Гаврилюк, Н. С.
    Состояние окислительного гомеостаза при хронических эрозивных состояниях желудка с обоснованием патогенетической терапии [Текст] / Н.С. Гаврилюк // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2008. - N4. - С. 80-87 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   КАТАЛАЗА

Кл.слова (ненормированные):
КАТАЛАЗА -- ЦЕРУЛОПЛАЗМИН -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Подгорна, Н. В.
    Оптимізація лікування дітей з гастродуоденальною патологією [Текст] / Н.В. Подгорна, О.В. Тяжка, О.В. Родичева // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 8-11 . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРИТ
   ДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИТ -- ДУОДЕНИТ -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Тяжка, О.В.; Родичева, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Баб'як, В. І.
    Ефективність послідовної ерадикаційної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з гелікобактеріозом [Текст] / В.І. Баб'як // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 8-12 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- HELICOBACTER PYLORI -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Никула, Т. Д.
    Порівняльна оцінка клінічної ефективності рабепразолу ( "Баролу") та омепразолу при дуоденальній пептичній виразці [Текст] / Т.Д. Никула, В.О. Мойсеєнко, Н.С. Милованова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 5. - С. 77-79 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА

   ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ -- РАБЕПРАЗОЛ


Доп.точки доступа:
Мойсеєнко, В.О.; Милованова, Н.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Чубенко, С. С.
    Опыт клинического использования экспресс-определения антигена Н.pylori в кале при диагностике хеликобактериоза [Текст] / С.С. Чубенко, И.Р. Иманова, Д.С. Чубенко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 3. - С. 57-60 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
helicobacter PYLORI -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ -- ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ


Доп.точки доступа:
Иманова, И.Р.; Чубенко, Д.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мосійчук, Л. М.
    Аспекти медикаментозної терапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, асоційованої з Helicobacter pylori [Текст] / Л.М. Мосійчук, І.В. Кушніренко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 6. - С. 85-89 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- HELICOBACTER PYLORI -- ЛАНСОПРОЛ -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Кушніренко, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мирзабекова, Г. Т.
    Особливості клінічного перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей [Текст] / Г.Т. Мирзабекова // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 2. - С. 29-30 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСНОЙ КИШКИ -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ -- РУБЦОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гаврилюк, Н. С.
    Мікроелементний статус крові при хронічних ерозіях шлунку під впливом лікування [Текст] / Н.С. Гаврилюк // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2008. - N2. - С. 27-30 : табл.
Рубрики: МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
   ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ -- ЦИГАПАН -- ЦИТРАРГИНИН -- ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ -- ОКСИД АЗОТА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з НР, з урахуванням гастропротекції [Текст] / В.Д. Лукашук, С.Г. Гичка, О.А. Бовкун, Баб'як В.І.,Ходаківська С.П., Головатюк Л.М., Дмитришин Б.Я. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N2. - С. 16-21. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   HELICOBACTER PYLORI

   ТЕРАПИЯ (МЕТОД)

   ГИСТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОПРОТЕКЦИЯ -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ -- ЭРАДИКАЦИЯ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ И -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ


Доп.точки доступа:
Лукашук, В.Д.; Гичка, С.Г.; Бовкун, О.А.; Баб'як В.І., В.І.,Ходаківська С.П., Головатюк Л.М., Дмитришин Б.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Аникин, К. С.
    Место Омеза среди ингибиторов протонной помпы [Текст] / К.С. Аникин // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2011. - N7/8. - С. 112-115. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

   ИНФЕКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОМЕПРАЗОЛ -- ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ -- ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Барамзина, С. В.
    Эрадикационная терапия Н. pylori как фактор, провоцирующий развитие острого лекарственного гепатита на фоне компенсированного HBV-цирроза печени [Текст] / С.В. Барамзина // ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ : Научно-практический журнал Российского общества инфекционистов. - 2011. - Том9, N4. - С. 88-90. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1729-9225
Рубрики: ТЕРАПИЯ (МЕТОД)
   ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ

   ГЕПАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ -- ГЕПАТИТ В -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)