616.12
   П31


    Пєший, Микола Миколайович
    Кардіологія дитячого віку [Текст] : навчальний посібник для студ. і лікарів-інтернів ВМНЗ III-IV рівнів. Ч. 1 / Микола Миколайович Пєший, О.І. Сміян ; МОЗ України, ЦМК , УМСА, СДУ. - Полтава ; Суми : [б. и.], 2003. - 256 с : ил. - Бібліогр.: с. 251-253. - ISBN 966-95977-4-9 : 010.00 грн, 020.00 грн
УДК
Рубрики: Кардіологія
   ДітиДоп.точки доступа:
Сміян, О.І.; УМСА
Экземпляры всего: 4
Наук.Аб. (4)
Свободны: Наук.Аб. (4)   616.14
   Х 69


    Ходаківська, Олена Вікторівна
    Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та В-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні хворих, що перенесли гострий коронарний синдром без зубця О [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец.14.00.06 / Олена Вікторівна Ходаківська ; МОЗ України. - К., 2007. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.24
   П 90


    Пухальська, Наталія Станіславівна
    Особливості лікування порушень функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень із урахуванням стану вегетативної регуляції серцевої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Наталія Станіславівна Пухальська ; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. - К., 2007. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   С 43


    Склянна, Олена Валеріївна
    Структурно-функціональнннні зміни міокарда у хворих на залізодефіцитну анемію та засоби їх медикаментозної корекції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Олена Валеріївна Склянна ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2007. - 23 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   К 50


    Клочко, Олег Вячеславович
    Зміни нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та фібринолітичних факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Олег Вячеславович Клочко ; МОЗ України. Нац. мед, ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Л 55


    Лизогуб, Ірина Вікторівна
    Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на добовий ритм артеріального тиску, центральну і церебральну гемодинаміку хворих гіпертонічною хворобою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Ірина Вікторівна Лизогуб ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2007. - 22 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Л 64


    Ліфантьєва, Наталія Олександрівна
    Зміни структурно-функціонального стану міокарда у хворих з персистуючою та постійною формами фібриляції передсердь [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Наталія Олександрівна Ліфантьєва; Наталія Олександрівна Ліфантьева ; МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   М 19


    Малиновська, Катерина Сергіївна
    Якість життя, фізична працездатність, міокардіальний резерв та шляхи їх підвищення у вагітних з вродженими вадами серця [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук / Катерина Сергіївна Малиновська ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України". - К., 2007. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Т 48


    Ткаченко, Ольга Віталіївна
    Роль оксидативного стресу і ендотеліальної дисфункції в ремоделюванні лівого шлуночка серця та їх корекція карведілолом у хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Ольга Віталіївна Ткаченко ; МОЗ України. Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   С60


    Солов`юк, Олександр Олегович
    Вплив бета-адреноблокаторів на добовий профіль артеріального серцевого ритму та функціональний стан артеріальних судин у хворих на гіпертонічниу хворобу [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Олександр Олегович Солов`юк ; МОЗ України. Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Ч59


    Чижова, Валентина Петрівна
    Зміни мікроциркуляторної ланки судинного русла та функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу похилого та старечого віку під впливом антигіпертензивної терапії (еналаприл, амлодипін, небіволол - довготривалі спостереження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Валентина Петрівна Чижова ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2005. - 24 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Х19


    Ханюкова, Інна Ярославівна
    Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів внаслідок гіпертонічної хвороби [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Інна Ярославівна Ханюкова ; МОЗ. Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 23 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   С 95


    Сичов, Роман Олександрович
    Зміна пружноеластичних властивостей артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту та антагоністами рецепторів ангіотензину [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Роман Олександрович Сичов ; МОЗ України.Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Р 15


    Радченко, Ольга Вікторівна
    Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти моксонідину у хворих на метаболічний синдром х [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Ольга Вікторівна Радченко ; МОЗ України. Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 24 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   К 51


    Клунник, Марія Олексіївна
    Посттромбоемболічна легенева гіпертензія у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця : особливості морфо-функціонального стану серця та ефективність медикаментозної корекції при довготривалому спостереденні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Марія Олексіївна Клунник ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2005. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   К 45


    Кітура, Оксана Євгенівна
    Вікові особливості переносності та ефективності бета-адреноблокаторів у хворих із застійною серцевою недостатністю [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Оксана Євгенівна Кітура ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   К 44


    Кисельов, Сергій Михайлович
    Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента SТ на електрокардіограмі з артеріальною гіпертензією та їх медикаментозна корекція [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Сергій Михайлович Кисельов ; МОЗ України. Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 22 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Г 65


    Гончарова, Олена Сергіївна
    Функціональний стан системи цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ канд. мед. наук / Олена Сергіївна Гончарова ; МОЗ України. Запорізький держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 24 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   К 43


    Кіржнер, Геннадій Давидович
    Лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда на догоспітальному етапі при використанні системної терапії та негемоглобінового носія кисню [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Геннадій Давидович Кіржнер ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2006. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.12
   Р 98


    Рябцев, Олег Вадимович
    Перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда з зубцем Q у хворих похилого віку та їхні зміни в сучасних умовах лікування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Олег Вадимович Рябцев ; МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2006. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Кардіологія
Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)