Валіхновський, Р. Л.
    Клінічний досвід використання дозованої дермотензії у пацієнтів з набутими вадами обличчя [Текст] / Р.Л. Валіхновський // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 5. - С. 70-72 : рис. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЛИЦО
   РАНЫ И ТРАВМЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ЛИЦА -- ДЕРМОТЕНЗИЯ ДОЗИРОВАННАЯ -- ТРАВМА КРАНИОФАСЦИАЛЬНАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Аналіз летальності постраждалих за поєднаної краніоабдомінальної травми [Текст] / І.Д. Дужий, В.В. Шевченко, О.П. Дмитренко, Юрченко А.В. // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N12. - С. 44-47. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2130
Рубрики: КРАНИОЛОГИЯ
   ГОЛОВЫ ТРАВМЫ

   СМЕРТНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ТРАВМА КРАНИОФАСЦИАЛЬНАЯ -- АБДОМИНАЛЬНАЯ ТРАВМА -- ЛЕТАЛЬНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Дужий, І.Д.; Шевченко, В.В.; Дмитренко, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)