Дрогомерецька, О. Ы.
    Застосування кардонату в комплексному лікуванні хворих на системний червоний вовчак та системну склеродермію із серцевою недостатністю [Текст] / О.Ы. Дрогомерецька // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N1. - С. 24-26 : табл.
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ -- КАРДОНАТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дрогомерецька, О. І.
    Клінічна симптоматика та функціональна характеристика міокарду лівого шлуночка у хворих на системний червоний вовчак і системну склеродермію з ураженням серця [Текст] / О.І. Дрогомерецька // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 31-33 : табл.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ

   ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРД -- СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевчук, С. В.
    Зв'язок рівнів прозапальних цитокінів та клітинних молекул адгезії з порушенням функції ендотелію у хворих на системний красний вовчак [Текст] / С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомI-II, N1. - С. 97-101 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ЭНДОТЕЛИЙ

   ИНТЕРЛЕЙКИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- ЭНДОТЕЛИЙ -- ИНТЕРЛЕЙКИНЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    D'Cruz, David R.
    Системная красная волчанка [Текст] / David R. D'Cruz, Munther A. Khamashta, Graham R. V. Hughes // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N4. - С. 5-15 : табл.
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА


Доп.точки доступа:
Khamashta, Munther A.; Hughes, Graham R. V.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевчук, С. В.
    Морфофункціональний стан міокарда у хворих на системний червоний вовчак: вікові та статеві особливості [Текст] / С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомVІ-VIІ, N4. - С. 84-90 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   МИОКАРД

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА -- СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Поражения сердца у больных системной красной волчанкой [Текст] / О.А. Ключникова, В.И. Мазуров, Т.И. Макеева, Вильбурн П. // РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ : Медицинский научно-практический журнал. - 2006. - Том10, N4. - С. 41-43
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   СЕРДЦА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- сердечно-сосудистые заболевания


Доп.точки доступа:
Ключникова, О.А.; Мазуров, В.И.; Макеева, Т.И.; Вильбурн, П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевчук С.В.
    Частота и спектр серцево-судинної патології у хворих на системний червоний вовчак [Текст] / Шевчук С.В.; С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 9-13 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- сердечно-сосудистые заболевания

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Семейная системная красная волчанка [Рукопись] // Врач. - 2007. - N9. - С. 24-29 : табл. . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР -- НЕРОЛОГИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагоев, Б. С.
    Функционально-метаболическая активность лейкоцитов у больных системной красной волчанкой [Текст] / Б.С. Нагоев, М.Х. Цагова // Клиническая лабораторная диагностика : Научно-практический ж-л. - 2008. - N1. - С. 47-49 : табл. . - ISSN 0869-2084
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ЛЕЙКОЦИТЫ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- ЛЕЙКОЦИТЫ


Доп.точки доступа:
Цагова, М.Х.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Рівні ліпідів, гомоцистеїну та стан серцево-судинної системи у хворих на ситемний червоний вовчак та їх динаміка під впливом лікування [Текст] / В.М. Коваленко, С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 62-66 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ГОМОЦИСТЕИН

   ЛИПИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ -- ГОМОЦИСТЕИН -- ЛИПИДЫ


Доп.точки доступа:
Шевчук, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевчук, С. В.
    Гіпергомоцистеїнемія у хворих на системний червоний вовчак як фактор ризику розвитку дисфункції ендотелію, атеросклеротичного ураження судин та порушень функціональної здатності міокарда [Текст] / С.В. Шевчук, О.О. Пентюк // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 97-104 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: АТЕРОСКЛЕРОЗ
   ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДИСТЫЙ

   ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
АТЕРОСКЛЕРОЗ -- ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ -- ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ


Доп.точки доступа:
Пентюк, О.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клиническое значение оценки вариабельности ритма сердца у больных системной красной волчанкой [Текст] / Д.С. Новикова, Т.В. Попкова, Т.А. Панафидина, Ильина А.Е., Клюквина Н.Г., Маркелова Е.И., Новиков А.А., Александрова Е.Н., Волков А.В., Денисов Л.Н., Кашникова Л.Н., Мач Э.С., Алекберова З.С., Насонов Е.Л. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N9. - С. 68-72 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   АТЕРОСКЛЕРОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА -- СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- АТЕРОСКЛЕРОЗ


Доп.точки доступа:
Новикова, Д.С.; Попкова, Т.В.; Панафидина, Т.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Случай развития геморрагического альвеолита у пациентки с волчаночным нефритом [Текст] / А.В. Смирнов, А.М. Есаян, И.И. Трофименко, Шумилина А.А., Яковенко А.А. // НЕФРОЛОГИЯ : Северо-западная ассоциация нефрологов и врачей диализа. Научно-практический журнал. - 2008. - Том12, N3. - С. 110-113 . - ISSN 1561-6274
Рубрики: ЛЮПУС-НЕФРИТ
   ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

   ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
АЛЬВЕОЛИТ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ -- КРОВОХАРКАНЬЕ -- ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Смирнов, А.В.; Есаян, А.М.; Трофименко, И.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, В. М.
    Вплив патогенетичної терапії в поєднанні з симвастатином та фолієвою кислотою на тяжкість захворювання, активність запального процесу, стан серцево-судинної системи, рівень ліпідів і гомоцистеїну у хворих на системний червоний вовчак [Текст] / В.М. Коваленко, С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 16-23 : табл. . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

Кл.слова (ненормированные):
ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ -- СИМВАСТАТИН -- ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА


Доп.точки доступа:
Шевчук, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Петров, А. В.
    Анемия и системная красная волчанка: история одного непростого диагноза [Текст] / А.В. Петров, В.А. Белоглазов, С.Н. Захарова // УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 65-70 . - ISSN 1607-2669
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   АНЕМИЯ

   ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- АНЕМИЯ -- ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Белоглазов, В.А.; Захарова, С.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гульнева, М. Ю.
    Микрофлора открытых биотопов у больных системной красной волчанкой [Текст] / М.Ю. Гульнева, Н.П. Шилкина // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N11. - С. 68-71 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   КИШЕЧНИКА МИКРОФЛОРА

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА -- БАКТЕРИУРИЯ


Доп.точки доступа:
Шилкина, Н.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Эффективность цитостатической терапии больных системной красной волчанкой в зависимости от физико-химических свойств крови [Текст] / М.Ф. Гюльмамедова, О.В. Синяченко, М.В. Ермолаева, Лаушкина Е.М. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N4, ч.1. - С. 102-104
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ -- ЦИТОСТАТИКИ -- КРОВЬ


Доп.точки доступа:
Гюльмамедова, М.Ф.; Синяченко, О.В.; Ермолаева, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевчук, С. В.
    Метаболічні фактори ризику як детермінанти формування дисфункції ендотелію та порушень функціонального стану серця у хворих на системний червоний вовчак [Текст] / С.В. Шевчук // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N5. - С. 101-108 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ЭНДОТЕЛИЙ

   СЕРДЦА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ -- ФАКТОРЫ РИСКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Изменение экспрессии фактора ВАК нейтрофилами у больных системной красной волчанкой [Текст] / М.В. Ильин, В.В. Чмырь, Е.Ю. Карпельянц, Романов В.А. // ИММУНОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-теоретический журнал. - 2008. - Том29, N5. - С. 263-266 : табл. . - ISSN 0206-4952
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   АПОПТОЗ

   НЕЙТРОФИЛЫ

Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- АПОПТОЗ -- АУТОАНТИГЕНЫ


Доп.точки доступа:
Ильин, М.В.; Чмырь, В.В.; Карпельянц, Е.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Взаимосвязь показателей функциональной активности и апоптоза нейтрофилов у больных системной красной волчанкой и системной склеродермией [Текст] / М.В. Ильин, В.В. Чмырь, О.А. Хрусталев, Романов В.А. // ИММУНОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-теоретический журнал. - 2008. - Том29, N4. - С. 229-231 . - ISSN 0206-4952
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   АПОПТОЗ

   СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
АПОПТОЗ НЕЙТРОФИЛОВ -- СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ


Доп.точки доступа:
Ильин, М.В.; Чмырь, В.В.; Хрусталев, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)