Коротченко, Г. М.
    Спосіб одноетапного лікування кісткового анкілозу та вторинного деформіруючого остеоартрозу скронево-нижньощелепного суглоба у дітей із застосуванням скроневого відростка та компенсійно-дистракційного остеосинтезу [Текст] / Г.М. Коротченко // НС : Науково-практичний ж-л. - 2005. - N4. - С. 7-11. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТЕЙ БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ -- АНКИЛОЗ
Аннотация: Представляется способ лечения костного анкилоза у детей для восстановления функции сустава

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, П. І.
    Підвищення ефективності лікування гнійних ран у дитячій щелепно-лицевій хірургії [Текст] / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, О.В. Гуржій // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N5. - С. 83-84
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
Кл.слова (ненормированные):
РАНЫ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ


Доп.точки доступа:
Білоконь, С.О.; Гуржій, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Козлов, В. А.
    Одонтогенный медиастинит [Текст] / В.А. Козлов // Стоматология : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2006. - Том85, N3. - С. 30-34. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МЕДИАСТИНИТ
   ЧЕЛЮСТЕЙ БОЛЕЗНИ

   ИНФЕКЦИЯ СМЕШАННАЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИАСТИНИТ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ -- ФЛЕГМОНЫ ОДОНТОГЕННЫЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Удальцова, Н. А.
    Воспалительные процессы челюстно-лицевой области и вопросы патогенеза и лечения) [Ноты] / Н.А. Удальцова, Л.А. Ермолаева, Т.Т. Фаизов // Институт стоматологии : Научно-практический ж-л. - 2005. - N4. - С. 74-77 : портр. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ
   АНТИОКСИДАНТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ


Доп.точки доступа:
Ермолаева, Л.А.; Фаизов, Т.Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Удальцова, Н. А.
    Гормональный и иммунологический гомеостаз у больных с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области [Ноты] / Н.А. Удальцова, Л.А. Ермолаева // Институт стоматологии : Научно-практический ж-л. - 2007. - N1. - С. 48-49. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГОМЕОСТАЗ
   СТРЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ГОМЕОСТАЗ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ -- СТРЕСС


Доп.точки доступа:
Ермолаева, Л.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Центило, В. Г.
    Результати виконання атипових операцій шийної лімфаденектомії при лікуванні хворих на злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки [Текст] / В.Г. Центило, Е.В. Крайнікова // НС : Науково-практичний ж-л. - 2008. - N3. - С. 88-92 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ
   ЛИМФОМА

Кл.слова (ненормированные):
ЛИМФАДЕНЭКТОМИЯ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ


Доп.точки доступа:
Крайнікова, Е.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кабанова, С. А.
    Показатели иммунного статуса при тяжелых формах гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области [Текст] / С.А. Кабанова // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2009. - N 3. - С. 36-39 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ВОСПАЛЕНИЕ
   ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ИММУННЫЙ СТАТУС -- ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕС -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ретроспективний аналіз історій хвороби померлих від запальних процесів щелепно-лицевої ділянки і шиї, ускладнених медіастинітом [Текст] / В.Г. Центіло, М.Ю. Павленко, С.В. Румянцев, Кулябіна З.І., Ольшанський А.В. // НС : Науково-практичний ж-л. - 2010. - N 2. - С. 23-28 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МЕДИАСТИНИТ
   ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ -- МЕДИАСТИНИТ


Доп.точки доступа:
Центіло, В.Г.; Павленко, М.Ю.; Румянцев, С.В.; Кулябіна З.І., З.І., Ольшанський А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шкільняк, Л. І.
    Оцінка ефективності лікування хворих на одонтогенні гнійно-запальні процеси м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки новою лікарською композицією [Текст] / Л.І. Шкільняк // НС : Науково-практичний ж-л. - 2010. - N 2. - С. 33-34. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ
Кл.слова (ненормированные):
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ -- МЯГКИЕ ТКАНИ ЛИЦА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Комский, М. П.
    Оценка в баллах местных признаков острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти [Текст] / М.П. Комский // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 3. - С. 43-46. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОСТЕОМИЕЛИТ
   ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОСТЕОМИЕЛИТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ОСТЕОМИЕЛИТ ОДОНТОГЕННЫЙ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Іридодіагностика в щелепно-лицевій хірургії [Текст] / О.С. Воловар, В.О. Маланчук, О.Л. Ціленко, Крижанівська О.О. // НС : Науково-практичний ж-л. - 2010. - N 4. - С. 25-29 : фото.цв.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
   СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Кл.слова (ненормированные):
РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗ -- ИРИДОДИАГНОСТИКА -- ДИАГНОСТИКИ МЕТОДЫ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ


Доп.точки доступа:
Воловар, О.С.; Маланчук, В.О.; Ціленко, О.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зорян, Е. В.
    Использование комплексных гомеопатических препаратов в стоматологической практике [Текст] / Е.В. Зорян // КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : Ежеквартальний ж-л для стоматологов-практиков. - 2010. - N 4. - С. 64-67 . - ISSN 1811-153Х
Рубрики: ГОМЕОПАТИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Діагностика та лікування гангліонтів щелепно-лицевої ділянки в 3 позицій залежності розташування вегетативних вузлів голови від форми черепа людини [Текст] / О.Б. Горбаченко, О.Ю. Половик, В.Г. Рожнов, Марченко В.Ю., Супруненко С.М. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том2, N2. - С. 60-62. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ
   ЧЕРЕП

   ГАНГЛИОНЕВРОМА

Кл.слова (ненормированные):
ГАНГЛИОНИТ -- ЧЕРЕП -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ


Доп.точки доступа:
Горбаченко, О.Б.; Половик, О.Ю.; Рожнов, В.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гринин, В. М.
    Клиническая симптоматика проявлений системной волчанки на кожных и слизистых покровах челюстно-лицевой области [Текст] / В.М. Гринин, В Ю. Сундуков // КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : Ежеквартальний ж-л для стоматологов-практиков. - 2011. - N1. - С. 40-42 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1811-153Х
Рубрики: ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ
   ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ

   РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ -- СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ -- ГИНГИВИТ КАТАРАЛЬНЫЙ -- ПАРОДОНТИТ


Доп.точки доступа:
Сундуков, В Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Использование эхографии в диагностике и в процессе лечения острых воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи [Текст] / А.И. Яременко, Н.Л. Петров, В.Н. Матина, Кириллов А.Л. // СТОМАТОЛОГИЯ : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2011. - Том90, N4. - С. 41-44 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
   ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ

   ШЕЯ

   ВОСПАЛЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВОСПАЛЕНИЕ -- МЯГКИЕ ТКАНИ ЛИЦА -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ


Доп.точки доступа:
Яременко, А.И.; Петров, Н.Л.; Матина, В.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Медвідь, Ю. О.
    Патоморфологічні особливості перебігу ранового процесу при лікуванні флегмон щелепно-лицевої ділянки із застосуванням інфузійних засобів поліфункціональної дії [Текст] / Ю.О. Медвідь, Л.Д. Вишемирська // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N4. - С. 216-219 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: РАНЫ И ТРАВМЫ
   ИНФУЗИИ ВНУТРИВЕННЫЕ

   ФЛЕГМОНА--CELLULITIS

Кл.слова (ненормированные):
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗАБ -- ФЛЕГМОНА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБ -- ИНФУЗИИ


Доп.точки доступа:
Вишемирська, Л.Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)