Хелікобактеріоз.Частина І.Інфекція Helicobacter Pylori та гастродуоденальна патологія [Текст] / Є.М. Нейко, М.М. Багрій, В.Ю. Вишиванюк и др // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N1. - С. 13-17
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ДУОДЕНИТ

   ГАСТРИТ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРИТ


Доп.точки доступа:
Нейко, Є.М.; Багрій, М.М.; Вишиванюк, В.Ю.; Михайлюк, І.О.; Курик, О.Г.; Тарнавська, Т.Г.; Камінський, В.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Хелікобактеріоз.Частина ІІ. Інфекція Helicobacter Pylori при екстрагастродуоденальній патології [Текст] / М.М. Багрій, В.Ю. Вишиванюк, І.О. Михайлюк и др // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 8-9
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ -- helicobacter pylori


Доп.точки доступа:
Багрій, М.М.; Вишиванюк, В.Ю.; Михайлюк, І.О.; Курик, О.І.; Тарнавська, Т.Г.; Клюфінський, І.Д.; Кіндратів, Е.О.; Камінський, В.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вишиванюк, В. Ю.
    Вивчення основних та плейотропних ефектів ланцеролу в лікуванні виразкової хвороби [Текст] / В.Ю. Вишиванюк // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 27-31 : табл.
Рубрики: ЯЗВА ПЕПТИЧЕСКАЯ
Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЛАНЦЕРОЛ -- HELICOBACTER PYLORI

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Головченко, О. І.
    Застосування альтернативних медикаментозних комбінацій для ерадикації Helicobacter pylori при гострих ерозивних ураженнях гастродуоденальної слизової оболонки [Текст] / О.І. Головченко, О.І. Самойлов, Т.І. Колесник // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 31-35 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

   СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЭРОЗИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА


Доп.точки доступа:
Самойлов, О.І.; Колесник, Т.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Свінціцький, А. С.
    Застосування ломефлоксацину у складі ерадикальної терапії для лікування хворих з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та ерозіями шлунка [Текст] / А.С. Свінціцький, Г.А. Соловйова, Т.В. Усова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 56-60 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ -- ЭРОЗИЯ ЖЕЛУДКА


Доп.точки доступа:
Соловйова, Г.А.; Усова, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нейко, Є. М.
    Ефективність орнідазолу при Helicobacter pylori - асоційованій виразковій хворобі [Текст] / Є.М. Нейко, В.М. Вишиванюк // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 4-7 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ЖЕЛУДКА ЯЗВА

   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ


Доп.точки доступа:
Вишиванюк, В.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Спектр гастродуоденальной патологии при диспепсии и рекомендуемые подходы к ее лечению в Украине [Текст] / В.Г. Передерий, С.М. Ткач, Б.Н. Марусанич, Кузенко Ю.Г. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 55-59 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ
   ДИСПЕПСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- ДИСПЕПСИЯ -- HELICOBACTER PYLORI


Доп.точки доступа:
Передерий, В.Г.; Ткач, С.М.; Марусанич, Б.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Жукова, В. Б.
    Стан ліпідного обміну у хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з helicobacter pylori [Текст] / В.Б. Жукова // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 40-44 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГАСТРИТ
   ЛИПИДЫ

   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- HELICOBACTER PYLORI -- ДИСЛИПИДЕМИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Антихеликобактерные эффекты мелатонина [Текст] / Н.К. Малиновская, С.И. Рапопорт, Н.И. Жернакова и др // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2007. - Том85, N3. - С. 40-43. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   МЕЛАТОНИН

   ЖЕЛУДКА ЯЗВА

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- МЕЛАТОНИН -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ


Доп.точки доступа:
Малиновская, Н.К.; Рапопорт, С.И.; Жернакова, Н.И.; Рыбникова, С.Н.; Постникова, Л.И.; Пархоменко, И.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Передерий, В. Г.
    Диагностический поиск и ведение пациентов при неисследованной диспепсии [Текст] / В.Г. Передерий, В.В. Чернявский // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N2. - С. 4-7. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДИСПЕПСИЯ
   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ДИСПЕПСИЯ -- HELICOBACTER PYLORI


Доп.точки доступа:
Чернявский, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фадєєнко, Г. Д.
    Атрофічний гастрит: механізм виникнення, окремі питання діагностики та оборотності розвитку [Текст] / Г.Д. Фадєєнко, К.О. Просоленко, Т.А. Соломенцева // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N2. - С. 8-13 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ
Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ


Доп.точки доступа:
Просоленко, К.О.; Соломенцева, Т.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Рубцова, Є. І.
    Вивчення показників добового рН-моніторингу стравоходу у дітей та підлітків з підозрою на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу і залежно від інфікованості гелікобактеріозом [Текст] / Є.І. Рубцова, І.В. Чопей, М.В. Ніколайчук // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N2. - С. 24-27 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС

   ПИЩЕВОД

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- HELICOBACTER PYLORI -- ПИЩЕВОД


Доп.точки доступа:
Чопей, І.В.; Ніколайчук, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Белоусов, Ю. В.
    Хеликобактерная инфекция и интрагастральная кислотность у детей [Текст] / Ю.В. Белоусов // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N2. - С. 28-30. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ЖЕЛУДОЧНАЯ КИСЛОТА

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ -- КИСЛОТНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Современные подходы к лечению больных язвенной болезнью. Применение "в-клатинола" в схемах антихеликобактерной терапии [Текст] / Н.В. Харченко, Е.В. Родонежская, Д.В. Токарь и др // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N2. - С. 69-74 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ЖЕЛУДКА ЯЗВА

Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ -- HELICOBACTER PYLORI


Доп.точки доступа:
Харченко, Н.В.; Родонежская, Е.В.; Токарь, Д.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Елизарова, В. М.
    Специфика пародонтального статуса у подростков с Helicobacter pylori-ассоциированной патологией желудочно-кишечного тракта [Текст] / В.М. Елизарова, А.В. Горелов, Е.Н. Таболова // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2006. - N1. - С. 12-14 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ПАРОДОНТОЛОГИЯ
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
Пародонта болезни -- Желудочно-кишечные заболевания -- Helicobacter pylori


Доп.точки доступа:
Горелов, А.В.; Таболова, Е.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лепилин, А. В.
    Влияние комплексной эрадикации Helicobacter pylori на стоматологический статус больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки [Текст] / А.В. Лепилин, М.А. Осадчук, Л.Ю. Островская // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2006. - N2. - С. 27-29 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
Стоматологический статус -- Язва двенадцатиперстной кишки -- Helicobacter pylori


Доп.точки доступа:
Осадчук, М.А.; Островская, Л.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Побочные действия эрадикационной терапии Helicobacter pylori [Текст] / Г.К. Мироджов, Д,М. Ишанкулова Д, М.Б. Бойматова, Негматова Ф.А. // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2007. - Том85, N6. - С. 47-50 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ГАСТРИТ

   ДИСПЕПСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- СИНДРОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ


Доп.точки доступа:
Мироджов, Г.К.; Ишанкулова Д, Д,М.; Бойматова, М.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Циммерман, Я. С.
    Эволюция стратегии и тактики лечения Helicobacter pylori- зависимых заболеваний (по материалам консенсусов "Маастрихт-1-3"; 1996-2005) [Текст] / Я.С. Циммерман // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2007. - Том85, N8. - С. 9-14 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА

   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
helicobacter pylori -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- ЭРАДИКАЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оценка гастропротекторного эффекта сукралфата при язвенной болезни желудка, ассоциированной с Helicobacter pylori [Текст] / О.А. Павленко, А.В. Самойлова, Н.А. Кривова // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2007. - Том85, N10. - С. 65-67 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ЖЕЛУДКА ЯЗВА
   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ -- СУКРАЛФАТ -- HELICOBACTER PYLORI


Доп.точки доступа:
Павленко, О.А.; Самойлова, А.В.; Кривова, Н.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Rupal, Shah
    Диспепсия и Helicobacter pylori [Текст] / Shah Rupal // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N11. - С. 57-60 : табл.
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ДИСПЕПСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ДИСПЕПСИЯ -- HELICOBACTER PYLORI

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)