Руководство по лечению гипонатриемии 2007 г.: рекомендации экспертной группы [Текст] / Joseph G. Verbalis, Stephen R. Goldsmith, Arthur Greenberg, Schrier Robert W., Sterns Richard H. // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2009. - N 6/7. - С. 8-16
Рубрики: ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА НАРУШЕНИЯ
   ВОДА ОРГАНИЗМА

   НАТРИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПОНАТРИЕМИЯ -- ГИПОВОЛЕМИЧЕСКАЯ ГИПОНАТРИЕМИЯ -- ВОЛЕМИЧЕСКОЕ ИСТОЩЕНИЕ -- ПОТЕРЯ ЖИДКОСТИ


Доп.точки доступа:
Verbalis, Joseph G.; Goldsmith, Stephen R.; Greenberg, Arthur; Schrier Robert W., Robert W., Sterns Richard H.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сучасні уявлення про водно-сольовий обмін (огляд літератури та методи власних досліджень) [Текст] / М.В. Погорєлов, В.І. Бумейстер, Г.Ф. Ткач, Болотна І.В., Бончев С.Д. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 8-14. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА НАРУШЕНИЯ
   ВОДА ОРГАНИЗМА

Кл.слова (ненормированные):
ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН -- ВОДА В ОРГАНИЗМЕ


Доп.точки доступа:
Погорєлов, М.В.; Бумейстер, В.І.; Ткач, Г.Ф.; Болотна І.В., І.В., Бончев С.Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Романів, Л. В.
    Способи визначення та значення функціонального ниркового резерву у діагностиці докліничних стадій пошкодження нирок [Текст] / Л.В. Романів, А.В. Хомініч // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 52-56. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОЧЕК БОЛЕЗНИ
   ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА НАРУШЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН


Доп.точки доступа:
Хомініч, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості змін за умов зменшення об'єму циркулюючої крові у системах регуляції водносольового обміну і плазмового фібринолізу [Текст] / ШвецьВ.І., Г.І. Ходоровський, В.А. Дорошко, Швець Н.В. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 164-167. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ФИБРИНОЛИЗ
   ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА НАРУШЕНИЯ

   ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НАРУШЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН -- ПЛАЗМЕННЫЙ ФИБРИНОЛИЗ -- ГОРМОНЫ


Доп.точки доступа:
ШвецьВ.І.; Ходоровський, Г.І.; Дорошко, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Семененко, С. Б.
    Структура хроноритмів кислоторегулювальної функції нирок під впливом блокади монооксиду нітрогену [Текст] / С.Б. Семененко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 77-79 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ХРОНОБИОЛОГИЯ
   ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА НАРУШЕНИЯ

   ПОЧКИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЧЕЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- БИОРИТМЫ -- ЦИРКАДИАННЫЕ РИТМЫ -- МОНООКСИД НИТРОГЕНА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Торянік, Е. Л.
    Патогенетичні особливості водно-електролітного обміну у спонтанно гіпертензивних самиць щурів [Текст] / Е.Л. Торянік, А.І. Березнякова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 93-96. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА НАРУШЕНИЯ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН -- ГИДРОХЛОРОТИАЗИД -- ЭНАЛАПРИЛ


Доп.точки доступа:
Березнякова, А.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Крамарьов, С. О.
    Регідратаційна терапія при гострих респіраторних інфекціях у дітей [Текст] / С. О. Крамарьов, В. В. Євтушенко, В. О. Дорошенко // Соврем. педиатрия. - 2012. - N 1. - С. 61-64
Рубрики: ДЕТИ
   РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   РЕГИДРАТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

   ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА НАРУШЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ -- ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС -- ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Євтушенко, В.В.; Дорошенко, В.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)