Копировский, К. М.
    Восстановительные меры при переломе бедренной кости в старческом возрасте [Текст] / К.М. Копировский // Клиническая геронтология : Научно-практический ж-л. - 2007. - Том13, N2. - С. 59-62 . - ISSN 1607-2499
Рубрики: БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ
   РЕАБИЛИТАЦИЯ

   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- РЕАбИЛИТАЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ковалева, И. А.
    Особенности курации пациентов пожилого и старческого возраста с полным отсутствием зубов [Текст] / И.А. Ковалева, Н.Н. Аболмасов, С.П. Ратникова // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2007. - N4. - С. 28-31 : цв.ил . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ЧЕЛЮСТЬ БЕЗЗУБАЯ
   СТАРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- БЕЗЗУБАЯ ЧЕЛЮСТЬ


Доп.точки доступа:
Аболмасов, Н.Н.; Ратникова, С.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Грудянов, А. И.
    Состояние тканей зубов и пародонта у лиц пожилого и старческого возраста в зависимости от доступности стоматологической помощи [Текст] / А.И. Грудянов // ПАРОДОНТОЛОГИЯ : Научно-практический журнал для стоматологов. - 2007. - N4. - С. 63-66 : табл. . - ISSN 1683-3759
Рубрики: СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
   ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ

   ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зинченко, С. В.
    Эффективность профилактических мероприятий у лиц пожилого и преклонного возраста при кариесе зубов [Текст] / С.В. Зинченко // СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ : International Dental Review. - 2007. - N4. - С. 22-25 : табл.
Рубрики: КАРИЕС ЗУБОВ
   СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
КАРИЕС ЗУБОВ -- ПРОФИЛАКТИКА -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Прогнозирование течения хирургических инфекций у больных пожилого и старческого возраста [Текст] / Б.С. Брискин, Н.Н. Хачатрян, З.И. Савченко, Петерс Г.Э. // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2007. - N6. - С. 40-46 : табл. . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ
   СТАРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
СТАРЕНИЕ -- ИНФЕКЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ


Доп.точки доступа:
Брискин, Б.С.; Хачатрян, Н.Н.; Савченко, З.И.; Петерс, Г.Э.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Елисеев, О. М.
    Есть ли польза от проведения антигипертензивного лечения больных в возрасте 80 лет и старше? ответ в результатах исследования HYYET (лекция) [Текст] / О.М. Елисеев // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N10. - С. 80-82 . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СТАРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- ИНДАПАМИД РЕТАРД

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лігоненко, О. В.
    Використання естрогенів та ліпосом в комплексному лікуванні гнійних ран м'яких тканин у хворих похилого та старечного віку [Текст] / О.В. Лігоненко, І.І. Дігтяр // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2008. - N 11/12. - С. 16 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: РАНЫ И ТРАВМЫ--НАГНОЕНИЕ
   БОЛЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЭСТРОГЕНЫ -- ЛИПОСОМЫ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ


Доп.точки доступа:
Дігтяр, І.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тодоріко, Л. Д.
    Обгрунтування застосування протизапальної терапії при хронічних обструктивних захворюваннях легенів у пацієнтів літнього та старечого віку із системним дефіцитом тиреоїдних гормонів і гіпокортизолемією [Текст] / Л.Д. Тодоріко // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2009. - N 1. - С. 59-67 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ

   СТАРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ -- ГИПОКОРТИЗОЛЕМИЯ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Приходько, Н. П.
    Індивідуальні особливості перебігу кардіогенного шоку у хворих на гострий інфаркт міокарда похилого та старечого віку [Текст] / Н.П. Приходько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 304
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   ШОК КАРДИОГЕННЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ШОК КАРДИОГЕННЫЙ -- ИНФАРКТ МИОКАРДА -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості лікування синдрому діабетичної стопи у хворих похилого та старчого віку [Текст] / О.І. Бондарчук, О.О. Воровский, Я.В. Карий, Верещагін Ф.Ф. // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2009. - N 11/12. - С. 17 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА
   ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Кл.слова (ненормированные):
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ


Доп.точки доступа:
Бондарчук, О.І.; Воровский, О.О.; Карий, Я.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тодоріко, Л. Д.
    Патогенетична характеристика прогресування системного запалення при хронічних обструктивних захворюваннях легень у літньому і старечому віці [Текст] / Л.Д. Тодоріко // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2010. - N 2. - С. 107-112 . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   ВОСПАЛЕНИЕ

   СТАРЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- ВОСПАЛЕНИЕ СИСТЕМНОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми прийнятності ліків у хворих на артеріальну гіпертензію похилого й старечого віку [Текст] / Л.П. Кураш, Ю.О. Гріненко, Л.Ф. Матюха, Гударенко С.О., Грушовська В.М. // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 76-79. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ


Доп.точки доступа:
Кураш, Л.П.; Гріненко, Ю.О.; Матюха, Л.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Пименов, Л. Т.
    Кардиоренальные взаимосвязи у больных артериальной гипертонией пожилого и старческого возраста [Текст] / Л.Т. Пименов, Н.Ф. Одинцова // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2010. - Том 50, N 7. - С. 21-25 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- ЭХОКАРДИОГРАФИЯ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ


Доп.точки доступа:
Одинцова, Н.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шейко, С. О.
    Структурно-функціональний стан лівого передсердя у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та виявами анемічного синдрому [Текст] / С.О. Шейко // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2011. - N 1. - С. 18-23 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: АНЕМИЯ
   СИНДРОМ

   СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

   ПРЕДСЕРДИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХР

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Пастухова, Н. К.
    Выбор тактики лечения пациентов старше 60 лет с деструктивным холециститом, осложненным абдоминальным сепсисом [Текст] / Н.К. Пастухова, Д.Н. Бойко // ВЕСТНИК ХИРУРГИИ имени И.И. Грекова : Научно-практический журнал. - 2007. - Том166, N3. - С. 51-53 : табл. . - ISSN 0042-4625
Рубрики: СЕПСИС
   СОПУТСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ -- ХОЛЕЦИСТИТ ОСТРЫЙ -- ЭНДОТОКСИКОЗ -- ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕ


Доп.точки доступа:
Бойко, Д.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Атаман, Ю. О.
    Дослідження кальцифікації судин нижніх кінцівок у хворих похилого та старечого віку [Текст] / Ю.О. Атаман, Н.О. Ополонська // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N4 ч.1. - С. 8-11. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ
   СТАРЕНИЕ

   ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

   КАЛЬЦИФИКАЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
КАЛЬЦИФИКАЦИИ -- СОСУДЫ -- СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ


Доп.точки доступа:
Ополонська, Н.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)