Полунина, Т. Е.
    Клиника, диагностика и коррекция острого лекарственного гепатита [Текст] / Т.Е. Полунина, И.В. Маев // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2007. - N1. - С. 88-89 : табл.
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ -- ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Маев, И.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шеремета, Л. М.
    Дослідження гепатопротективної дії ліпосомального кверцетину при експериментальному медикаментозному гепатиті, викликаному ізоніазидом [Текст] / Л.М. Шеремета // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 87-90 : рис.
Рубрики: ИЗОНИАЗИД
   ГЕПАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ -- ИЗОНИАЗИД

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ефективність "Пімафуцину" у разі комплексного лікування кандидозу товстої кишки при хронічному гепатиті та цирозі печінки [Текст] / О.О. Абрагамович, О.Г. Ходосевич, В.С. Брицька et al // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 43-45 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ

   ТОЛСТАЯ КИШКА

   КАНДИДОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТЫ -- КАНДИДОЗ -- ТОЛСТАЯ КИШКА


Доп.точки доступа:
Абрагамович, О.О.; Ходосевич, О.Г.; Брицька, В.С.; Лисак, Л.Ф.; Любащенко, Ю.І.; Зварич, О.В.; Жураєв, Р.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Досвід лікування хворих на хронічний гепатит "Ліволіном форте" [Текст] / В.І. Вдовиченко, Я.С. Денисюк, О.А. Бідюк et al // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 61-63 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГЕПАТИТ
Кл.слова (ненормированные):
АЛКОГОЛЬНЫЙ ГЕПАТИТ


Доп.точки доступа:
Вдовиченко, В.І.; Денисюк, Я.С.; Бідюк, О.А.; Копій, Н.Л.; Ференц, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гарник, Т. П.
    Вивчення дії фітозасобів на моделі дексаметазонового діабету та токсичного гепатиту [Текст] / Т.П. Гарник, І.В. Білоусова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 40-44 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ
   ГЕПАТИТ

   ФИТОТЕРАПИЯ

Кл.слова (ненормированные):
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ -- ГЕПАТИТ -- ФИТОТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Білоусова, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Яковлев, А. А.
    Применение "Ливолина форте" для лечения неалкогольного стеатогепатита [Текст] / А.А. Яковлев // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 70-73 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГЕПАТИТ
Кл.слова (ненормированные):
СТЕАТОГЕПАТИТ НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ -- ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ -- ЛИВОЛИН ФОРТЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Долженко, М. Н.
    Пациент с ишемической болезнью сердца с хроническим стеатогепатитом: как проводить гиполипидемическую коррекцию? [Текст] / М.Н. Долженко // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомI-II, N1. - С. 89-92 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ГЕПАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- СТЕАТОГЕПАТИТ -- ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бабак, О. Я.
    Ефективність антигомотоксичної терапії в лікуванні хворих із синдромом хронічної втоми на тлі хронічної патології гепатобіліарної системи [Текст] / О.Я. Бабак, В.М. Фролов, М.О. Пересадін // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 59-63 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
   ГЕПАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ -- ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПАТОЛОГИЯ -- АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Фролов, В.М.; Пересадін, М.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Марусич, Н. В.
    Кариес- и пародонтопротекторное действие лецитинсодержащих препаратов при экспериментальном повреждении печени [Текст] / Н.В. Марусич, Л.Н. Россаханова, Ю.В. Зеленина // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N4. - С. 2-7 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КАРИЕС ЗУБОВ
   ГЕПАТИТ

   ЛЕЦИТИН

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ -- КАРИЕС


Доп.точки доступа:
Россаханова, Л.Н.; Зеленина, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клинико-лабораторные варианты течения и результаты терапии гепатитассоциированных апластических анемий у детей [Текст] / Г.А. Новичкова, М.А. Масчан, Е.Г. Кравченко, Байдильдина Д.Д., Богачева Н.Ю., Горонкова О.В., Жарикова Л.И., Литвинов Д.В., Солопова Г.Г., Сунцова Е.В., Шнейдер М.М., Хачатрян Л.А., Скоробогатова Е.В., Шипицына И.П., Трахтман Т.Е.,Балашов Д.Н., Масчан А.А. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N7. - С. 57-61 : граф. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: АНЕМИЯ АПЛАСТИЧЕСКАЯ
   ГЕПАТИТ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ -- ГЕПАТИТ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Новичкова, Г.А.; Масчан, М.А.; Кравченко, Е.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вивчення віруліцидної активності деяких дезінфектантів у відношенні до збудників гепатитів В та С [Текст] / Т.В. Кузь, К.Л. Литвиненко, П.В. Маційчук и др // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 116-118 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИНФЕКЦИЯ СМЕШАННАЯ
   ДЕЗИНФЕКЦИЯ

   ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

   ГЕПАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ -- ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ -- ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Аннотация: Проанализировано использование дезинцицирующих средств в лечебно-профилактических учреждениях области. Исследована вирулицидная активность наиболее распространенных дезинфектантов в отношении возбудителей гепатитов В и С


Доп.точки доступа:
Кузь, Т.В.; Литвиненко, К.Л.; Маційчук, П.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности терапии хронического гепатита с пегилированным интерфероном-альфа2А и рибавирином у больных Вич-инфекцией [Текст] / С.Л. Максимов, Л.М. Иванова, А.В. Кравченко, Серебровская Л.В., Ольшанский А.Я., Моргунова Н.М., Ющук Н.Д. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N11. - С. 40-44 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ВИЧ ИНФЕКЦИИ

   ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2А

Кл.слова (ненормированные):
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ -- ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ -- РИБАВИРИН


Доп.точки доступа:
Максимов, С.Л.; Иванова, Л.М.; Кравченко, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Возможность клинико-лабораторной оценки фиброза печени в условиях поликлиники [Текст] / О.Н. Минушкин, С.И. Леонтьев, Л.В. Масловский, Зверков И.В. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N1. - С. 19-23 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ
   ПЕЧЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

   ГЕПАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ -- ФИБРОЗ -- ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ


Доп.точки доступа:
Минушкин, О.Н.; Леонтьев, С.И.; Масловский, Л.В.; Зверков, И.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Топорков А.С.
    Вирусные поражения печени [Текст] / Топорков А.С.; А.С. Топорков // ВЕСТНИК СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ. - 2006. - N7. - С. 28-32 : табл.
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕЧЕНЬ -- ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Скворцов, В. В.
    проблемы современного лечения вирусных гепатитов [Текст] / В.В. Скворцов, А.В. Тумаренко // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2007. - N10. - С. 73-77
Рубрики: ГЕПАТИТ
Кл.слова (ненормированные):
ВАКЦИНАЦИЯ -- ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ


Доп.точки доступа:
Тумаренко, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Павлов, Ч.
    Неалкогольный стеатогепатит: клинические особенности и принципы лечения [Рукопись] / Ч. Павлов, И. Бакулин // Врач. - 2007. - N10. - С. 24-28 : цв.ил . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ СТЕАТОГЕПАТИТ -- СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ -- ОЖИРЕНИЕ ПЕЧЕНИ


Доп.точки доступа:
Бакулин, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Поражение почек, ассоциированное с инфицированием вирусами гепатита В и С [Рукопись] / С. Милованова, С. Тэгай, Ю. Кортчаева, Козловская Л. // Врач. - 2007. - N6. - С. 70-74 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ПОЧЕК БОЛЕЗНИ
   ГЕПАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ -- HCV-ИНФЕКЦИЯ -- ПОЧЕК БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Милованова, С.; Тэгай, С.; Кортчаева, Ю.; Козловская, Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Жаров, С. Н.
    Гепатит С [Текст] / С.Н. Жаров, Б.И. Санин // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2008. - N2. - С. 50-54
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

   ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ НИ-А, НИ-В

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ С -- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Санин, Б.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клинические варианты течения цитомегаловирусного гепатита [Текст] / А.В. Смирнов, С.Б. Чуелов, И.Б. Брюсова, Иванова Ю.Н., Волкова Г.И., Карпина Л.М., Степанов А.Э., Аверьянова Ю.В., Фокин Н.В., Россина А.Л., Учайкин В.Ф. // ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ : Научно-практический ж-л. - 2008. - Том7, N1. - С. 18-22
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ЦИТОМЕГАЛОВИРУСЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЙ -- ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Смирнов, А.В.; Чуелов, С.Б.; Брюсова, И.Б.; Иванова Ю.Н., Ю.Н., Волкова Г.И., Карпина Л.М., Степанов А.Э., Аверьянова Ю.В., Фокин Н.В., Россина А.Л., Учайкин В.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Состояние антиоксидантной защиты у больных хроническими вирусными микст гепатитами [Текст] / Ф.И. Иноятова, Г.З. Иногамова, Н.К. Валиева, Ашурова С.К. // ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ : Научно-практический ж-л. - 2008. - Том7, N1. - С. 23-26 : табл.
Рубрики: ГЕПАТИТ
Кл.слова (ненормированные):
ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ МИКСТ ГЕПАТИТЫ -- МАРКЕРЫ HBV, HCV, HDV -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Иноятова, Ф.И.; Иногамова, Г.З.; Валиева, Н.К.; Ашурова, С.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)