Сміян, О. І.
    Особливості імунобіологічної реактивності дітей з вегетативно-судинними дисфункціями із групи радіаційного ризику [Текст] / О.І. Сміян, Н.О. Савельєва-Кулик // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 23-27 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ИММУННАЯ СИСТЕМА
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

   ДЕТИ, РАЗВИТИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ИММУННАЯ СИСТЕМА -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Савельєва-Кулик, Н.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кухарська, А. В.
    Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з вегетативними дисфункціями [Текст] / А.В. Кухарська // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 3. - С. 27-31 : граф. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ДЕТИ,РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЯ
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

   ШКОЛЬНИКИ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНІЕ ДИСФУНКЦИИ -- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ -- ДЕТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лемко, І. С.
    Вплив диференційованої спелеотерапії на адаптаційні процеси хворих на бронхіальну астму з врахуванням ступеня порушень вегетативної регуляції [Текст] / І.С. Лемко, Я.І. Сливка // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2009. - N 2. - С. 12-15 : табл.
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

   МЕДИЦИНА ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВАРИОКАРД -- ГОМЕОСТАЗ ВЕГЕТАТИВНЫЙ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Сливка, Я.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Панченко, М. С.
    Поширеність та структура вегетативних соматоформних розладів (за результатами моніторингу студентів) [Текст] / М.С. Панченко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 216-222. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МОНИТОРИНГ -- СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бабій, І. Л.
    Ефективність диференційованої терапії дітей з вегето-судинними дисфункціями з урахуванням адапційних реакцій організму [Текст] / І.Л. Бабій, Н.О. Малиновська // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 6. - С. 34-37 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ
   АДАПТАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- АДАПТАЦИЯ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Малиновська, Н.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оценка эффективности фитоэстрогенов в лечении климактерического синдрома [Текст] / Н.А. Войченко, Е.С. Акарачкова, В.Б. Мычка, Успенская Ю.Б., Киррилова М.Ю., Кузнецова И.В., Толстов С.Н. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2010. - N 6. - С. 130-134. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ФИТОЭСТРОГЕНЫ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- КЛИМАКТЕРИЙ -- ЭСТРОГЕНОВ ДЕФИЦИТ


Доп.точки доступа:
Войченко, Н.А.; Акарачкова, Е.С.; Мычка, В.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности вариабельности ритма сердца у пациентов с болезнью Паркинсона [Текст] / И.Н. Карабань, Е.П. Луханина, Н.А. Мельник, Березецкая Н.М. // УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичне видання. - 2011. - N 1. - С. 35-41 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ
   СЕРДЦЕ

   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ -- БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА -- СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ


Доп.точки доступа:
Карабань, И.Н.; Луханина, Е.П.; Мельник, Н.А.; Березецкая, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Панченко, М. С.
    Клініко- психологічні особливості перебігу вегетативних соматоформних розладів у молодому віці (за результатами клініко-анамнестичного та клініко-психопатологічного методів) [Текст] / М.С. Панченко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 137-142. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ
   СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА

   МОНИТОРИНГ

Кл.слова (ненормированные):
СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА -- МОНИТОРИНГ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мозгова, Т. П.
    Сучасна концепція етіопатогенезу гіперкінетичних розладів та розладів поведінки у підлітків [Текст] / Т.П. Мозгова // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том3, N2. - С. 126-128. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРКИНЕЗЫ
   ПОВЕДЕНИЕ

   ПОДРОСТКОВ ПОВЕДЕНИЕ

   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРКИНЕЗЫ -- ПОВЕДЕНИЯ РАССТРОЙСТВА -- ДИСГАРМОНИЯ -- ЭТИОПАТОГЕНЕЗ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Труфанов, Е. А.
    Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и тяжестью заболевания у больных болезнью Паркинсона [Текст] / Е.А. Труфанов, О.Н. Суховерская // КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ : Науково-практичний медичний журнал. - 2011. - Том10, N2. - С. 57-61. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-0847
Рубрики: ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ШКАЛА -- МОДИФИЦИРОВАННАЯ ШКАЛА -- ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Суховерская, О.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вариабельность сердечного ритма в остром периоде лакунарного инфаркта мозга [Текст] / И.А. /Гончар, С.А. Лихасев, А.В. Фролов, Гуль Л.М., Прудывус И.С., Недзведь Г.К. // ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ ИМЕНИ С.С. КОРСАКОВА : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2011. - Том111, Nприлож."Инсульт". - С. 15-20 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0044-4588
Рубрики: СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ
   ИНФАРКТ МИОКАРДА

   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА -- СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ -- ГОЛОВНОГО МОЗГА БОЛЕЗНИ -- ИНФАРКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА


Доп.точки доступа:
/Гончар, И.А.; Лихасев, С.А.; Фролов, А.В.; Гуль Л.М., Л.М., Прудывус И.С., Недзведь Г.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Братасюк, А. М.
    Клініко-ендоскопічна характеристика виразкової хвороби шлунка у хворих похилого та старчого віку [Текст] / А.М. Братасюк, І.В. Чопей // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N3. - С. 76-79 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ
   ЯЗВЫ

   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ -- ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ -- ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА


Доп.точки доступа:
Чопей, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Савельєва-Кулик, Н. О.
    Вплив комплексного лікування із залученням рецептивної музикотерапії та селективної корекції мікроелементного статусу на клінічний перебіг вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] / Н.О. Савельєва-Кулик, Л.М. Волгіна // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2011. - N4. - С. 63-66. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ
   ЦИНК

   ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Кл.слова (ненормированные):
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС -- ЛИКВИДАТОРЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КА -- МУЗЫКОТЕРАПИЯ -- ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Волгіна, Л.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Корнишина, Т. Л.
    Применение адаптола при синдроме вегетативной дистонии у детей [Текст] / Т.Л. Корнишина, С.Ю. Сурушкина, Л.С. Чутко // ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ ИМЕНИ С.С. КОРСАКОВА : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2011. - Том111, N9в.2прилож."В помощь практическому врачу". - С. 61-63 : табл. . - ISSN 0044-4588
Рубрики: ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ДИСТОНИЯ ВЕГЕТАТИВНАЯ -- ГОЛОВНАЯ БОЛЬ -- ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА


Доп.точки доступа:
Сурушкина, С.Ю.; Чутко, Л.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Михайлова, Е. В.
    Психосоматические расстройства у детей при нейроинфекциях [Текст] / Е.В. Михайлова, Т.Г. Ильичева // ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ : Научно-практический ж-л. - 2011. - Том10, N3. - С. 23-27 : табл.
Рубрики: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ -- ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ -- ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТ -- ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ -- МЕНИНГИТ


Доп.точки доступа:
Ильичева, Т.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Марушко, Ю. В.
    Застосування нейровітану для корекції порушень когнітивних функцій у дітей із вегетативною дисфункцією та астенічним синдромом [Текст] / Ю.В. Марушко, А.С. Самар // МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Міжнародний спеціалізований рецензований науково-практичний ж-л. - 2011. - N4. - С. 45-49
Рубрики: КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
   АСТЕНИЯ

   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- НЕЙРОВИТАН -- КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ -- АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ


Доп.точки доступа:
Самар, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вегетативная регуляция функций сердечно-сосудистой системы при гипертоническом кризе иостром мозговом инсульте [Рукопись] / А. Струтынский, А. Баранова, С. Бородин и др // ВРАЧ. - 2012. - N4. - С. 23-26. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0236-3054
Рубрики: МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ -- ИНСУЛЬТ МОЗГОВОЙ


Доп.точки доступа:
Струтынский, А.; Баранова, А.; Бородин, С.; Голубев, Ю.; Глазунова, Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)