Шаповалова, І. О.
    Оцінка ефективності препарату "Гепадиф" при хронічному токсичному гепатиті у поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням [Текст] / І.О. Шаповалова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 6. - С. 96-100 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГЕПАТИТ ТОКСИЧЕСКИЙ
   ХОЛЕЦИСТИТ

   ОЖИРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ХРОНИЧЕСКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ГЕПАТИТ -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ОЖИРЕНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бикова-Труедссон, Н. І.
    Патогенетична значущість порушень системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у поєднанні з цукровим діабетом [Текст] / Н.І. Бикова-Труедссон // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 1. - С. 25-28 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ДИАБЕТ САХАРНЫЙ -- СИСТЕМА ГЛУТАТИОНА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Методические подходы к экспертной оценке терапевтической помощи при хронических холециститах [Текст] / Г.И. Нечаева, В.А. Ахмедов, А.В. Березников, Конев В.П. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2010. - Том 82, N 1. - С. 12-15 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- СТАНДАРТИЗАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Нечаева, Г.И.; Ахмедов, В.А.; Березников, А.В.; Конев, В.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кононов, В. М.
    Оптимізація медичної реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням, з використанням фітопрепарату "Бонджигар" [Текст] / В.М. Кононов // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 2. - С. 55-60 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ОЖИРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ОЖИРЕНИЕ -- РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Показники клітинної ланки на хронічний некалькульозний холецистит, при застосуванні комбінованої терапії [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, Пересадін М.О., Сідорова В.С. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 3. - С. 12-17 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ИММУНИТЕТ КЛЕТОЧНЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ИММУНИТЕТ КЛЕТОЧНЫЙ -- ПОДРОСТКИ


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Пересадін М.О., М.О., Сідорова В.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бикова-Труедссон, Н. І.
    Зміна активності ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з цукровим діабетом 2-типу під час лікування [Текст] / Н.І. Бикова-Труедссон, В.М. Фролов // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 3. - С. 42-47 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ДИАБЕТ САХАРНЫЙ -- АРТИХОЛ


Доп.точки доступа:
Фролов, В.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Трофименко, О. М.
    Стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, за наявності синдрому підвищеної стомлюваності [Текст] / О.М. Трофименко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 6. - С. 62-67 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ
   ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Компанієць, К. М.
    Клініко-функціональна характеристика хворих на хронічний некалькульозний холецистит на фоні хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця [Текст] / К.М. Компанієць // Український КЛМ : Всеукраїнський науково-медичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 85-88 : табл.
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Латіф, Мустафа Мохаммад
    Метаболічна терапія у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця [Текст] / Мустафа Мохаммад Латіф // Український КЛМ : Всеукраїнський науково-медичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 92-94
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ТИОТРИАЗОЛИН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Разумний, Р. В.
    Клінічні та сонографічні особливості холестерозу жовчного міхура та хронічного некалькульозного холециститу у хворих на стеатоз печінки [Текст] / Р.В. Разумний // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N4. - С. 54-61 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ
   ХОЛЕЦИСТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕЧЕНИ СТЕАТОЗ -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- СОНОГРАФИЯ -- ХОЛЕСТЕРОЗ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шаповалова, І. О.
    Стан системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним холециститом та ожирінням, при введенні "Нуклеїнату" [Текст] / І.О. Шаповалова // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N4. - С. 69-73 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГЕПАТИТ ТОКСИЧЕСКИЙ
   ХОЛЕЦИСТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ОЖИРЕНИЕ -- ГЕПАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- ИНТЕРФЕРОН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Трофименко, О. М.
    Показники "метаболічної" інтоксикації у хворих на стеатоз печінки, поєднаний із хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості [Текст] / О. М. Трофименко // Укр. терапевт. журн. - 2011. - N 4. - С. 51-55
Рубрики: ХОЛЕЦИСТИТ
   УТОМЛЕНИЕ

   ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕЧЕНИ СТЕАТОЗ -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- СИНДРОМ ПОВЫШЕННОЙ УСТАЛОСТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Патогенетичне обгрунтування використання метаболічно активних засобів при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній із хронічним некалькульозним холециститом [Текст] / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадєєнко, В.М. Фролов, О.В. Круглова // Укр. терапевт. журн. - 2012. - N1. - С. 6-13
Рубрики: ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ--FATTY LIVER
   ХОЛЕЦИСТИТ--CHOLECYSTITIS

Кл.слова (ненормированные):
ПЕЧЕНИ НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГЛУТАРГИН -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Круглова, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Показники синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, при застосуванні комбінованої терапії [Текст] / О. Я. Бабак [та ін.] // Сучас. гастроентерологія. - 2012. - N 1. - С. 19-24. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ
   ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ

   ХОЛЕЦИСТИТ

   ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

   ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС

   ПЕЧЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

   РАСТЕНИЙ ЭКСТРАКТЫ

   АРТИШОК

   АРГИНИН

   МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

Кл.слова (ненормированные):
ГЛУТАРГИН -- ИНТОКСИКАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ -- ИНТОКСИКАЦИЯ ЭНДОГЕННАЯ -- СТЕАТОГЕПАТИТ НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ -- ХОЛЕЦИСТИТ НЕКАЛЬКУЛЁЗНЫЙ -- АРТИШОК


Доп.точки доступа:
Бабак, О.Я.; Фадєєнко, Г.Д.; Фролов, В.М.; Круглова, О. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)