613
   Н62


    Нікберг, Ілля Ісайович
    Гігієна з основами екології [Текст] : [підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації] / Ілля Ісайович Нікберг, Ігор Володимирович Сергета, Леонід Іванович Цимбалюк. - К. : Здоров'я, 2001. - 503 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 501-503. - ISBN 5-311-01194-7 : 018.00 грн, 018.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гігієна
   екологія--основи

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК


Доп.точки доступа:
Сергета, Ігор Володимирович; Цимбалюк, Леонід Іванович
Экземпляры всего: 95
ЧЗ (3), Наук.Аб. (92)
Свободны: ЧЗ (3), Наук.Аб. (92)   613
   Л64


    Литвинова, Галина Олександрівна
    Гігієна з основами екології [Текст] : підручник для студ. відділень "Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Акушерська справа" вищ. мед. закладів освіти I-II рівнів акредитації / Галина Олександрівна Литвинова. - К. : Здоров'я, 1999. - 368 с. - ISBN 5-311-01146-7 : 012.00 грн, 011.80 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гігієна
   екологія

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   613
   Г46


   
    Гігієна та екологія [Текст] : підручник для студентів ВМНЗ IV рівня / Василь Гаврилович Бардов, Віталій Федорович Москаленко, С.Т. Омельчук та ін.; за ред. В.Г. Бардова ; МОЗ, НМУ. - Ювіл. вид. до 165-річчя НМУ. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 719 с. : ил. - Бібліогр. в темах. - 66 тем. Всі основні розділи загальної гігієни та екології: пропедевтика гігієни, комунальна гігієна, гігієна харчування, гігієна праці, гігієна дітей та підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, радіаційна гігієна, гігієна надзвичайних ситуацій та військова гігієна, тропічна гігієна, особиста гігієна, психогігієна, екологія людини. - ISBN 966-382-023-3 : 120.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Гігієна
   ЕкологіяДоп.точки доступа:
Бардов, Василь Гаврилович; Москаленко, Віталій Федорович; Омельчук, С.Т.; Яворовський, Олександр Петрович; Кундієв, Ю.І.; Рахманін, Ю.А.; Рокитський, В.М.; Рум'янцев, Генадій Іванович; Трахтенберг, Ісак Михайлович; Вороненко, Юрій Васильович та ін; Катрушов, Олександр Васильович; Бардов, Василь Гаврилович \ред.\
Экземпляры всего: 51
Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (43)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (43)   614.7
   Л 80


    Лотоцька, Олена Володимирівна
    Токсиколого-гігієнічне обгрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Олена Володимирівна Лотоцька ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзеєва АМН України. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   613.9
   П 44


    Подрігало, Леонід Володимирович
    Гігієнічне обгрунтування регламентації сучасних факторів візуального оточення школярів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. мед. наук / Леонід Володимирович Подрігало ; МОЗ України. Донецький держ. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2005. - 36 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   613.1
   К 57


    Когутницький, Валерій Валерійович
    Гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських районів Донецької області та його впливу на онкологічну захворюваність населення [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Валерій Валерійович Когутницький ; МОЗ України. Донецький держ. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2005. - 21 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   613.9
   Г59


    Гозак, Світлана Вікторівна
    Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних закладах України. [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Світлана Вікторівна Гозак ; Ін-т гігієни та мед. екології АМН України. - К., 2006. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   616.3
   М 63


    Мирна, Олена Вячеславівна
    Профілактика наслідків гострих інтоксикацій у постраждалих в техногенних аваріях гірників із застосуванням гіпербаричної оксигінації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Олена Вячеславівна Мирна ; Ін-т медицини праці АМН України. - К., 2006. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.7
   С 14


    Садеков, Дмитро Рифатович
    Токсиколого-гігієнічна оцінка гумату амонію як забруднювача повітря населених місць [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / Дмитро Рифатович Садеков ; МОЗ України. Донецький держ мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2006. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.7
   Г 52


    Главацька, Владлена Ігорівна
    Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Владлена Ігорівна Главацька ; МОЗ України. Донецький держ. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2006. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   613.6
   Н 76


    Новосельська, Вікторія Валеріївна
    Гігієнічне обгрунтування профілактики отруєнь монооксидом вуглецю у гірників вугільних шахт [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед. наук / Вікторія Валеріївна Новосельська ; МОЗ України. Донецький держ. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2006. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   613/614
   Ш 21


    Шамрай, Володимир Анатолійович
    Гігієнічна оцінка впливу довкілля на формування онкогінекологічної патології та обгрунтування заходів щодо її профілактики [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. мед, наук / Володимир Анатолыйович Шамрай ; МОЗ України. Донецький держ. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2006. - 19 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.8
   С88


    Стусь, Віктор Петрович
    Гігієнічна оцінка поєднаної дії радіаційного та хімічного факторів на сечостатеву систему [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Віктор Петрович Стусь ; Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2009. - 34 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   613.6
   Б91


    Буря, Лілія Володимирівна
    Гігієнічне обгрунтування шляхів підвищення працездатності та ефективності праці лікарів-стоматологів терапевтичного профілю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 "Гігієна" / Лілія Володимирівна Буря ; Ін-т медицини праці. - К., 2006. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   614.8
   І-98


    Іщейкіна, Юлія Олексіївна
    Роль стану імунної системи та вуглеводних детермінант, які синтезуються клітинами крові, у формуванні структури захворюваності у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 "Гігієна" / Юлія Олексіївна Іщейкіна ; Ін-т гігієни та медичної екології. - К., 2001. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Гігієна
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 2
ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)