Особливості морфологічних змін слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті з ерозіями [Текст] / А.С. Свінціцький, Н.А. Колесова, Г.А. Соловйова и др // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 8-13 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   ГАСТРИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИТ -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- ЭРОЗИИ


Доп.точки доступа:
Свінціцький, А.С.; Колесова, Н.А.; Соловйова, Г.А.; Бардах, Л.Б.; Усова, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Звягинцева, Т. Д.
    Хронические эрозии желудка: патогенетические механизмы развития и оптимизация лечения [Текст] / Т.Д. Звягинцева, Я.К. Гаманенко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 14-16 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   МЕЛАТОНИН

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- ЭРОЗИИ -- МЕЛАТОНИН


Доп.точки доступа:
Гаманенко, Я.К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Страшок, Л. А.
    Иммуногистохимическая характеристика дуоденальной язвы у подростков [Текст] / Л.А. Страшок, И.В. Сорокина, Н.И. Горголь // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N2. - С. 20-23 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   АПОПТОЗ

   ИММУНОГИСТОХИМИЯ

   ДЕТИ

   ПОДРОСТКИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- ПОДРОСТКИ


Доп.точки доступа:
Сорокина, И.В.; Горголь, Н.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Чижанська Н.В.
    Про участь оксиду азоту в цитопротективній дії меланіну на слизову оболонку шлунка [Текст] / Чижанська Н.В.; Н.В. Чижанська, О.І. Цирюк, Т.В. Берегова // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N3. - С. 56-59 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КРЫСЫ
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

   ЖЕЛУДКА ЯЗВА

   МЕЛАНИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- СТРЕСС -- ЯЗВА
Аннотация: Одержані дані дозволяють стверджувати, що один із механізмів антистресового впливу меланіну на слизову оболонку шлунка у щурів обумовлений його стимулюючою дією на виділення оксиду азоту в кров


Доп.точки доступа:
Цирюк, О.І.; Берегова, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Свинцицкая Н.Л.
    Особенности микроскопического устройства слизистой оболочки интактного желудка человека [Текст] / Свинцицкая Н.Л.; Н.Л. Свинцицкая // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 72-77 : рис.
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Заячківська О.С.
    Динаміка та механізм морфофункціональних змін слизової оболонки гастродуоденальної ділянки за умов стресового ульцерогенезу [Текст] / Заячківська О.С.; О.С. Заячківська, О.М. Гаврилюк // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 208-212 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

   ПЛАЦЕБО

   СТРЕСС

   МЕЛАТОНИН

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- СТРЕСС -- УЛЬЦЕРОГЕНЕЗ
Аннотация: В статье приводятсь данные о динамике морфофункциональных показателей во время стресс-индуцированного повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки крыс и сравниваются данные плацебо и мелатонина


Доп.точки доступа:
Гаврилюк, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Федченко С.Н.
    Особенности ультрастуктурной организации эпителиоцитов слизистой оболочки желудка крыс под действием золедроновой кислоты [Текст] / Федченко С.Н.; С.Н. Федченко, А.Ю. Четверикова // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 331-334 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   МОРФОЛОГИЯ

   АПОПТОЗ

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- АПОПТОЗ -- КРЫСЫ
Аннотация: Целью исследования явилось установить изменения субмикроскопической организации эпителиоцитов слизистой оболочки желудка под влиянием золедроновой кислоты


Доп.точки доступа:
Четверикова, А.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Свинцицкая Н.Л.
    Особенности микроскопического устройства слизистой оболочки интактного желудка человека [Текст] / Свинцицкая Н.Л.; Н.Л. Свинцицкая // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 72-77 : рис.
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клініко-морфологічна характеристика хронічних захворювань верхнього відділу травного каналу на етапах реабілітації у дітей [Текст] / Т.Д. Задорожна, О.Г. Шадрін, Л.В. Ігнатко, Пустовалова О.І. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомV-VI, N3. - С. 107-111 : рис. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

   РЕАБИЛИТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА БОЛЕЗНИ -- МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Доп.точки доступа:
Задорожна, Т.Д.; Шадрін, О.Г.; Ігнатко, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Луценко, Б. О.
    Зміни процесів продукції супероксидного аніон-радикалу у тканинах слизової оболонки шлунка білих щурів при відтворенні пептичної виразки за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію [Текст] / Б.О. Луценко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 50-52 : табл.
Рубрики: АЗОТА ОКСИДЫ
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

   НАТРИЯ НИТРИТЫ

   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
ОКСИД АЗОТА -- НИТРАТ НАТРИЯ -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гопко, О. Ф.
    Захисний ефект попередньої адаптації до стресорних впливів на резистентність слизового бар'єра шлунка за експериментальної пептичної виразки [Текст] / О.Ф. Гопко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N3. - С. 77-78. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СТРЕСС
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

   ЯЗВА ПЕПТИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кострикова, Ю. А.
    Роль helicobacter PYLORY в формуванні патологічних змін в слизовій оболонці шлунка при пептичній виразці до та після ерадикаційної терапії [Текст] / Ю.А. Кострикова, Г.Л. Пустовойт // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N3. - С. 105-108 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА
   АЗОТА ОКСИДЫ

   ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА -- ЭРАДИКАЦИОННОЕ


Доп.точки доступа:
Пустовойт, Г.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зак, М. Ю.
    Предраковые изменения слизистой оболочки желудка [Текст] / М.Ю. Зак, Л.Н. Мосийчук // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2008. - N9. - С. 60-61
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕДРАКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- МЕТАПЛАЗИЯ


Доп.точки доступа:
Мосийчук, Л.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Алексеєнко, Н. О.
    Протекторний вплив розведеного Полтавського бішофіту при експериментальному моделюванні ерозивно-виразкових ушкоджень слизової оболонки шлунка щурів [Текст] / Н.О. Алексеєнко, І.В. Рудько // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2008. - N3. - С. 23-25
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   ЯЗВЫ

   МАГНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
БИШОФИТ -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- БИШИФИТОТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Рудько, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Омельченко О.Є.
    Ульцерогенез та NO-регулююча система шлунка при гострому емоційному стресі у щурів [Текст] / Омельченко О.Є. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N4, ч.2
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   СТРЕСС

Кл.слова (ненормированные):
СТРЕСС ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ -- УЛЬЦЕРОГЕНЕЗ -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Свінцицька, Н. Л.
    Особливості конструкції кровоносного мікроциркуляторного русла слизової оболонки пілоричного відділу шлунка людини в нормі [Текст] / Н.Л. Свінцицька // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N4, ч.2. - С. 175
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клинико-морфологические варианты атрофического поражения слизистой оболочки желудка [Текст] / Л.А. Наумова, А.И. Пальцев, Я.Ю. Беляева, Клинико-морфологические варианты атрофического поражения слизистой оболочки желудка // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 2. - С. 17-23 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ

   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- АТРОФИЯ -- ВАРИАНТЫ МОРФОГЕНЕЗА


Доп.точки доступа:
Наумова, Л.А.; Пальцев, А.И.; Беляева, Я.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Степанов, Ю. М.
    ГЭРБ и хеликобактерная инфекция [Текст] / Ю.М. Степанов, Л.М. Шендрик, М. Арби // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 1. - С. 62-69 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- HELICOBACTER PYLORI -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА


Доп.точки доступа:
Шендрик, Л.М.; Арби, М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клинические особенности и морфофункциональные изменения непораженных участков слизистой оболочки при раке желудка у лиц молодого возраста [Текст] / Г.Р. Кибарова, З.П. Камарли, С.А. Анкудинова, Заречнова Н.Н. // ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ : Научно-практический ж-л. - 2009. - Том 55, N 6. - С. 775-779 : рис. . - ISSN 0507-3758
Рубрики: ЖЕЛУДКА РАК ДИФФУЗНЫЙ
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

Кл.слова (ненормированные):
РАК ЖЕЛУДКА -- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА


Доп.точки доступа:
Кибарова, Г.Р.; Камарли, З.П.; Анкудинова, С.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості складу вуглеводного компоненту глікопротеїнових рецепторів слизової оболонки шлунка за умов профілактичного введення гліпролінів у щурів в умовах етанол-індукованих уражень шлунка [Текст] / Т.М. Фолалєєва, Т.В. Берегова, Г.Е. Самоніні, Ященко А.М. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 184-190 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   ГИСТОЛОГИЯ

   ГИСТОЦИТОХИМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА -- ГЛИПРОЛИНЫ -- УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН


Доп.точки доступа:
Фолалєєва, Т.М.; Берегова, Т.В.; Самоніні, Г.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)