Коротич, Н. М.
    Розподіл хімічних елементів в емалі постійних зубів дітей із диспластичним сколіозом [Текст] / Н.М. Коротич // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2005. - N1. - С. 46-50 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ
   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ -- ЭМАЛЬ -- ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Аннотация: Вивчення особливостей розподілу хімічних елементів в емалі постійних зубів дітей із діспластичним сколіозом

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, П. І.
    Стан перекисного окислення ліпідів ротової рідини та його корекція у хворих на дисплатичний сколіоз [Текст] / П.І. Ткаченко, Н.М. Коротич // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N3. - С. 50
Рубрики: ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
   СЛЮНА

   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ЛИПИДЫ -- РОТОВАЯ ЖИДКОСТЬ -- ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ
Аннотация: Связь сколиоза сраспространенностью кариеса у детей.


Доп.точки доступа:
Коротич, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, П. І.
    Профілактика грубого рубцювання в пацієнтів після первинної хейлоринопластики [Текст] / П.І. Ткаченко, О.В. Гуржій // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N5. - С. 85
Рубрики: ЗУБОВ АНОМАЛИИ
   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕРХНЕЙ ГУБЫ НЕСРАЩЕНИЕ -- ХЕЙЛОРИНОПЛАСТИКА


Доп.точки доступа:
Гуржій, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, П. І.
    Стан прикусу і зубних рядів у школярів зі сколіозом [Текст] / П.І. Ткаченко, Н.М. Коротич // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N5. - С. 86
Рубрики: ПРИКУСА АНОМАЛИИ
   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ПРИКУС -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ -- СКОЛИОЗ


Доп.точки доступа:
Коротич, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коротич, Н. М.
    Ефективність дії комплексу адаптогенные препаратів на стоматологічний статус дітей з диспластичним сколіозом [Текст] / Н.М. Коротич // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - №1. - С. 94-99 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ДЕТИ
   СКОЛИОЗ

   КАРИЕС ЗУБОВ

Кл.слова (ненормированные):
ДЕТИ -- КАРИЕС -- СКОЛИОЗ
Аннотация: Изучены клинико-лабораторные особенности течения кариеса зубов, флюороза и гингивита у детей, страдающих диспластическим сколиозом

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оценка эффективности кардилопина при нарушениях кардиогемодинамики у больных сколиозом [Текст] / Р.В. Еналдиева, А.Г. Автандилов, С.Т. Ветрилэ et al // РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический медицинский журнал. - 2006. - N5. - С. 68-71 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СКОЛИОЗ
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- СКОЛИОЗ


Доп.точки доступа:
Еналдиева, Р.В.; Автандилов, А.Г.; Ветрилэ, С.Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фищенко, Я. В.
    Алгоритм механогенеза компенсаторных противоискривлений позвоночника [Текст] / Я.В. Фищенко // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомV-VI, N3. - С. 87-91 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ПОЗВОНОЧНИКА ИСКРИВЛЕНИЯ
   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ -- КОМПЕСАТОРНЫЕ ПРОТИВОИСКРИВЛЕНИЯ -- ПОЗВОНОЧНИКА ДЕФОРМАЦИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Левенец, А. А.
    О взаимосвязи сколиотической болезни и зубочелюстных аномалий и деформаций [Текст] / А.А. Левенец, Е.Г. Перова // Стоматология : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2006. - Том85, N4. - С. 33-36 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СКОЛИОЗ
   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ -- зубочелюстные ДЕФОРМАЦИИ


Доп.точки доступа:
Перова, Е.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Еникеев, А. Р.
    Роль факторов риска в развитии и прогрессировании сколиоза у детей и подростков [Текст] / А.Р. Еникеев, Э.Н. Ахмадеева, З.М. Еникеева // ПЕДИАТРИЯ : Журнал имени Г.Н.Сперанского. Научно-практический двухмесячный медицинский журнал. - 2008. - Том87, №1. - С. 84-87 : табл. . - ISSN 0031-403х
Рубрики: СКОЛИОЗ
   ФАКТОРЫ РИСКА

   ПОДРОСТКИ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ -- ДЕТИ -- ПОДРОСТКИ


Доп.точки доступа:
Ахмадеева, Э.Н.; Еникеева, З.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шундрик, М. А.
    Глоссодіагностика захворювань хребта [Текст] / М.А. Шундрик, І.Я. Марченко // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N2. - С. 15-17 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ
   ЯЗЫК

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА РОТОВОЙ П -- СКОЛИОЗ -- ЯЗЫК


Доп.точки доступа:
Марченко, І.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ковальов, Є. В.
    Діагностика хвороб хребта лікарем-стоматологом [Текст] / Є.В. Ковальов, М.А. Шундрик // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N5. - С. 57
Рубрики: ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ
Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ -- ПОЗВОНОЧНИКА ИСКРИВЛЕНИЕ -- ЯЗЫКА ЛИНИЯ


Доп.точки доступа:
Шундрик, М.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Балашова, И. В.
    Отдаленные результаты использования дифференцированных лечебно-реабилитационных комплексов у детей с диспластическимсколиозом I-II степени [Текст] / И.В. Балашова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N4, ч.1. - С. 80-81 : табл.
Рубрики: СКОЛИОЗ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ -- ДЕТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Розробка етапних реабілітаційних комплексів при диспластичній та дегенеративно-дистрофічній патології хребта у дітей та дорослих з використанням лікувальних фізичних чинників [Текст] / К.Д. Бабов, Н.Г. Ніколаєва, І.В. Балашова, Арват А.М., Перевозниченко О.Б. // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2009. - N 2. - С. 40-41
Рубрики: РЕАБИЛИТАЦИЯ
   ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ -- КИНЕЗОТЕРАПИЯ -- ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС


Доп.точки доступа:
Бабов, К.Д.; Ніколаєва, Н.Г.; Балашова, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ніколаєва, Н. Г.
    Диференційована кінезотерапія та електротерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні дітей з диспластичним сколіозом І-ІІ ступеня [Текст] / Н.Г. Ніколаєва, І.В. Балашова // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2009. - N 3. - С. 14-16
Рубрики: ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
   САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ -- ЕВМИНОВА ПРОФИЛАКТОР -- КИНЕЗОТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Балашова, І.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Галкина, О. П.
    Особенности состояния зубочелюстной системы у подростков со сколиозом [Текст] / О.П. Галкина, Е.И. Журочко // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2010. - N 1. - С. 79-80 : граф. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНАЯ СИСТЕМА
   ПОДРОСТКИ

   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ПАРОДОНТИТ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНАЯ СИСТЕМА -- СКОЛИОЗ


Доп.точки доступа:
Журочко, Е.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клиническая оценка состояния тканей пародонта у детей с патологией опорно-двигательного аппарата [Текст] / О.В. Деньга, Д.Д. Жук, В.С. Иванов, Коновалов Н.Ф. // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2009. - N 3. - С. 95-99 : граф.
Рубрики: РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ГИГИЕНА
   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ТКАНИ ПАРОДОНТА -- СКОЛИОЗ -- ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА


Доп.точки доступа:
Деньга, О.В.; Жук, Д.Д.; Иванов, В.С.; Коновалов, Н.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Айзенберг, В. Л.
    Методы анестезии при оперативном лечении сколиоза у детей [Текст] / В.Л. Айзенберг, К.Ю. Уколов, А.В. Диордиев // АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический ж-л. - 2010. - N 1. - С. 57-60 : табл. . - ISSN 0201-7563
Рубрики: АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
   ДЕТИ

   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
АНЕСТЕЗИЯ ДЕТЕЙ -- МОРФИН -- ПОЗВОНОЧНИКА ИСКРИВЛЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Уколов, К.Ю.; Диордиев, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Хирургическое лечение сколиоза у детей с применением инструментария COLORADO-2 [Текст] / А.А. Гумеров, Р.И. Давлетшин, А.В. Фархшатов, Псянчин Т.С., Юнусов Д.И. // ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ PEDIATRIK SURDGERY : Научно-практический ж-л Выходит один раз в два месяца. - 2010. - N 1. - С. 23-28 : ил . - ISSN 1560-9510
Рубрики: СКОЛИОЗ
Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ -- ИНСТРУМЕНТАРИЙ


Доп.точки доступа:
Гумеров, А.А.; Давлетшин, Р.И.; Фархшатов, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Медведев, И. Н.
    Активность тромбоцитарного гемостаза у детей с искривлениями позвоночника [Текст] / И.Н. Медведев, Е.В. Лапшина, С.Ю. Завалишина // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2010. - Том 149, N 5. - С. 579-580 . - ISSN 0365-9615
Рубрики: ПОЗВОНОЧНИКА ИСКРИВЛЕНИЯ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ -- ТРОМБОЦИТЫ -- ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА


Доп.точки доступа:
Лапшина, Е.В.; Завалишина, С.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Перова, Е. Г.
    Характер зубочелюстных аномалий и деформаций у детей с различным состоянием опорно-двигательного аппарата [Ноты] / Е.Г. Перова, А.А. Левенец // ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ : Научно-практический ж-л. - 2010. - N 1. - С. 74-75 : табл. - Библиогр. в конце глав
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
АНОМАЛИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕ -- СКОЛИОЗ


Доп.точки доступа:
Левенец, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)