Радченко, Г. Д.
    Визначення лікарями серцево-судинного ризику у пацієнтів з артеріальною гіпертензією: чи можуть лекції допомогти покращити ситуацію [Текст] / Г.Д. Радченко, Ш.М. Марцовенко, Ю.М. Сіренко // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 43-48 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ -- ОСЛОЖНЕНИЯ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ


Доп.точки доступа:
Марцовенко, Ш.М.; Сіренко, Ю.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Резистентна артеріальна гіпертензія на тлі метаболічного синдрому: пошук ефективних комбінацій [Текст] / С.Д. Бабляк, В.А. Скибчик, П.Л. Свердан, Тимчук Д.С. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 57-62 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- АМЛОДИПИН -- МОКСОНІДИНОМ -- ВЕРАПАМИЛ -- БИСОПРОЛОЛ -- РАМИПРИЛ -- ВЕРАПАМИЛ -- ИНДАПАМИД


Доп.точки доступа:
Бабляк, С.Д.; Скибчик, В.А.; Свердан, П.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кочуєва, М. М.
    Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих із різних стадіях хронічної серцевої недостатності [Текст] / М.М. Кочуєва, А.С. Шалімова, К.О. Просоленко // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2011. - N 1. - С. 12-17 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ПОЧЕК БОЛЕЗНИ

   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- почек болезни -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХР


Доп.точки доступа:
Шалімова, А.С.; Просоленко, К.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Клименко, Н. Н.
    Клиническая и метаболическая эффективность телмисартана у пациентов с ожирением, артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа [Текст] / Н.Н. Клименко // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2011. - N 1. - С. 43-48 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ

   ПОЛИМОРФИЗМ

   ОЖИРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЗМ -- ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- ОЖИРЕНИЕ -- ДИАБЕТ САХАРНЫЙ 2-ГО ТИПА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Виничук, С. М.
    Комплексная терапия больных с острыми гипертензивными супратенториальными внутримозговыми кровоизлияниями [Текст] / С.М. Виничук, С.В. Рогоза // УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичне видання. - 2011. - N 1. - С. 15-23 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КРОВОИЗЛИЯНИЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ
   ТЕРАПИЯ (МЕТОД)

   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ -- АКТОВЕГИН -- ЛЕЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Рогоза, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мельник, В. С.
    Однорічна виживаність після гострого ішемічного інсульту: прогностичні чинники відновлення функціонального стану та повсякденної життєвої активності [Текст] / В.С. Мельник, О.В. Ткаченко, А.О. Іванчук // УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичне видання. - 2011. - N 1. - С. 24-28 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   ФИБРИНОГЕН

Кл.слова (ненормированные):
ВЛИЯНИЕ -- ИНФАРКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА -- ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Ткаченко, О.В.; Іванчук, А.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Боброннікова, Л. Р.
    Вплив мікроелементарного дисбалансу на морфофункціональний стан жовчного міхура та міокарда у хворих із хронічним холециститом та гіпертонічною хворобою [Текст] / Л.Р. Боброннікова, Л.В. Журавльова // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 76-80. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЗМ -- МИКРОЭЛЕМЕНТЫ -- ХОЛЕЦИСТИТ


Доп.точки доступа:
Журавльова, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Борисенко, А. В.
    Структурні зміни кровоносних судин ясен у молодих щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов її корекції біпрололом, тіотриазоліном та кверцетином [Текст] / А.В. Борисенко, О.В. Черкасова // НС : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N 1. - С. 60-63
Рубрики: ДЕСНЫ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ ДЕСЕН -- ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ДЕСНА КРЫС


Доп.точки доступа:
Черкасова, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Щербакова, А. Г.
    Оценка качества жизни при включении коэнзима Q 10 в схему лечения больных артериальной гипертонией с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений [Текст] / А.Г. Щербакова, О.Н. Сигитова // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2010. - Том 50, N 12. - С. 19-21. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ -- ГИПЕРТОНИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- КОЭНЗИМ


Доп.точки доступа:
Сигитова, О.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Леонова, М. В.
    эволюция переральніх лекарственніх форм метопролола: преимущества пролонгировванніх форм с модифицированнім вісвобождением [Текст] / М.В. Леонова, О.А. Манешина, Ю.Б. Белоусов // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2010. - Том 50, N 12. - С. 79-83 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТОПРОЛОЛ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- АДРЕНОБЛОКАТОРЫ


Доп.точки доступа:
Манешина, О.А.; Белоусов, Ю.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Пентюк, Л. О.
    Рівні гомоцистеїну та гідроген сульфіду у жінок з артеріальною гіпертензією різного репродуктивного віку [Текст] / Л.О. Пентюк, В.П. Іванов, Н.О. Пентюк // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 143-148 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГОМОЦИСТЕИН
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   РЕПРОДУКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- ГОМОЦИСТЕИН -- РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ


Доп.точки доступа:
Іванов, В.П.; Пентюк, Н.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ренин-ангиотензиновая система и кардиоваскулярный риск [Текст] / E. Schmieder Roland, F. Hilgers Karl, P. Schlaich Marcus, Bernhard M.W. Schmidt // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N 6. - С. 24-35 : рис.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
АТЕРОСКЛЕРОЗ -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ -- ИНСУЛЬТ -- АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИО -- ДИАБЕТ САХАРНЫЙ


Доп.точки доступа:
Roland, E. Schmieder; Karl, F. Hilgers; Marcus, P. Schlaich; Bernhard, M.W. Schmidt
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Жарінов, О. Й.
    Модифікація ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією [Текст] / О.Й. Жарінов // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N 6. - С. 53-56 : рис.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   ФАКТОРЫ РИСКА

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ -- АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА -- СТАТИНЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Nagata, R.
    Олмесартан, блокатор рецепторов ангиотензина ІІ, восстанавливает состояние после церебральной гипоперфузии у пожилых пациентов с артериальной гипертензией [Текст] / R. Nagata, K. Kawade, K. Ikeda // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2010. - N 9. - С. 57-60 : табл.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   СТАРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЖИЛОЙ И СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- ТОМОГРАФИЯ ОДНОФОТОННАЯ ЭМИССИОННАЯ -- МОЗГА ГОЛОВНОГО ГИПЕРФУЗИЯ -- ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ


Доп.точки доступа:
Kawade, K.; Ikeda, K.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Долженко, М. Н.
    Как лечить больного высокого кардиоваскулярного риска с сопутствующей патологией [Текст] / М.Н. Долженко // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2010. - N 9. - С. 74-76
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЛИОРГАННАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гідзинська, І. М.
    Прихильність до лікування хворих на артеріальну гіпертензію: сучасний стан проблеми [Текст] / І.М. Гідзинська, Г.З. Мороз // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2010. - N 9. - С. 85-89
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   "ВРАЧ-БОЛЬНОЙ" ОТНОШЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КОМПЛАЕНС -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Мороз, Г.З.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дуган, И. В.
    Ультразвуковое допплеровское исследование в диагностике реноваскулярной артериальной гипертензии [Текст] / И.В. Дуган // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2010. - N 10. - С. 28-33 : фото.цв.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ -- ГИПЕРТЕНЗИЯ РЕНОВАСКУЛЯРНАЯ -- АНГИОГРАФИЯ СЕЛЕКТИВНАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сидорова, Л. Л.
    Комбинированная антигипертензивная терапия [Текст] / Л.Л. Сидорова // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N 9. - С. 21-26 : табл.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   ИНГИБИТОРЫ АПФ

Кл.слова (ненормированные):
ФОЗИНОПРИЛ -- ДИУРЕТИКИ -- ТЕРАПИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Постникова, С. Л.
    Рациональная терапия артериальной гипертензии [Текст] / С.Л. Постникова // ВЕСТНИК СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ. - 2007. - N 6. - С. 34-36 : табл.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ -- АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА -- ДИУРЕТИКИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Роль системных метаболических нарушений в патогенезе гипертонической болезни и ее исходов [Текст] / В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.А. Шумаков, Горбась И.М., Малиновская И.Э., Братусь В.В. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2011. - N 2. - С. 15-31 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   МЕТАБОЛИЗМ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.Н.; Талаева, Т.В.; Шумаков, В.А.; Горбась И.М., И.М., Малиновская И.Э., Братусь В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)