616.12
   П31


    Пєший, Микола Миколайович
    Кардіологія дитячого віку [Текст] : навчальний посібник для студ. і лікарів-інтернів ВМНЗ III-IV рівнів. Ч. 1 / Микола Миколайович Пєший, О.І. Сміян ; МОЗ України, ЦМК , УМСА, СДУ. - Полтава ; Суми : [б. и.], 2003. - 256 с : ил. - Бібліогр.: с. 251-253. - ISBN 966-95977-4-9 : 010.00 грн, 020.00 грн
УДК
Рубрики: Кардіологія
   ДітиДоп.точки доступа:
Сміян, О.І.; УМСА
Экземпляры всего: 4
Наук.Аб. (4)
Свободны: Наук.Аб. (4)   616.9
   Ч-49


    Чернишова, Людмила Іванівна
    Кандидозна інфекція у дітей [Текст] : навчальний посібник: навч.-метод. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищ. кваліфікації закладів (фак.) післядиплом. освіти / Людмила Іванівна Чернишова, Дмитро Вікторович Самарін ; МОЗ, Київ. МАПО. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 166 с. - Бібліогр.: с. 162-166. - ISBN 966-8609-67-0 : 020.00 грн
УДК
Рубрики: Кандидоз
   ДітиДоп.точки доступа:
Самарін, Дмитро Вікторович
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.3
   Г22


   
    Гастроентерологія дитячого віку [Текст] : навч. посібник для студентів ВМНЗ III-IV рівнів / Є.В. Прохоров, Олександр Петрович Волосовець, Л.М. Гелескул та ін; за заг. ред. Є.А. Прохорова, О.П. Волосовця. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 159 с. - Бібліогр.: с. 159. - ISBN 966-673-068-5 : 025.00 грн
УДК
Рубрики: Травної системи хвороби
   Діти

Аннотация: ВСТУП ..4 1. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В ДІТЕЙ... 6 2. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ... 17 2.1.Функціональна діагностика стану шлунка ... 17 2.2. Функціональна діагностика стану печінки і жовчовивідних шляхів. 28 2.3. Дослідження жовчовивідної системи .... 31 2.4. Функціональна діагностика стану підшлункової залози ..... 34 2.5. Функціональна діагностика стану кишечнику . 37 3. ЗАХВОРЮВАННЯ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ .. 41 3.1. Функціональні розлади шлунка.. 41 3.2. Хронічний гастрит і гастродуоденіт ... 50 3.3. Виразкова хвороба . 64 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ ... 82 4.1.Дискінезія жовчних шляхів. Хронічний холецистохолангіт .. 82 4.2. Хронічний гепатит .. 95 5. ЗАХВОРЮВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ .. . 115 5.1. Панкреатити.. 115 6. ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ.. . 125 6.1. Хронічні коліти .. 125 6.2. Синдром порушеного кишкового всмоктування........ 136 ДОДАТКИ Додаток 1.Правильні відповіді до завдань ... 151 Додаток 2. Алгоритми синдромів ...152 ЛІТЕРАТУРА...159


Доп.точки доступа:
Прохоров, Є.В.; Волосовець, Олександр Петрович; Гелескул, Л.М.; Борисова, Т.П.; Буряк, В.М.; Островський, І.М.; Сорока, Ю.А.; Челпан, Л.Л.; Бєльська, О.А.; Кононова, В.К.; Толстикова, О.О.; Острополець, М.С.; Прохоров, Є.А. \ред.\; Волосовець, Олександр Петрович \ред.\
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.6
   В64


    Возіанов, Олександр Федорович
    Вроджені вади сечових шляхів у дітей [Текст] : монография / Олександр Федорович Возіанов, Данило Антонович Сеймівський, Василь Євгенович Бліхар. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 218 с. : ил. - Бібліогр.: с. 218. - ISBN 966-7364-52-6 : 035.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Урологія
   Діти

Аннотация: ВСТУП....4Глава 1. АНАТОМОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИХ ДІТЕЙ..6 Глава 2. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ..17 Глава 3. ВРОДЖЕНІ ВАДИ МИСКОВО-ЧАСКОВОІ СИСТЕМИ ТА МИСКОВО-СЕЧОВІДНОГО СЕГМЕНА...47 Мегаколікс та полімегаколікс...47 Синдром Фралей...49 Вроджений гідронефроз...51 Глава 4 ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕЧОВОДІВ...65 Міхурово-сечовідний рефлюкс....65 Мегауретер.81 Подвоєння сечоводів....93 Глава 5 ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕЧОВОГО МІХУРА...99 Семіотика вроджених вад сечового міхура...99 Екстрофія сечового міхура..106 Дивертикул сечового міхура....129 Уретероцеле..134 Незарощення сечової протоки...137 Подвоєний сечовий міхур...138 Вроджена гіпертрофія детрузора...139 Нейрогенний сечовий міхур...139 Глава 6 ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕЧІВНИКА..178 Гіпоспадія....178 Епіспадія....205 Клапани задньої уретри....213 Дивертикул сечівника...216 Гіпертрофія сім'яного горбика....216 Звуження зовнішнього отвору сечівника..217


Доп.точки доступа:
Сеймівський, Данило Антонович; Бліхар, Василь Євгенович
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.2
   Г72


   
    ГРВІ. Бронхіти у дітей. Лікування кашлю. [Текст] : метод. рекомендації для самостійної роботи студентів 4 курсу мед. фак. по курсу факультет. педіатрії / укладачі: Г. М. Траверсе, С.М. Цвіренко ; УМСА. - Полтава : [б. и.], 2006 (РВВ УМСА). - 28 с. - Бібліогр.: с. 28. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Бронхів хвороби
   Кашель

   ДітиДоп.точки доступа:
Траверсе, Галина Михайлівна \укладач.\; Цвіренко, С.М. \укладач.\; УМСА
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.4
   Т44


   
    Тиреопатії при цукровому діабеті у дітей та підлітків [Текст] : (методичні рекомендації) / О.А. Будрейко, Л.Д. Нікітіна, С.О. Чумак, Н.В. Філіпова, Інст. охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України ; АМНУ, МОЗ, УЦНМІПЛР. - Київ : [б. и.], 2007. - 23 с. : фото. - Бібліогр.: с.23. -
УДК
Рубрики: Тиреоїдит аутоімунний
   Діабет цукровий

   Діти

   ПідліткиДоп.точки доступа:
Будрейко, О.А.; Нікітіна, Л.Д.; Чумак, С.О.; Філіпова, Н.В.
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.4
   Д44


   
    Діагностика, лікування та профілактика синдрому збільшеного тимусу у дітей раннього віку [Текст] : (методичні рекомендації) / уклад: А.В. Макаров та ін.; установа-розробник: НМАПО, Ін-т мікробіології та вірусології, Закарпат. обл. дит. клін. лікарня ; МОЗ, УЦНМІПЛР. - К. : [б. и.], 2007 (Балюк І.Б.). - 32 с. - Бібліогр.: с. 26-27. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Тимус
   ДітиДоп.точки доступа:
Макаров, Анатолій Васильович \уклад.\; Сокур, Петро Павлович \уклад.\; Співак, Микола Якович \уклад.\; Кравчук, Борис Олексійович \уклад.\; Стинич, Оксана Анатоліївна \уклад.\; Лазаренко, Людмила Миколаївна \уклад.\; Серденко, Богдан Богданович \уклад.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.15
   М54


   
    Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 4 курсу медичного факультету з предмету "Факультетська педіатрія" [Текст] : методические рекомендации. Тема. Геморагічні діатези у дітей / Світлана Миколаївна Цвіренко, Марина Миколаївна Фастовець ; УМСА. - Полтава : [б. и.], 2006. - 28 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Геморагічні діатези
   ДітиДоп.точки доступа:
Цвіренко, Світлана Миколаївна; Фастовець, Марина Миколаївна; УМСА
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.7
   А72


   
    Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології [Текст] : (методичні рекомендації) / уклад. В.В. Бережний та ін.; уст.-розробник: НМАПО ім. П.Л. Шупика ; МОЗ, УЦНМІПЛР. - Київ : [б. и.], 2008. - 31 с. - Бібліогр.: с. 31. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Ревматологія
   Діти

   Лікарська терапіяДоп.точки доступа:
Бережний, В.В. \уклад.\; Марушко, Т.В. \уклад.\; Орлюк, И.Б. \уклад.\; Уніч, Н.К. \уклад.\; Корнєва, В.В. \уклад.\; Курило, Л.В. \уклад.\; Глядєлова, Н.П. \уклад.\; Козачук, В.Г. \уклад.\; Тараненко, Т.В. \уклад.\
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.8
   П86


   
    Психогігієнічна оцінка функціонального стану старшокласників при профільному навчанні [Текст] : (методичні рекомендації) / уклад.: В.О. Коробчанський, В.І. Карасьов; уст. розробник: ХДМУ ; МОЗ, УЦНМІПЛР. - Київ : [б. и.], 2007. - 21 с. - Бібліогр.: с. 21. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Нервова система
   Здоров'я стан

   ДітиДоп.точки доступа:
Коробчанський, В.О. \уклад.\; Карасьов, В.І. \уклад.\; ХДМУ
Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616.2
   Р27


   
    Раціональне лікування респіраторних інфекцій у дітей [Текст] : (методичний посібник для лікарів) / уклад.: Вікторія Павлівна Костроміна, Олена Олександрівна Рєчкіна; уст. розробник: НІФП ім. Ф.Г. Яновського ; МОЗ, АМНУ, НІФП ім. Ф.Г. Яновського. - К. : [б. и.], 2008. - 16 с. : рис. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Респіраторні інфекції
   ДітиДоп.точки доступа:
Костроміна, Вікторія Павлівна \уклад.\; Рєчкіна, Олена Олександрівна \уклад.\
Экземпляры всего: 2
Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)
Свободны: Наук.Аб. (1), ЧЗ (1)

    Україна. Закон
    Про оздоровлення та відпочинок дітей [Текст] : закон України №375 від 04.09.2008р. / Україна. Закон // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - №11. - С. 3-14
Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ
   ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

   ДІТИ    Україна. Закон
    Про оздоровлення та відпочинок дітей [Текст] : закон України №375 від 04.09.2008р. / Україна. Закон // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - №11. - С. 3-14
Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ
   ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

   ДІТИ