Удод, А. А.
    Болонский процесс и стоматологическое образование в Украине: проблемы и перспективы [Текст] / А.А. Удод, Л.И. Косарева, М.Б. Первак // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N1. - С. 112-115
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Косарева, Л.И.; Первак, М.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бас, А. А.
    Необходимость и пути повышения межпредметной интеграции стоматологических дисциплин [Текст] / А.А. Бас // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N4. - С. 87-88. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, П. І.
    Семінарське заняття з дитячої хірургічної стоматології в умовах впровадження Болонського процесу: навчально-методичні аспекти [Текст] / П.І. Ткаченко; УМСА // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 99-102. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ -- ДЕТИ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
Аннотация: В статье представлены учебно-методические особенности проведения семинарских занятий по детской хирургической стоматологии в условиях Болонского процесса, показаны наработки сотрудников УМСА и намечены пути их совершенствования. Отдельное внимание отведено аспектам формирования студента как личности


Доп.точки доступа:
Гуржій, О.В.; Білоконь, С.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лісовий В.М.
    Методологічні напрямки інтеграції викладання сімейної медицини на додипломному та післядипломному етапі [Текст] / Лісовий В.М.; В.М. Лісовий, Л.М. Пасієшвілі, Л.М. Бобро // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 50-51. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ПРЕПОДАВАНИЕ -- ИНТЕГРАЦИЯ
Аннотация: Проанализирован собственный опыт преподавания специальности "семейная медицина", предложены пути интеграции и усовершенствования программ обучения на до- и последипломном этапе, как однонго из важнейших условий реформирования системы высшего медицинского образования.


Доп.точки доступа:
Пасієшвілі, Л.М.; Бобро, Л.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ждан, В. М.
    Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.М. Ждан, Н.М. Бобирьов, О.В. Шешукова ; Українська медична стоматологічна академія (Полтава) // МЕДИЧНА ОСВІТА. - Тернопіль, 2006. - Ст. 6, № 2
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Аннотация: Перехід до кредитно-модульного принципу викладання сприяє підвищенню мотивації студентів до навчання протягом усього періоду підготовки


Доп.точки доступа:
Бобирьов, Н.М.; Шешукова, О.В.

    Косарев, И.
    Актуальные проблемы педагогики высшей медицинской школы [Рукопись] / И. Косарев // Врач. - 2007. - N4. - С. 73-75 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мещерякова, М.
    Обучение профессиональным мануальным умениям и оценка уровня их сформированности у студентов медицинских вузов [Рукопись] / М. Мещерякова, Н. Подчерняева, Л. Шубина // Врач. - 2007. - N7. - С. 81-83 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА


Доп.точки доступа:
Подчерняева, Н.; Шубина, Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мисула, І. Р.
    Результати впровадження засад Болонської декларації та кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському Державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського [Текст] / І.Р. Мисула, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 7-10 : табл. . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Шульгай, А.Г.; Панчишин, Н.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бітенський, В. С.
    Деякі аспекти викладання психіатрії майбутнім стоматологам [Текст] / В.С. Бітенський, В.А. Пахмурний, К.В. Аймедов // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 17-20 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- СТОМАТОЛОГИЯ -- ПСИХИАТРИЯ


Доп.точки доступа:
Пахмурний, В.А.; Аймедов, К.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кашуба, М. О.
    Удосконалення організації навчального процесу та контролю знань студентів в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології людини Тернопільського Державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського [Текст] / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, Н.І. Рега // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 43-45 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- учебный процесс -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Пашко, К.О.; Рега, Н.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Направление развития информационных технологий в образовании в концепции интеграции в Болонский процесс [Текст] / А.Г. Гринцов, А.А. Христуленко, О.В. Совпель, Куницкий Ю.Л., Василенко Л.И., Христуленко А.Л. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 290-291
Рубрики: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Гринцов, А.Г.; Христуленко, А.А.; Совпель, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности преподавания курса хирургических болезней студентам стоматологического факультета с учетом требований Болонской декларации [Текст] / Ю.В. Грубник, В.В. Крыжановский, Н.В. Мищенко, Каштальян М.А., Кравченко А.И. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 292-295 : табл.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ -- ПРЕПОДАВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Грубник, Ю.В.; Крыжановский, В.В.; Мищенко, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Викладання загальної хірургії та проведення виробничої практики у студентів I-III курсів медичного факультету в умовах Болонського процесу [Текст] / А.Б. Зубаха, О.В. Лігоненко, І.О. Чорна, Стороженко О.В., Шумейко І.А., Горб Л.І. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 299-300
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ


Доп.точки доступа:
Зубаха, А.Б.; Лігоненко, О.В.; Чорна, І.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    До питання адекватності оцінок згідно Болонської системи [Текст] / І.О. Чорна, О.В. Лігоненко, О.Б. Зубаха, Стороженко О.В., Шумейко І.А. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 319-320
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ


Доп.точки доступа:
Чорна, І.О.; Лігоненко, О.В.; Зубаха, О.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ще раз про основні засади Болонського процесу [Текст] / О.М. Островська, В.В. Капечук, Г.З. Корж, Зубань А.Б., Островський М.М. // ГАЛИЦЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК : Щоквартальний науково-практичний часопис. - 2008. - Том15, N3. - С. 101-104 : табл.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Островська, О.М.; Капечук, В.В.; Корж, Г.З.; Зубань А.Б., А.Б., Островський М.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кудрявая, Н.
    Роль новых инновационных проектов в подготовке врачей-стоматологов в свете решений Болонского соглашения [Текст] / Н. Кудрявая, И. Гросицкая, И. Аракелян // CATHEDRA. КАФЕДРА : Стоматологическое образование в России. - 2008. - Том7, N3. - С. 70-71 : рис.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ -- БОЛОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Гросицкая, И.; Аракелян, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Глазунов, О. А.
    Интегрирование преподавания стоматологических дисциплин на кафедре стоматологии ФПО ДГМА [Текст] / О.А. Глазунов // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N1. - С. 2-3
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
учебный процесс -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ИНТЕРНАТУРА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Казаков, В. М.
    Новітні тенденції розвитку європейської медичної освіти [Текст] / В.М. Казаков, О.М. Талалаєнко, М.Б. Первак // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 40-44 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Талалаєнко, О.М.; Первак, М.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Колесник, Ю. М.
    На шляху до європейського освітнього простору [Текст] / Ю.М. Колесник, Ю.М. Нерянов // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 44-46 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Нерянов, Ю.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Роль педагогічного спілкування в системі медичної освіти згідно з контекстом Болонського процесу [Текст] / В.П. Пішак, Н.І. Зорій, В.П. Польовий, Польова С.П. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 58-60 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Пішак, В.П.; Зорій, Н.І.; Польовий, В.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)