Ждан, В. М.
    Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.М. Ждан, Н.М. Бобирьов, О.В. Шешукова ; Українська медична стоматологічна академія (Полтава) // МЕДИЧНА ОСВІТА. - Тернопіль, 2006. - Ст. 6, № 2
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Аннотация: Перехід до кредитно-модульного принципу викладання сприяє підвищенню мотивації студентів до навчання протягом усього періоду підготовки


Доп.точки доступа:
Бобирьов, Н.М.; Шешукова, О.В.

    Мисула, І. Р.
    Результати впровадження засад Болонської декларації та кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському Державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського [Текст] / І.Р. Мисула, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 7-10 : табл. . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Шульгай, А.Г.; Панчишин, Н.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кашуба, М. О.
    Удосконалення організації навчального процесу та контролю знань студентів в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології людини Тернопільського Державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського [Текст] / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, Н.І. Рега // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 43-45 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- учебный процесс -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Пашко, К.О.; Рега, Н.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Иващенко, В. В.
    Некоторые вопросы оптимизации внутриаудиторной самостоятельной работы студентов на курсе общей хирургии, построенной на основе принципов кредитно-модульной системы [Текст] / В.В. Иващенко, А.И. Николаев // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 300-302
Рубрики: ОБУЧЕНИЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ОБУЧЕНИЕ -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА


Доп.точки доступа:
Николаев, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблемні питання викладання загальної хірургії за кредитно-модульною системою [Текст] / С.О. Мунтян, В.П. Кришень, С.І. Баранник, Задорожний В.В., Трофімов М.В. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 314-316 : табл.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ


Доп.точки доступа:
Мунтян, С.О.; Кришень, В.П.; Баранник, С.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    До питання адекватності оцінок згідно Болонської системи [Текст] / І.О. Чорна, О.В. Лігоненко, О.Б. Зубаха, Стороженко О.В., Шумейко І.А. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 319-320
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Чорна, І.О.; Лігоненко, О.В.; Зубаха, О.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мерецький, В. М.
    Організація викладання клінічної фармакології в контексті впровадження кредитно-модульної технології [Текст] / В.М. Мерецький // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 18-20 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Розділ 2. Проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів-педіатрів: матеріали V конгресу педіатрів України (15-17 жовтня 2008 р., Київ) "Сучасні проблеми клінічної педіатрії" [Текст] // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 23-25 . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДОДИПЛОМНОЕ
   ОБРАЗОВАНИЕ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Чухрієнко, Н. Д.
    Освітньо-кваліфікаційна характеристика лікаря загальної практики та кредитно-модульна система післядипломної підготовки: проблеми взаємозалежності в контексті сучасних вимог медичної освіти [Текст] / Н.Д. Чухрієнко, О.Є. Козлова, О.І. Гайдук // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 22-23
Рубрики: КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА ВР -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Козлова, О.Є.; Гайдук, О.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Інтеграція навчального процесу- основа ефективності кредитно-модульної системи навчання [Текст] / П.О. Неруш, О.Г. Родинський, О.В. Мозгунов, Демченко О.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 16-17 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Неруш, П.О.; Родинський, О.Г.; Мозгунов, О.В.; Демченко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми методичного забезпечення оцінювання знань і вмінь студентів з загальної хірургії за принципами кредитно-модульної системи навчання [Текст] / Я.Й. Крижановський, В.С. Кульбака, В.М. Меллін, Коваленко о.М., Антонів В.Р., Стець М.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 18-19 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ХИРУРГИЯ


Доп.точки доступа:
Крижановський, Я.Й.; Кульбака, В.С.; Меллін, В.М.; Коваленко о.М., о.М., Антонів В.Р., Стець М.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми навчального процесу в умовах запровадження кредитно-модульної системи при підготовці студентів -іноземців [Текст] / Н.І. Токарчук, Т.В. Капітан, О.С. Рубіна, Мантак Г.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 27-28 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- учебный процесс -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Токарчук, Н.І.; Капітан, Т.В.; Рубіна, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми та особливості організації практично орієнтованого викладання фізіології студентам, що навчаються за кредитно-модульною системою [Текст] / С.С. Ткачук, Г.І. Ходоровський, В.І. Швець, Ясінський В.І., Ткачук О.В., Ясінська О.В., Анохіна С.І., Кузнецова О.В. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 29-31 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ФИЗИОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Ткачук, С.С.; Ходоровський, Г.І.; Швець, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гольденберг, Ю. М.
    Кредитно-модульна система як активуючий фактор навчальної діяльності студентів з залученням сучасних інформаційних технологій на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини [Текст] / Ю.М. Гольденберг, Є.Є. Петров, З.О. Борисова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N4, ч.2. - С. 187-188
Рубрики: КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ


Доп.точки доступа:
Петров, Є.Є.; Борисова, З.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Досвід викладання фізіології за кредитно-модульною системою на медичному факультеті [Текст] / М.Р. Гжегоцький, Ю.С. Петришин, С.М. Ковальчук, Мисаковець О.Г., Терлецька О.І., Паніна Л.В., Чупашко О.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 36-38 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Гжегоцький, М.Р.; Петришин, Ю.С.; Ковальчук, С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Викладання анатомії людини за умов реформування вищої медичної освіти з врахуванням світового досвіду [Текст] / Б.Я. Ремінецький, І.Є. Герасимюк, Я.І. Федонюк, Пришляк А.М., Бурий В.В. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 38-39 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- АНАТОМИЯ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Ремінецький, Б.Я.; Герасимюк, І.Є.; Федонюк, Я.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості організації навчального процесу з іноземними студентами на молодших курсах в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, А.М. Скрипніков, Старченко І.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 32-33 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Ждан, В.М.; Бобирьов, В.М.; Скрипніков, А.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зіменковський, Б. С.
    Досвід і проблеми запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, І.І. Солонинко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 37-39 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Гжегоцький, М.Р.; Солонинко, І.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Заяць, Л. М.
    Окремі аспекти навчально-педагогічного плану патологічної фізіології за кредитно-модульною системою [Текст] / Л.М. Заяць, І.Б. Кремінська, В.А. Левицький // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 90-94 : табл.
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПЛАН -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ПАТОФИЗИОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Кремінська, І.Б.; Левицький, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Остафійчук, С. О.
    Впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі акушерства та гінекології [Текст] / С.О. Остафійчук, Т.М. Дрінь, О.М. Ласитчук // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 98-100
Рубрики: КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС -- ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ


Доп.точки доступа:
Дрінь, Т.М.; Ласитчук, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)