12. - С. 4-6 : табл.
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Кл.слова (ненормированные):
МОЗ -- НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Василишин, Р. Й.
    Формування і коригування планової вартості лікування відповідно до медико-економічних стандартів на основі сучасних інформаційних технологій [Текст] / Р.Й. Василишин // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомV-VI, N3. - С. 124-126 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
   МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СИСТЕМА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОПЛАТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ -- НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА -- МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Завальнюк, А. Х.
    Освітні засади і юридичне значення медичної документації [Текст] / А.Х. Завальнюк, В.В. Франчук // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 54-57 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Франчук, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зингерман, Б. В.
    "Электронная история болезни"- новый подход [Текст] / Б.В. Зингерман, М.А. Шифрин, Н.Е. Шкловский-Корди // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N7. - С. 5-8 . - ISSN 0040-3660
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ -- ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ -- ДОКУМЕНТООБОРОТ


Доп.точки доступа:
Шифрин, М.А.; Шкловский-Корди, Н.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    ВОЗ выпускает новый стандарт на документальную регистрацию здоровья детей и подростков [Текст] // СТОМАТОЛОГИЯ детского возраста и профилактика : Рецензируемый, рекомендованный ВАК научный журнал. - 2008. - N1. - С. 12 . - ISSN 1683-3031
Рубрики: КЛАССИФИКАЦИЯ
   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -- ВОЗ -- СТАНДАРТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Черняев, А. Л.
    Внебольничная пневмония в стационаре: анализ ведения больных (по данным историй болезни) [Текст] / А.Л. Черняев, Е.П. Лукашенко, С.Ю. Чикина // ПУЛЬМОНОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2009. - N 1. - С. 44-50 : табл. . - ISSN 0869-0189
Рубрики: ПНЕВМОНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ
   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ -- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ -- СМЕРТНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Лукашенко, Е.П.; Чикина, С.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кулигіна, В. М.
    Результати дослідження характеру ендодонтичного лікування зубів на основі вивчення записів у медичній картці стоматологічного хворого [Текст] / В.М. Кулигіна, О.А. Тарасенко, Т.О. Гуменюк // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2009. - N 6. - С. 1-11 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОДОНТИЯ


Доп.точки доступа:
Тарасенко, О.А.; Гуменюк, Т.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оптимизация системы организации и контроля знаний студентов при прохождении производственной практики как один из факторов управления педагогическим процессом на кафедре терапевтической стоматологии [Текст] / А. Кунин, С. Шелковникова, Л. Лепехина, Панкова С. // CATHEDRA. КАФЕДРА : Стоматологическое образование в России. - 2009. - N 30/31( лето-осень). - С. 76-78 : рис.
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
   СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА -- МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ -- МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Кунин, А.; Шелковникова, С.; Лепехина, Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зарецкий, М. М.
    От "скорбных листов" и "лазаретных книг" до электронной истории болезни [Текст] / М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова, Т.В. Лобачевская // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2009. - N 7/8. - С. 59-61
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ -- КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО


Доп.точки доступа:
Черникова, Н.М.; Лобачевская, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вахтенко, О. М.
    Аналіз анкетування лікарів стоматологічного профілю та організаторів стоматологічної служби України [Текст] / О.М. Вахтенко // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2010. - N 5. - С. 111-113 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ

   СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЛУЖБЫ

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ -- АНКЕТИРОВАНИЕ ВРАЧЕЙ -- МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бажанов, Н.
    Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство: возрастные аспекты [Рукопись] / Н. Бажанов, Н. Иваненко // ВРАЧ. - 2011. - N10. - С. 73-75 : табл. . - ISSN 0236-3054
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ


Доп.точки доступа:
Иваненко, Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Умарова, К. В.
    Значение медицинской документации для оценки качества оказания стоматологической помощи [Текст] / К.В. Умарова, В.Г. Бутова, Б.Ю. Суражев // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N5. - С. 46-48. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Кл.слова (ненормированные):
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ -- МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Бутова, В.Г.; Суражев, Б.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   614
   М 54


   
    Медична облікова документація, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях [Текст] : монография / Гол. ред. О. М. Орда ; МОЗ України. Центр мед. статистики МОЗ України. Укр. ін-т громад. здоров'я. - К. : [б. и.], 2003. - 89 с. - 016.66 грн
УДК
Рубрики: Медицинская документация


Доп.точки доступа:
Орда, О.М. \ред.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   614
   М 42


   
    1.3 Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях) [Текст] : гол. ред. В.Ф. Москаленко / МОЗ України. Центр мед. статистики МОЗ України. Укр. ін-т громад. здоров'я. - К. : [б. и.], 2000. - 154 с. - 025.00 грн
УДК
Рубрики: Медицинская документация


Доп.точки доступа:
Москаленко, В.Ф. \ред.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   614
   М 54


   
    Медична облікова документація, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів [Текст] : альбом облікових форм / МОЗ. Центр мед. статистики МОЗ. Укр. ін-т громадськ. здоров"я. - Киiв : [б. и.], 2001. - 107 с. : обр. - 016.66 грн
Назва кн.: 1.7 Медична...
УДК
Рубрики: Медицинская документация

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)