Гасанов, А. А.
    Захворюваність та пошишеність хронічного гепатиту серед постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / А.А. Гасанов, О.М. Коваленко // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомV-VI, N3. - С. 98-101 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

   ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ


Доп.точки доступа:
Коваленко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Абросимов, А. Ю.
    Сравнительный анализ морфологии папиллярного рака щитовидной железы у детей и подростков, родившихся до и после Чернобыльской Аварии [Текст] / А.Ю. Абросимов // МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ : Двухмесячный научный журнал. - 2008. - Том53, N1. - С. 22-30 : табл. . - ISSN 0025-8334
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ

   ДЕТИ

   ПОДРОСТКИ

Кл.слова (ненормированные):
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ДЕТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Піщиков, В. А.
    Стратегія медичного захисту населення у "післячорнобильському" періоді: аналітичний погляд [Текст] / В.а. Піщиков, В.І. Чебан // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2007. - N3. - С. 10-17
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ -- СТРАТЕГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ


Доп.точки доступа:
Чебан, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дискусійні питання виникнення антифосфоліпідного синдрому в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] / А.В. Чернишов, В.В. Талько, О.М. Коваленко, Андрійченко С.В. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомІІI-IV, N2. - С. 144-149 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ ТЕЛА


Доп.точки доступа:
Чернишов, А.В.; Талько, В.В.; Коваленко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Логановський, К. М.
    Нейропсихіатричні наслідки Чорнобильської катастрофи: сучасний стан доказів [Текст] / К.М. Логановський // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомХI-ХII, N6. - С. 44-51 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -- РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шевага, В. М.
    Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії [Текст] / В.М. Шевага, М.Г. Семчишин // УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 2. - С. 30-32 : табл.
Рубрики: ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
   РАДИАЦИЯ

   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- РАДИАЦИЯ -- КРОВИ СЫВОРОТКА


Доп.точки доступа:
Семчишин, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Федірко, П. А.
    Патологія ока у нащадків радіаційно опромінених : програма і попередні результати обстеження дітей і підлітків, відібраних для когортного дослідження [Текст] / П.А. Федірко, І.В. Кадошнікова // Офтальмологический ж-л : Научно-практический ж-л для офтальмологов. - 2009. - N 6. - С. 65-67 : табл. . - ISSN 0030-0675
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

   ЗРЕНИЯ РАССТРОЙСТВА

Кл.слова (ненормированные):
РАДИАЦИЯ -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ЗРЕНИЯ АНОМАЛИИ


Доп.точки доступа:
Кадошнікова, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Федірко, П. А.
    Зміни мікроциркуляції у судинах бульбарної кон'юнктиви осіб, радіаційно опромінених (дозові залежності і латентний період) [Текст] / П.А. Федірко, Н.А. Гарькава // ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л для офтальмологов. - 2010. - N 1. - С. 15-17 : граф. . - ISSN 0030-0675
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Гарькава, Н.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   614.8
   З-41


    Бобирьова, Л. Є.
    Епідеміологічні дослідження радіаційно-обумовленої щитоподібної залози по Полтавській, Житомирській областях і по Україні в цілому у післячорнобильський період [Текст] : материалы временных коллективов / Л.Є. Бобирьова // Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції "Медико-генетичні та екологічні проблеми чорнобильської катастрофи через 15 років". 19 квітня 2001 року / редколегія : М.С. Скрипніков (гол. ред.) та ін. - Полтава : Б.в., 2001. - С. 4-14
УДК
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)

    Зданевич, Н. А.
    Характеристика когнітивних порушень і нейрофізіологічних змін у постраждалих в результаті аварії на Чорнобильскій АЕС із посттравматичним стресовим розладом [Текст] / Н.А. Зданевич // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N3. - С. 106-109 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   СТРЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

Кл.слова (ненормированные):
СТРЕСС ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -- РЕЯ ТЕСТ -- ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Частота развития солидных опухолей у больных хронической лимфоцитарной лейкемией, пострадавших в результате Чернобыльской аварии [Текст] / И.В. Абраменко, Н.И. Белоус, И.А. Крячок и др // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2011. - Том83, N10. - С. 18-22 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕЙКЕМИЯ ЛИМФОЦИТАРНАЯ ХРОНИЧЕСКАЯ -- ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Абраменко, И.В.; Белоус, Н.И.; Крячок, И.А.; Мартина, З.В.; Гудзенко, Н.А.; Федоренко, З.П.; Куценко, Л.Б.; Дягиль, И.С.; Чумак, А.А.; Базыка, Д.А.; Бебешко, В.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кашина-Ярмак, В. Л.
    Особливості розвитку нащадків батьків, що були опромінені в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залежно від терміну перебування батьків на контрольованих територіях [Текст] / В. Л. Кашина-Ярмак // Соврем. педиатрия. - 2011. - N 6. - С. 45-48
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА
   ДЕТИ ОТ НЕЗДОРОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

   ИЗЛУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ

   ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ДЕТИ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ -- МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зданевич, Н. А.
    Особливості церебральної гемодинаміки у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції із посттравматичним стресовим розладом у віддалений період [Текст] / Н. А. Зданевич // Укр. мед. часопис. - 2011. - N 6. - С. 108-111
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА
   КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

   СТРЕСС ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ

   ГЕМОДИНАМИКИ ФЕНОМЕНЫ

   КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ОБОЛОЧКА СРЕДНЯЯ

   КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ОБОЛОЧКА ВНУТРЕННЯЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -- ДОППЛЕРОГРАФИЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ -- ГЕМОДИНАМИКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)