Досвід викладання дисциплини і профілактики стоматологічних хвороб [Текст] / Л.Ф. Каськова, О.Ю. Андріянова, С.Ч. Новікова, Амосова Л.І.,Ващенко І.Ю. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N5. - С. 96-97
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
Кл.слова (ненормированные):
учебный процесс -- СТОМАТОЛОГІЧНА ОСВІТА


Доп.точки доступа:
Каськова, Л.Ф.; Андріянова, О.Ю.; Новікова, С.Ч.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ждан, В. М.
    Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.М. Ждан, Н.М. Бобирьов, О.В. Шешукова ; Українська медична стоматологічна академія (Полтава) // МЕДИЧНА ОСВІТА. - Тернопіль, 2006. - Ст. 6, № 2
Рубрики: БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Аннотация: Перехід до кредитно-модульного принципу викладання сприяє підвищенню мотивації студентів до навчання протягом усього періоду підготовки


Доп.точки доступа:
Бобирьов, Н.М.; Шешукова, О.В.

    Кашуба, М. О.
    Удосконалення організації навчального процесу та контролю знань студентів в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології людини Тернопільського Державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського [Текст] / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, Н.І. Рега // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 43-45 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- учебный процесс -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Пашко, К.О.; Рега, Н.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шим, Н. Н.
    Учебный процесс и здоровье детей на крайнем севере [Текст] / Н.Н. Шим, С.А. Токарев, А.А. Буганов // ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ : Научно-практический журнал. - 2008. - N1. - С. 63-64 : табл. . - ISSN 0016-9900
Рубрики: ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ
   ОБУЧЕНИЕ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ -- ГИГИЕНА ДЕТЕЙ


Доп.точки доступа:
Токарев, С.А.; Буганов, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Банадига, Н. В.
    Впровадження основ доказоової медицини у навчальний процес кафедри педіатрії ФПО [Текст] / Н.В. Банадига, О.Р. Боярчук, Т.В. Гаріян // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 22 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ


Доп.точки доступа:
Боярчук, О.Р.; Гаріян, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології [Текст] / С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, Творко М.С. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 47-48 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Климнюк, С.І.; Ткачук, Н.І.; Романюк, Л.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Впровадженням засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії [Текст] / М.М. Корда, Н.О. Суслова, О.І. Острівка, Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С., Кузьмак І.П. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 49 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- КАФЕДРА БИОХИМИИ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Корда, М.М.; Суслова, Н.О.; Острівка, О.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Слободян, Н. Є.
    Впровадження основ доказової медицини у навчальний процес на заняттях фармакології та терапії [Текст] / Н.Є. Слободян // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 67-68 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ФАРМАКОЛОГИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Совяк, Т. О.
    Доказова медицина як невід'ємна складова навчального процесу [Текст] / Т.О. Совяк // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 68-69 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Підвищення ефективності засвоєння практичних навичок із хірургічної стоматології у студентів стоматологічного факультету [Текст] / В.П. Пюрик, І.Н. Середюк, Г.П. Ничипорчук, Деркач Л.З., Мойсеєнко І.М., Махлинець Н.П., Пюрик М.В. // ГАЛИЦЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК : Щоквартальний науково-практичний часопис. - 2008. - Том15, N3. - С. 80-85 : рис.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

   СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ -- СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Пюрик, В.П.; Середюк, І.Н.; Ничипорчук, Г.П.; Деркач Л.З., Л.З., Мойсеєнко І.М., Махлинець Н.П., Пюрик М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Глазунов, О. А.
    Интегрирование преподавания стоматологических дисциплин на кафедре стоматологии ФПО ДГМА [Текст] / О.А. Глазунов // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N1. - С. 2-3
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
учебный процесс -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ИНТЕРНАТУРА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тимофеев, А. А.
    Компьютерные технологии в обучении студента и врача [Текст] / А.А. Тимофеев // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2008. - N3. - С. 188-189 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Кл.слова (ненормированные):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -- ОБУЧЕНИЕ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Філімонов, В. І.
    Інновації в навчальному процесі кафедри нормальної фізіології [Текст] / В.І. Філімонов, Н.Г. Гончарова, Г.І. Бессараб // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 20-22 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ФИЗИОЛОГИЯ НОРМАЛЬНАЯ


Доп.точки доступа:
Гончарова, Н.Г.; Бессараб, Г.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми навчального процесу в умовах запровадження кредитно-модульної системи при підготовці студентів -іноземців [Текст] / Н.І. Токарчук, Т.В. Капітан, О.С. Рубіна, Мантак Г.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 27-28 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- учебный процесс -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Токарчук, Н.І.; Капітан, Т.В.; Рубіна, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тимофеев, А. А.
    Характерологические особенности руководителя учебного подразделения вуза_ заведующего кафедрой [Текст] / А.А. Тимофеев // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 1. - С. 137-139 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Клочан, С. М.
    Досвід використання діагностичних моделей щелеп у навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології [Текст] / С.М. Клочан // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 1. - С. 140-142 : рис. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ЧЕЛЮСТЬ
   СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ -- ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вороненко, Ю. В.
    Принципіальні питання створення нормативів дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті [Текст] / Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер, В.В. Краснов // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 5-13 : табл. . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ -- ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Мінцер, О.П.; Краснов, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Досвід запровадження практично-орієнтованого навчання для студентів медичного факультету [Текст] / І.Р. Мисула, А.Г. Шульгай, Г.Я. Загричук, Корда М.М., Вадзюк С.Н., Шульгай О.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 14-16 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Мисула, І.Р.; Шульгай, А.Г.; Загричук, Г.Я.; Корда М.М., М.М., Вадзюк С.Н., Шульгай О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ковальчук, Л. Я.
    Впровадження новітніх методик і систем навчального процесу в Тернопільському Державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського [Текст] / Л.Я. Ковальчук // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 10-14 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості організації навчального процесу з іноземними студентами на молодших курсах в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, А.М. Скрипніков, Старченко І.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 32-33 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Ждан, В.М.; Бобирьов, В.М.; Скрипніков, А.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)