Иващенко, В. В.
    Некоторые вопросы оптимизации внутриаудиторной самостоятельной работы студентов на курсе общей хирургии, построенной на основе принципов кредитно-модульной системы [Текст] / В.В. Иващенко, А.И. Николаев // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 300-302
Рубрики: ОБУЧЕНИЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ОБУЧЕНИЕ -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА


Доп.точки доступа:
Николаев, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Напрямки вдосконалення вивчення госпітальної хірургії [Текст] / І.М. Шевчук, М.М. Дроняк, І.М. Сорочинський, Сніжко С.С., Шаповал А.Л. // ГАЛИЦЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК : Щоквартальний науково-практичний часопис. - 2008. - Том15, N3. - С. 103-104
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ХИРУРГИЯ ГОСПИТАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ХИРУРГИЯ ГОСПИТАЛЬНАЯ -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- ТЕСТИРОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Шевчук, І.М.; Дроняк, М.М.; Сорочинський, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тимофеев, А. А.
    Самостоятельная работа студентов или врачей [Текст] / А.А. Тимофеев, С.В. Витковская, С.В. Максимча // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 1. - С. 143-145 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА


Доп.точки доступа:
Витковская, С.В.; Максимча, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Організація самостійної роботи студентів на кафедрі дитячих хвороб у контексті Болонського процесу [Текст] / А.Б. Волосянко, Л.Я. Іванишин, О.Б. Синоверська, Лембрик І.С., Герич П.Р. // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 88-89
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- ПЕДИАТРИЯ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Волосянко, А.Б.; Іванишин, Л.Я.; Синоверська, О.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Власний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів під час викладання курсу нервових хвороб [Текст] / А.С. Сон, В.В. Добровольський, Ю.І. Горанський, Перькова Г.В., Хомицька Т.В., Стоянов О.М., Лебідь О.П., Чемересюк І.Г., Хрущ О.В. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 30-33 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Сон, А.С.; Добровольський, В.В.; Горанський, Ю.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Брусенина, Н. Д.
    Применение новых клинических ситуаций в самостоятельной работе студентов стоматологического вуза [Текст] / Н.Д. Брусенина // СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ : International Dental Review. - 2009. - N 4. - С. 54-59 : рис.
Рубрики: СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
СТУДЕНТЫ -- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Побудова самостійної роботи студентів відповідно до Європейських стандартів [Текст] / О.О. Притуло, Н.В. Проніна, Ю.В. Сосновський, Чірський М.В. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 79-81 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Притуло, О.О.; Проніна, Н.В.; Сосновський, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гаврилів, Г. М.
    Використання елементів проблемного навчання при проведенні лекцій у медичних ВНЗ як метод мотивації студентів до самостійної роботи при кредитно-модульній системі навчання [Текст] / Г.М. Гаврилів, Г.М. Мельничук, С.В. Косенко // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2010. - N 2. - С. 93-95
Рубрики: СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Мельничук, Г.М.; Косенко, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)